Üdvözöljük a

Tájékoztató a visszavont engedélyű online pénztárgépek károsultjainak | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tájékoztató a visszavont engedélyű online pénztárgépek károsultjainak

Szerző: Schmidt Enikő | 2014. február 5.
Cimkék: pénztárgép

A Magyar Közlöny 2014. évi 13. számában megjelent a 3/2014. (I.31.) NGM rendelet, amely a 16/2013. (VI.3.) NGM rendeletet a visszavont engedélyű pénztárgépek miatt az alábbiak szerint módosítja.

Vissza nem térítendő támogatás adható annak a vállalkozónak, aki a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által A017 (SAM4S NR-300), illetve A018 (S&E NR-300) számon engedélyezett pénztárgépre vonatkozó megrendeléssel, illetve üzembe helyezett ilyen pénztárgéppel rendelkezik, és a megrendelésről a pénztárgép forgalmazó a jogszabályban előírtaknak megfelelően adóhatóság felé adatot szolgáltatott, vagy a megrendelést az üzemeltető az állami adóhatóság e célra kialakított központi elektronikus rendelési felületén keresztül adta le.

A támogatás mértéke a pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetett összeg, de legfeljebb a pénztárgép vételárának támogatás-tartalommal csökkentett összege.

 

A támogatás az adóhatóság központi rendelési felületen keresztül igényelhető a pénztárgép megrendeléssel egyidejűleg. Az új megrendelést a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépre leadott megrendelésnél megadott üzembe helyezési kód felhasználásával kell leadni.

 

Az ügyben érintett, pénztárgép-cserére kötelezett vállalkozásoknak a támogatás igénylésekor nyilatkozniuk kell többek között az igényelt összegről és az A017, illetve az A018 számon engedélyezett pénztárgép eladójának nevéről és adószámáról, akivel szemben követelésük fennáll. Az érintettek ezt követően 15 napon belül kötelesek a követelés alapjául szolgáló szerződés, a szerződés alapján teljesített kifizetés alapjául szolgáló számla, valamint a kifizetés teljesítését igazoló dokumentum másolatát az állami adóhatóság részére átadni vagy postára adni. Az üzemeltetőt megillető támogatás összegéről az adóhatóság a dokumentumok beérkezését követő 5 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a megrendelésben megjelölt eladót, és a támogatás összegét előlegként átutalja az eladónak.

 

Az üzemeltetető fentiek szerinti támogatási igényét az állami adóhatósághoz 2014. február 16-ig jogosult benyújtani.

 

Azokra az üzemeltetőkre, akik a két említett visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép helyett már megrendelték az új érvényes engedéllyel rendelkező pénztárgépüket, továbbá akik nem az adóhatóság központi rendelési felületéről indított megrendeléssel vásárolták meg az új pénztárgépet és rendelkeztek annak üzembe helyezéséről, a fent leírtaktól eltérően a következők vonatkozónak:

  • a támogatás nem a pénztárgép megrendeléssel egyidejűleg, hanem attól függetlenül, a központi rendelési felületen igényelhető,
  • amennyiben az új pénztárgép beszerzésekor a teljes vételár kiegyenlítésre került, úgy a támogatást az állami adóhatóság – a fent leírt igazoló dokumentumok benyújtását követően – közvetlenül az üzemeltető részére folyósítja.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a pénztárgépek cseréjéhez nyújtott ötvenezer forint állami támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 2014. január 23-án módosított passzusai egyelőre nem változtak. Főszabálytól eltérően, feltételhez kötötten igénybe vehető a támogatás 2014. február 28-ig üzembe helyezett online pénztárgép után is, amennyiben a kiskassza (elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép) üzemeltetője 2013. október 1. előtt leadott megrendeléssel rendelkezik.

 

Az engedélyezett online géptípusokról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján lehet tájékozódni. www.mkeh.gov.hu

 

Minden további fejleményről, intézkedésről folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önt.

Amennyiben kérdései vannak, vagy segítséget szeretne igénybe venni, kérjük, keresse fel a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarát vagy az MKIK szakembereit (kovacs.judit@mkik.hu e-mail címen), akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére.