Üdvözöljük a

TAO: ingyenes juttatásokhoz kapcsolódó korrekciók 2. rész | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

TAO: ingyenes juttatásokhoz kapcsolódó korrekciók 2. rész

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. március 12.

Az adóalap megállapítás különös módját alkalmazó szervezetek esetében – feltéve, hogy a Civil-tv. alapján nem minősülnek elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetnek –, amennyiben Tao-tv. szerinti adományt juttatnak a vállalkozási tevékenységük eredménye terhére, akkor a költségkénti elszámoláson túl nem élhetnek további adóalap-csökkentési lehetőséggel.

Ezt a módszer alkalmazza pl.: alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, szociális szövetkezet, közhasznú nonprofit gazdasági társaság, vízitársulat stb.

 

Nem befolyásolja az adófizetési kötelezettséget (a vállalkozási tevékenység eredménye terhére) az adományként történő juttatáshoz kapcsolódó adóalap-csökkentő tétel érvényesítésének korlátozása, ha

–   ha a közhasznú jogállással nem rendelkező vállalkozási tevékenységet végző szervezetnél a vállalkozási tevékenységből származó bevétel legfeljebb 10 millió forint, de legfeljebb az adóévben elért összes bevétel 10 százaléka,

–   a vállalkozási tevékenységet végző közhasznú jogállású szervezetnek a vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem haladja meg az összes bevétel 15 százalékát.

 

Vállalkozási tevékenység hiányában pedig bizonyos adózói körnek (alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, az egyházi jogi személy, a lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény) nem keletkezik társaságiadó-megállapítási, -fizetési kötelezettsége. Ezek a szervezetek támogatást csak az alapcél szerinti (cél szerinti és közhasznú) tevékenységük terhére nyújthatnak, azonban társaságiadó-megállapítási-, -fizetési kötelezettség hiányában nincs jelentősége annak, hogy az adományhoz kapcsolódó adóalap-csökkentő tételt alkalmazhatják-e vagy sem.

 

Ezek a szervezetek jogosultak társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozatot tenni 2013. adóévre vonatkozóan 2014. május 31-éig a 1301-es bevalláson.

 

 Amennyiben az adományt olyan adózó nyújtja, amely főszabály szerint a Tao-tv. 9–13/A. §-a alapján kötelezett az adó alapjának a meghatározására, abban az adóévben, amelyben a Civil-tv. alapján elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetnek minősül (éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele), azaz kötelezett az általános szabályok érvényesítésére, alkalmazhatja a vállalkozási tevékenysége eredménye terhére nyújtott adományhoz kapcsolódó adóalap-csökkentő tételt.

 

Ebben az esetben a szervezet az együttes adózás előtti eredményéből kiindulva – amely a vállalkozási tevékenység és az alapcél szerinti közhasznú tevékenység bevételeinek és költségeinek figyelembevételét jelenti – megállapított pozitív adóalap után kötelezett a társasági adó megfizetésére.

 

Forrás: ado.hu