Támogatások a beszámolóban

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. május 7.

A pénzbeli támogatások, juttatások alatt alapvetően a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott (adott) támogatásokat, juttatásokat, véglegesen átvett (átadott) pénzeszközöket értjük.

Amennyiben a számviteli törvény más szabályt nem fogalmaz meg, a támogatásokhoz (mint gazdasági eseményhez) pénzmozgás kapcsolódik, ezért általában a pénzügyi rendezéskor lehet csak a számviteli elszámolásokban nyilvántartani azokat.

A vissza nem térítendő, pénzbeli támogatások céljukat illetően lehetnek:

  1. fejlesztési célra kapott/adott támogatások, juttatások;
  2. költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott/adott támogatások, juttatások;
  3. egyéb célból (célra) kapott/adott támogatások, juttatások.

A támogatások között olyan eset is lehet, amikor eszközt jutatnak a támogatás keretében.

Azt, hogy az adott támogatás hova tartozik az eredmény-kimutatásban, érdemes alaposan megvizsgálni.

 

Egyéb bevételek

 

Egyéb bevételek között kell elszámolni, illetve kimutatni:

  - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott támogatás, juttatás összegét.

- a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – az adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, illetve az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – igényelt (járó) támogatás, juttatás összegét.

A támogatást, juttatást adónál, nyújtónál az egyéb ráfordítások között kell elszámolni a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – belföldi vagy külföldi gazdálkodónak – az üzleti évhez kapcsolódóan – adott támogatás, juttatás összegét.

 

Forrás: ado.hu