Üdvözöljük a

Tájékoztató az EFER rendszer bevezetéséről | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tájékoztató az EFER rendszer bevezetéséről

Szerző: Sörös Dávid | 2013. november 18.

Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI.7.) NGM rendelet hatályba lépésétkövetően az állami adó- és vámhatóságnál az adófizetési kötelezettségek egy összegben történő megfizetése a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó pénzforgalmi számláját vezető, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (a továbbiakban: EFER) csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által biztosított házibankos fizetési megoldással (a továbbiakban: házibank) is teljesíthető.

Az adó- és vámfizetési kötelezettség EFER rendszeren keresztül történő teljesítésére, illetve a felosztási rendelkezés összeállítására a Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu/) elérhető Ügyfélkapun történő bejelentkezést követően az eBEV/ EFER/ Megbízási csomagok elérési útvonalon van lehetőség.

Az EFER rendszeren keresztül történő házibankos fizetés használatakor meg kell jelölni azt a fizetésikötelezettséget vagy kötelezettségeket (felosztási rendelkezés összeállítása), mely(ek)re a befizetést teljesíteni kívánja. (47/2103. (XI.7.) NGM rendelet 18. §)

Felhívjuk a figyelmet, hogy

  • az EFER rendszeren keresztül történő átutalást csak az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlaszámról lehet kezdeményezni, mely csatlakozás tényéről a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató tud felvilágosítást nyújtani, ezért a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatók száma korlátozza az EFER rendszeren keresztüli átutalásokat,

  • azon képviselő jogosult a felosztási rendelkezésre, aki a korábban benyújtott 13T180-as nyomtatvány 13T180-01-A lapján a 10. a. pont jelölésével valamennyi elektronikusan intézhető adóügy intézésére meghatalmazással rendelkezik,

  • meghatalmazott útján történő rendelkezés esetén az előbbi regisztrációs adatlap B lapján az l. pont jelölésével is biztosítható ez a lehetőség.

Forrás: NAV

  •