Új cége van? Erről se feledkezzen meg!

Szerző: Szücs Krisztina | 2015. május 12.

Nem volt semmilyen gazdasági esemény a tavaly decemberben alapított cégnél. Kell-e 2014-re beszámolót készíteni?

Példa: Egy kft. 2015-ben alakult, bejegyzése februárban megtörtént, adószámot januárban kapott. A cég alapítása azonban visszamenőlegesen 2014. 12. 29-ei nappal történt. Azt szeretném kérdezni. hogy 2014-re kell a cégnek beszámolót készíteni, ha nem történt semmilyen gazdasági esemény?

 

A Ptk. előírása szerint gazdasági társaság a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától vagy ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzésétől kezdődően a létrehozni kívánt társaság előtársaságaként működhet. Üzletszerű gazdasági tevékenységet az előtársaság a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását követően folytathat.

 

Ehhez kapcsolódva a számviteli törvény a következőket fogalmazza meg:

 

A jogelőd nélkül alapított vállalkozó az üzleti évnek minősülő előtársasági időszakról – főszabály szerint – könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. A beszámolási (beszámolókészítési, nyilvánosságra hozatali és közzétételi) kötelezettségnek a vállalkozó cégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő harmadik hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni.

 

Üzleti év a jogelőd nélkül alapított vállalkozónál az alapítása időpontjától (létesítő okirata ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától) létrejöttének (a cégjegyzékbe való bejegyzésének), illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napjáig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak, függetlenül annak időtartamától (előtársasági időszak).

 

Nem kell az előtársasági időszakról, beszámolót készíteni akkor, ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő, illetve a választott mérlegforduló-napjáig sor került. Ez esetben az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett társaság üzleti évének mérlegforduló-napjáig tart.

 

A kérdésből az vélelmezhető, hogy a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalása vagy ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzése 2014-ben történt meg, viszont a bejegyzés nem következett be ebben az évben. Ebből következően a kft.-nek 2014. 12. 29-étől (de ha a létesítő okirat ellenjegyzése ennél korábbi időpont, akkor attól a naptól) a bejegyzés napjáig (2015. február) van egy üzleti éve, amelyről a bejegyzés napját követő harmadik hónap utolsó napjáig (az adott információ szerint május 31-éig) kell beszámolót elkészíteni, közzétenni, letétbe helyezni.

 

Forrás: adozona.hu

Kapcsolódó anyagok: