Társaságiadó-bevallás – 2017. május 31.

Szerző: Szücs Krisztina | 2017. május 9.

A naptári év szerint működő társasági adóalanyoknál lezárult a 2016. adóév és közeledik a társaságiadó-bevallás elkészítésének a határideje, 2017. május 31.

A társaságiadó-bevallásban kell a gazdálkodóknak számot adniuk a társasági adó kötelezettségükről, a hitelintézeti járadék összegéről, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, és a külföldi szervezetek részére történő kifizetéshez kapcsolódóan a tőlük levont, vagy levonni elmulasztott társasági adóról, és a csekély összegű (de minimis) támogatásokról is.

 

A társasági adóbevallás szerkezetében az előző évhez képest számos változás történt, melyek jelentős részét a jogszabály-módosítások indukáltak. A 2016. adóévről benyújtandó 1629. számú bevallás lapjai a 1529 számú nyomtatványhoz képest egyrészt kibővültek, másrészt módosultak:

 

  • A legszembetűnőbb, a nyomtatvány képét érintő változás, hogy új NY (nyilatkozati) lapok (1629-NY-01 és 1629-NY-02) kerültek beiktatásra. E lapok tartalmazzák a 1529 számú bevallás előlapján és a főlapjának (D) blokkjában szereplő nyilatkozatokat.     
  • A tárasági adókötelezettség levezetése két lapon történik, melyekkel összefüggésben említendő, hogy a 1629-01-01-es lap több új sorral bővült, amelyek közül kettő –, a 09. és 10. sor – a progresszív mentesítés alá eső külföldi jövedelem kezelésére szolgál. Szintén a 1629-01-01-es lappal kapcsolatos változás, hogy bizonyos sorok esetében egy új a) oszlop került beillesztésre, amely a 2017. második félévére és a 2018. első félévére vonatkozó – már a 9 százalékos adókulccsal meghatározott – társasági adóelőleg alapjának levezetéséhez szükséges számításokat tartalmazza.
  • Bővült az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímeket magában foglaló 1629-03-03-as lap. Új sor kapcsolódik a kisajátításon realizált nyereség, illetve az adófelajánlás jogintézményéhez kötődően elszámolt jóváírás összegének feltüntetéséhez is.  Az adóalap módosító tételek vonatkozásában a társasági adóbevallásban először jelennek meg az ingatlanhasznosítási tevékenységet folytató civil szervezetek speciális korrekciós tételei.
  • A 2016. adóévi jogszabályváltozás következtében a tárgyévi negatív adóalap és az elhatárolható veszteség összege eltérhet egymástól, ami miatt a 1629-A-02-02-es lapja egy új 28. sorral egészült ki.  

 

A változások nyomon követésében nagy segítséget nyújthat a bevallás kitöltési útmutatója is.

 

Lényeges hogy, az általános szabálytól eltérően azok a nonprofit szervezetek, amelyek 2016-ban vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem értek el, vagy e tevékenységükhöz kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számoltak el, 2017. május 31-ig továbbra is társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozatot (TAONY nyomtatvány) tehetnek.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak változatlanul az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtaniuk a társasági adóbevallást.

 

Forrás: NAV