SZOCHO kedvezmény – A rehabilitációs kártya

Szerző: Varga Erika | 2014. február 18.

A rehabilitációs kártya a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának eszköze.

Ki jogosult rehabilitációs kártyára?

 

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a 2011. évi CXCI. tv. alapján a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint

a)      foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

b)      tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.

 

Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki

a)      2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy

b)      rehabilitációs járadékban részesül.

 

 

 

Milyen kedvezményre jogosít a rehabilitációs kártya?

 

A munkaadó szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe annak a megváltozott munkaképességű személynek az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyára tekintettel, az ezt terhelő számított adóból, aki érvényes rehabilitációs kártyával rendelkezik

 

A kedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér – de legfeljebb a minimálbér kétszeresének – 27 százaléka.

 

A kedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy után egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

 

Ha az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyát visszavonja, erről értesíti a Rehabilitációs kártyát letétben tartó munkaadót. A munkaadó az értesítés átvételét követő naptól nem jogosult a kedvezményre.

(2004/CXXIII. törvény 16/A-B §)

 

Forrás: afsz.hu