Üdvözöljük a

Táppénz, csed, gyed: januártól így kell igényelnie | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Táppénz, csed, gyed: januártól így kell igényelnie

Szerző: Varga Erika | 2017. január 4.
Cimkék: TB

A társadalombiztosítási feladatok legújabb átszervezése miatt 2017-től más hivataloknál kell igényelni a pénzbeli ellátásokat.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése 2017. január 1-jén Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (rövidítve: NEAK) változik, és ezzel egyidejűleg az ellátandó feladatok köre is leszűkül. Többek között az OEP pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatai 2017. január 1-jétől az  ONYF-hez kerülnek. Tekintettel erre az átszervezésre, az alábbiakban összefoglaljuk, hogy milyen főbb változások lesznek a táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj és a méltányossági pénzbeli ellátások igénylésében és megállapításában.

Kifizetőhelyi tájékoztató

2017. január 1-jétől továbbra is a kifizetőhelyek állapítják meg a csecsemőgondozási díjat, a gyermekgondozási díjat, a táppénzt, a baleseti táppénzt. Az OEP szervezeti változására tekintettel a kifizetőhelyek a fenti ellátások megállapításakor nem az OEP kifizetőhelyi tájékoztatója alapján fognak eljárni, hanem az ONYF Központja által kiadott tájékoztatót kell alkalmazniuk. Erre tekintettel 2017. január 1-jétől az alábbi jogszabályváltozás lép hatályba: „A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz megállapításánál, kifizetésénél (folyósításánál), elszámolásánál, valamint az üzemi balesettel kapcsolatos kérelem elbírálásánál az ezzel kapcsolatos nyomtatványok és nyilvántartások vezetésénél az ONYF Központja által kiadott tájékoztató szerint köteles eljárni. A tájékoztatóban foglaltak betartását a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok mint kifizetőhelyek tekintetében az ONYF Központja ellenőrzi.”

Kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatók

2017. január 1-jétől hatályos szabály alapján, ha a foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt – csecsemőgondozási díj iránti kérelem, illetve gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén az ONYF Központja által a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatvánnyal együtt – 5 napon belül a székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnak megküldi.

Azaz a fenti jogszabály-módosítás két jelentősebb változást is tartalmaz. Az ellátásokra vonatkozó nyomtatványokat a továbbiakban nem az OEP, hanem az ONYF Központja biztosítja. A másik változás, hogy a kérelmeket nem a fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz, hanem a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell továbbítani.

Továbbá a meg kell említeni, hogy 2017. január 1-jétől a kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatók is csak elektronikus úton intézhették volna a pénzbeli ellátások igénylését. 2016. december 19-én megjelent törvénymódosítás alapján azonban ez az ügyintézés kitolódott 2017 második felére. Erre tekintettel 2017. július 1-jétől a  kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató a  csecsemőgondozási díj, a  gyermekgondozási díj, a  táppénz, a  baleseti táppénz iránti kérelmeket kizárólag az  egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki és a  kormányhivatalnál történt regisztrációt követően, kizárólagosan elektronikus úton nyújthatja be.

Egészségbiztosítási kormányhivatal hatásköre és illetékessége

Ha a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, illetve a baleseti táppénz kapcsán a kormányhivatal jár el első fokon, akkor a feladatok úgy oszlanak meg kormányhivatalon belül, hogy az elbírálási feladatokat a járási (fővárosi kerületi) hivatal látja el, míg a folyósítási feladatokat a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal végzi.

Jelenleg a kormányhivatal egészségbiztosítási szerve által hozott elsőfokú döntéseket az OEP bírálja el. Az OEP kapcsán ismertetett szervezeti változásokra tekintettel 2017. január 1-jétől a járási (fővárosi kerületi) hivatal által az  egészségbiztosítási pénztári ügyekben hozott hatósági döntésekkel szembeni fellebbezést Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

A kormányhivatal egészségbiztosítási szerveinek illetékessége kapcsán két érdekességre szeretnénk felhívni a figyelmet.

Budapest Főváros Kormányhivatal illetékessége egészségbiztosítási pénztári feladatkörében Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

A járási hivatal illetékessége a megye egész területére kiterjed azzal, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala egészségbiztosítási feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatal illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

Ha például a váci egyéni vállalkozó táppénzt igényel, akkor az igény elbírálására a Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. Kerületi Hivatala jogosult.

Biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított ellátás:

A 2017. január 1-jétől hatályos módosítás továbbá azt is rögzíti, hogy ha csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz folyósítása alatt a biztosított biztosítási jogviszonya megszűnik, az ellátást az a szerv folyósítja tovább, amely az ellátást megállapította.

Méltányosságból adható pénzbeli ellátásokra vonatkozó módosítások:

2017. január 1-jétől továbbra is a kormányhivatalok döntenek a méltányosságból adható pénzbeli ellátásokról és egyszeri segélyről azzal, hogy a 2017. január 1-jétől az ONYF Központja gondoskodik az egészségbiztosítási alap költségvetésében meghatározott méltányosságból adható pénzbeli ellátások keretösszegének kormányhivatalok közötti felosztásáról, továbbá figyelemmel kíséri a keretösszeg felhasználását.

Végezetül meg kell említeni, hogy a biztosított méltányossági ellátását az ONYF Központja által rendszeresített nyomtatványon igényelheti, azaz a szervezeti változásra tekintettel az OEP helyett a nyomtatványokat 2017. január 1-jétől az ONYF biztosítja.

 

forrás: adozona.hu