Üdvözöljük a

Tájékoztatás az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség 2013. évi határidejéről | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tájékoztatás az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség 2013. évi határidejéről

Szerző: Sörös Dávid | 2013. december 10.

Felhívjuk az érintett adózói kör szíves figyelmét arra, hogy közeleg az adóelőleg-kiegészítési (ún. feltöltési) kötelezettség teljesítési határideje, melynek időpontja 2013. december 20.

Az adóelőleget, illetve a fizetendő járadék összegét az adóévi várható éves fizetendő adó összegére ki kell egészítenie (fel kell töltenie)

  • az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 12. § (4) bekezdése alapján;

  • kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozó társasági adóalanynak – amennyiben az adóévet megelőző adóévben (2012-ben) az éves szinten számított árbevétele a 100 millió forintot meghaladta – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdése alapján;

  • hitelintézeti járadék alanyának az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 6. § (3) bekezdése alapján, és az energiaellátók jövedelemadója alanyánaka távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 8. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az adóévet megelőző adóévben (2012-ben) az éves szinten számított árbevétele az 50 millió forintot meghaladta;

  • a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 5. § (7a) bekezdése szerintaz innovációs járulék-fizetésre kötelezettnek.

Fontos, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet választó társasági adó, hitelintézeti járadék, energiaellátókjövedelemadója és innovációs járulék alanyának a kiegészítési kötelezettségét az adóéve utolsó hónapjának 20. napjáig kell teljesítenie.

Amennyiben az adózót a 2013. évben a fent említettek alapján adóelőleg-kiegészítési kötelezettség terheli, annak teljesítését/befizetését az említett határidőre:

  • 115-ös egyszerűsített vállalkozói adó adónemre, a 10032000-01076033 NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla,

  • 101-es társasági adó adónemre, a 10032000-01076019 NAV Társasági adó bevételi számla,

  • 202-es hitelintézeti járadékelőleg adónemre, a 10032000-01076136 NAV Hitelintézeti járadékbevételi számla,

  • 232-es energiaellátók jövedelemadója adónemre, a 10032000-01076150 NAV Energiaellátókjövedelemadója bevételi számla és a

  • 184-es innovációs járulék adónemre, a 10032000-06056322 NAV Innovációs járulék beszedési számla

pénzforgalmi számlára teljesíteni szíveskedjen.

Tájékoztatjuk, hogy a feltöltési kötelezettségről, illetve annak összegéről szóló bevallási kötelezettséget a vonatkozó bevallás benyújtására előírt határidőig kell teljesíteni.

Az egyszerűsített vállalkozói adóelőleg-kiegészítési kötelezettség bevallására a 1343 számú bevallás szolgál, melyet 2014. május 31. napjáig kell benyújtani.

A társasági adóelőleg-kiegészítés, energiaellátók jövedelemadójának kiegészítése és az innovációs járulékelőleg-kiegészítés bevallása a 1301 számú bevalláson tehető meg, melynek benyújtási határideje 2013.december 20. napja, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalanynak az adóéve utolsó hónapjának 20. napja.      

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (12) bekezdése alapján, amennyiben az adózó a várható társasági adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett adóelőleg összegére is – nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben a jelzett határidőig, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 


Forrás: NAV