Üdvözöljük a

Tb: több szabály módosult | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tb: több szabály módosult

Szerző: Varga Erika | 2014. február 4.

Több ponton módosult a tanulók és a nevelőszülők társadalombiztosításáról szóló jogszabályok. Ezeket foglalta össze közleményében a NAV.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2013. december 31-ig a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló személyre terjedt ki a biztosítás. A 2013. évi CCV. törvény a korábbi hivatásos nevelőszülői jogviszony helyett a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt nevesíti, amely munkaviszonynak minősül. Az elnevezés ezzel összhangban került átvezetésre a Tbj.-ben, így a biztosítottak körében is.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján a felsőoktatási intézmény tanulója az oktatási program keretében, illetve az oktatási programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan hallgatói munkaszerződéssel végezhet munkát.

 

2014. január 1-jétől a biztosítás nem terjed ki a hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra.

 

Ugyanakkor a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézménnyel vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezettel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végzett tevékenység esetén a hallgató továbbra is biztosított marad.

 

2014. január 1-jétől módosult, valamint új pontokkal, illetve alponttal egészült ki a Tbj. 8. §-a.
Fentiekre tekintettel szünetel a biztosítás:

  • a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe;

Ezen rendelkezés értelmében az önkéntes tartalékos katona biztosítása a „civil” jogviszonyában folyamatosnak minősül, és nem éri hátrány a későbbi társadalombiztosítási jogosultságok terén.

  • az ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt;

A korábbi megfogalmazás pontosítása lényegi változást nem eredményez.

  • az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szünetelése alatt;
  • a tanulószerződés szünetelésének időtartama alatt;
  • a 8. § a)-h) pontjaiban nem említett olyan esetben, amikor külön jogszabály szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel.

   

Járulékalapot képező jövedelmet érintő változások

2014. január 1-jétől a tanulószerződéssel foglalkoztatott biztosított esetén nem a tanulószerződésben meghatározott, hanem a ténylegesen kifizetett díj minősül járulékalapot képező jövedelemnek.

 

2014. január 1-jétől a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása bérnek minősül, így járulékalapként, mint nem önálló tevékenységből származó jövedelmet kell figyelembe venni.

 

Forrás: ado.hu.