Üdvözöljük a

Súlyos következményei lehetnek, ha ez nem szerepel a számlán | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Súlyos következményei lehetnek, ha ez nem szerepel a számlán

Szerző: Szücs Krisztina | 2017. április 19.

Kell-e a számlán szerepeltetni a „fordított adózás” kifejezést, vagy megfelel helyette egy tartalmilag ugyanezt jelentő változat?

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 169. § alapján a számlán a „fordított adózás” kifejezés feltüntetése kötelező, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett.

A számla kibocsátó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján 172. § (1) e) pontja alapján 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a jogszabályban előírt bizonylatokat nem a jogszabálynak megfelelően bocsátja ki.

 

A számlabefogadó oldalán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3010/2015. útmutató 32. pontja alapján amennyiben a kiállított számla nem megfelelően tartalmazza az áfatörvényben előírt, kötelezően feltüntetendő adatokat, azaz „hibásnak” minősül, úgy a számla megfelelő javítása, adattartalmának módosítása hiányában az adólevonási jog nem gyakorolható. Tehát a hibás számla – a számla javításának elmaradása nélkül – a befogadó oldalán adóhiányt és ennek megfelelően adóbírságot és késedelmi pótlékfizetési kötelezettséget jelenthet.

 

Az útmutató alapján nincs lehetőség arra, hogy a gépi számlát kézzel átírva javítsa az adóalany. Számítástechnikai eszköz útján kiállított („gépi”) számla esetén az eredeti számla érvénytelenítése és új számla kibocsátása, vagy számlával egy tekintet alá eső, önálló módosító okirat [áfatörvény 168. § (2) bekezdés] kibocsátása fogadható el.

 

 

Forrás: adozona.hu