Tájékoztató az összesítő jelentés adatainak lekérdezéséről

Szerző: Sörös Dávid | 2013. június 27.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 175. § (15) bekezdésének 2013. július 1-jétől hatályos d) pontja alapján az általános forgalmi adó alanya az általa befogadott számlák tekintetében más adózó által, az Art. 31/B. § alapján teljesített általános forgalmi adó összesítő jelentés adataihoz hozzáférhet. Ezzel a lekérdezési lehetőséggel a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője ellenőrizheti, hogy az általa befogadott számla tekintetében a számlát kibocsátó az összesítő jelentéstételi kötelezettségének eleget tett-e.

Az általános forgalmi adó összesítő jelentés adatainak lekérdezésére 2013. július 1-től nyílik lehetősége az adózónak a Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu) elérhető Ügyfélkapun keresztül.

A központi elektronikus szolgáltató rendszerben a 2013. évtől kezdődően a ’65 áfa-bevallás ’65M-01 és ’65M-01-K lapjain, valamint a ’43 eva-bevallás ’43-06 és ’43-06/K lapjain szereplő adatokat teszi elérhetővé az állami adóhatóság.

 

Az egyedi azonosítóval és titkos jelszóval rendelkező adózók a http://www.magyarorszag.hu weboldalon az „e-BEV szolgáltatások” linkre, azon belül pedig a „Szolgáltatások” menüpontban lévő „Összesítő jelentés adatainak lekérdezése” fülre kattintva kérdezhetik le saját vonatkozásukban a partnerük által teljesített összesítő jelentés adatokat. A  központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges egyedi azonosítóhoz és titkos jelszóhoz az ügyfelek úgynevezett regisztrációs eljárás során juthatnak hozzá. A regisztrációról részletes információ található a csatolt NAV Információs füzetében.

 

Forrás: adoforum.hu, NAV

Csatolt állományok: