Tájékoztató a személyi jövedelemadó mértékének csökkenéséről és az ezzel kapcsolatos változásokról

Szerző: Varga Erika | 2015. december 15.

A személyi jövedelemadó mértéke 2016. január 1-jétől 16 százalékról 15 százalékra módosul.

Az adómérték csökkenése azonban nem érinti:

  • Ø a vállalkozó adóalaphoz tartozó adómértékeket, azaz az egyéni vállalkozóvállalkozói személyi jövedelemadójának adóalapja 500 millió forint éves adóalapig továbbra is 10 százalék, 500 millió forint feletti éves adóalapig pedig továbbra is 19 százalék [Szja tv. 46/B. § (9) bekezdés];
  • Ø a tartós befektetési szerződéssel lekötött pénzösszegre három éves lekötési időszak utolsó napját követően alkalmazandó kedvezményes adókulcsot, mely továbbra is 10 százalék [Szja tv. 67/B. (5) bekezdés b) pont];
  • Ø béren kívüli és egyes meghatározott – juttatások után a kifizetőt  terhelő adó alapját, amely továbbra is a juttatás értékének 1, 19-szerese [Szja tv. 69. § ].

 

Az adómérték változása következtében egyes külön adózó jövedelmeknél a kifizetőnek a 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadót a juttatott jövedelem 1,18-szorosa után kell megfizetnie az alábbi esetekben:

  • Ø nem pénzben megszerzett kamatjövedelem [Szja tv. 65§ (19 bekezdés c) pont];Ø kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §];
  • Ø nem pénzben megszerzett adóköteles nyeremény [Szja tv. 76. § (3) bekezdés]; Ø ellenszolgáltatás (ellenérték) nélkül vállalt tartási szerződés alapján nem pénzben juttatott vagyoni érték [Szja tv. 64/A. § (7) bekezdés];
  • Ø lakás önkormányzatnak történő bérbeadásával kapcsolatban az önkormányzat által a lakás nem megfelelő hasznosítása miatt fizetendő adó [Szja tv. 74/A. § (5) bekezdés].

 

Kamatjövedelem és kamatkedvezményből származó jövedelem esetében az egészségügyi hozzájárulást is a jövedelem 1 ,18-szorosa után kell megfizetni, tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás alapja azonos.

 

A kamatjövedelem adójának megállapításához 2016. január 1 -jétől új átmeneti szabály kapcsolódik, amely a 2016. január 1 -je után kifizetésre kerülő kamat utáni adó megállapításához nyújt segítséget abban az esetben, ha a kamatfizetést megalapozó időszak 2016. január 1 -je előtt indult.

 

E rendelkezés értelmében a 15 százalékos adómérték csak a 2016-ban megszolgált kamatra vonatkozóan alkalmazható. Ha a kifizető nyilvántartása alapján az egyes évekre megszolgált kamat egyértelműen nem különíthető el, a 2016-ra jutó kamatot a juttatást megalapozó időszak 2016. január 1 -jét követő napjainak és az időszak teljes időtartamának napjainak aránya alapján kell megállapítani [Szja tv. 84/G. § (5a) bekezdés]. Ingó vagyontárgy nem gazdasági tevékenység keretében történő átruházása esetében a jövedelem után fizetendő adóból levonható a 200 ezer forint jövedelemre jutó adó összege, mely az adókulcs csökkenéséből eredően 30 ezer forintra módosul 2016. január 1-jétől [Szja tv. 58. § (7) bekezdés].

 

forrás: nav.gov.hu