Tartós bérlettel kapcsolatos változások a cégautóadóban

Szerző: Szücs Krisztina | 2017. február 2.

A korábbi években a tulajdonjoggal esett egy tekintet alá a tartós bérleti jogviszony (egy éven túli, vagy határozatlan időre történő bérbeadás), vagyis a tartós bérbe vevő (üzembentartó) volt az cégautóadó alanya.

Nem keletkezett cégautóadó-kötelezettség azon személygépkocsik után, melyet a nem magánszemély (cég, egyesület, alapítvány stb.) tulajdonos tartós bérbe adott egy magánszemélynek és a magánszemély a személygépkocsival kapcsolatban költséget nem számolt el, és a tulajdonos is csak az értékcsökkenési leírást érvényesített.

2017. január 1-jével hatályukat vesztették a tartós bérletre vonatkozó speciális adóztatási szabályok, vagyis a tartósan bérbe adott személygépkocsi után is a főszabály szerinti kötelezettnek, vagyis a személygépkocsi hatósági nyilvántartásban szereplő tulajdonosának kell megfizetnie a cégautóadót.

A módosítás következtében tehát hatósági nyilvántartásban szereplő (magyar rendszámú) személygépkocsi nem magánszemély tulajdonosának abban az esetben is cégautóadót kell fizetnie, ha a személygépkocsi után nem számolnak el költséget.

Magánszemély tulajdonost azonban csak akkor terheli cégatóadó-fizetési kötelezettség, ha a személygépkocsi után költséget számolnak el. A kötelezettség akkor is a magánszemély tulajdonost terheli, ha a költséget nem ő, hanem a személygépkocsi használója (pl. a bérbe vevő) számolja el. Amennyiben a használó költséget számol el, a költség elszámolásának tényéről és időpontjáról a tulajdonost 8 napon belül írásban tájékoztatni kell. Ha a használó a nyilatkozattételt elmulasztja, akkor a tulajdonost terhelő adót a használó köteles megfizetni.

A fenti változás a pénzügyi lízingbe adott személygépkocsikra nem vonatkozik, ott továbbra is él a speciális szabály, vagyis a tulajdonos helyett a pénzügyi lízingbe vevőt terheli a cégatóadó-kötelezettség.

 

Forrás: NAV

Kapcsolódó anyagok: