Üdvözöljük a

SZOCHO változások 2015. | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

SZOCHO változások 2015.

Szerző: Varga Erika | 2015. február 3.

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény módosította a munkavállalók után érvényesíthető adókedvezményekre vonatkozó egyes szabályokat.

1.     Részmunkaidőben foglalkoztatottak kedvezményalapja

 

A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények igénybevételére abban az estben is lehetőség van, ha a munkavállaló foglalkoztatására részmunkaidőben kerül sor.

Részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén

 

a)     a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott, a tartósan álláskereső személy, a huszonöt év alatti, és az ötvenöt év feletti munkavállaló, valamint a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozásokat megillető kedvezmény legfeljebb 100 ezer forintnak,

 

b)    a doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként kutatóhelynek minősülő – kifizetőt a kedvezmény legfeljebb 500 ezer forintnak,

 

c)     a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelöltet foglalkoztató – vállalkozásként kutatóhelynek minősülő – kifizetőt a kedvezmény legfeljebb 200 ezer forintnak

 

a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg.

 

A részmunkaidőben foglalkoztatottakra vonatkozó arányosítási szabályt 2015-től nem kell alkalmazni a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő vagy ilyen ellátásban részesült (a továbbiakban: kisgyermekes munkavállaló) szociális hozzájárulási adókedvezmény alapjának megállapítása során. A kisgyermekes munkavállaló foglalkoztatásához kapcsolódóan – az egyéb feltételek teljesülése esetén – az adókedvezmény alapja a bruttó munkabér, de legfeljebb havonta 100 ezer forint.

 

2.     START-kártyával rendelkező munkavállaló

2015. január 1-jétől a még érvényes START-kártyával rendelkező munkavállaló után a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény nem érvényesíthető, mivel a program 2014. december 31-el megszűnt.

 

Átmeneti rendelkezés alapján a 2015. január 1-jét követően az ezt megelőző időszakra utólag kifizetett, juttatott jövedelem tekintetében – amennyiben az egyéb feltételek fennálltak – a munkáltató a kedvezményt érvényesítheti.

 

3.     Költségvetési szervekre vonatkozó változás

 

A költségvetési szervek – más munkáltatókhoz hasonlóan – a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal összefüggésben igénybe vehették a szociális hozzájárulási adóból a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtotta kedvezményeket, de a kedvezmény érvényesítéséből származó megtakarításaikat be kellett fizetniük a központi költségvetésbe.

 

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a költségvetési szerv 2015. január 1-jétől nem érvényesíthet adókedvezményt:

  • a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott,
  • a tartósan álláskereső személy,
  • a huszonöt év alatti, és az ötvenöt év feletti, valamint
  • a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő, illetve részesült

munkavállalója után.

 

forrás: ado.hu