Tájékoztató a 2012. évi 1229-es számú társasági adóbevallás benyújtásáról

Szerző: Sörös Dávid | 2013. május 28.

A 2012. adóévre vonatkozóan társasági adókötelezettségüknek a Tao. tv. hatálya alá tartozó egyszeres, illetve kettős könyvvitelt vezető adózók egyaránt a 1229. számú nyomtatvány benyújtásával tesznek eleget.

A kettős könyvvitelt vezető adózók a társasági adókötelezettségükről, a csekély összegű (de minimis) támogatásokról, illetve az érintett speciális adózói kör a jelzetteken túl az  energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézeti járadékról, a hitelintézeti különadó kötelezettségről, az innovációs járulék elszámolásáról, valamint a szakképzési hozzájárulásról is a 1229. számú bevallásban ad számot.

 

A 2013. évre az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény, illetve a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.  számú törvény szerinti adózást első alkalommal választó adózónak – a társasági adó hatálya alól 2013. január 1-jével kikerült – társasági adókötelezettségét szintén május 31-éig, a 1271EVA jelű bevalláson kell teljesítenie.

 

A társasági adót a megfizetett adóelőleg és feltöltés figyelembevételével ugyancsak május 31-éig kell az adóalanyoknak megfizetniük.

 

Fokozottan ügyeljenek a bevallás kitöltésénél arra, hogy ezer Ft-ban kerüljenek az adatok megadásra.

 

Felhívjuk egyben a figyelmet, hogy a jelzett időpontban a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett adózóknak beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségüknek is eleget kell tenniük, melyet a céginformációs szolgálat részére a kormányzati portál útján kell teljesíteniük.

 

Forrás: adoforum.hu