Üdvözöljük a

Új kötelezettségek a belső szabályzat és a kijelölt személy vonatkozásában | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Új kötelezettségek a belső szabályzat és a kijelölt személy vonatkozásában

Szerző: Sörös Dávid | 2017. június 26.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai naptól (június 26.) lép hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.). A jogszabályok kihirdetésére a Magyar Közlöny 75. számában került sor.

Tekintettel arra, hogy a Pmt. és a Kit. számos új rendelkezést tartalmaznak, amelyeket a szolgáltatóknak alkalmazniuk kell, ezért a változásokkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket.
 
 
1. Belső szabályzat
 
A szolgáltató a Pmt. és a Kit. rendelkezéseiben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére köteles belső szabályzatot készíteni. A Pmt. alapján elkészített belső szabályzatnak új elemként részét képezheti a Kit. rendelkezései szerint készítendő belső szabályzat [Pmt. 65.§ (1)-(5) és (9) bekezdései, Pmt. 80. § (1) bekezdése. Kit. 3. § (4) bekezdése, Kit. 17. § (2) bekezdése, Kit. 19. § (1)-(3) bekezdései].
 
Határidők:
1) A Pmt. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltató a belső szabályzatát legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig köteles a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján a későbbiekben kerül közzétételre arról tájékoztatás, hogy a szolgáltatók milyen módon tehetnek eleget a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről szóló tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségnek.
 
2) A Pmt. hatálybalépését követően tevékenységét megkezdő szolgáltatónak a tevékenység megkezdését követő 45 napon belül kell belső szabályzatot készíteni és azt a felügyeletet ellátó szervnek jóváhagyás céljából benyújtani. Az eljárás megegyezik a korábbi eljárással (néhány soros kérelem a jóváhagyás iránt, illeték megfizetésének igazolása, szabályzat csatolása).
 
3) FONTOS további információ, hogy a belső szabályzat kidolgozáshoz szükséges kötelező útmutató (NGM rendelet), annak megjelenését követően haladéktalanul közzétételre kerül. Kérjük, kísérjék figyelemmel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megjelenő friss információkat!
 
 
2. Kijelölt személy
 
A Kit. a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára kötelezettségként írja elő [Kit. 4. § (2) bekezdés], hogy a szolgáltató tevékenységének megkezdését követő öt munkanapon belül köteles kijelölni – a szervezet sajátosságától függően – egy vagy több személyt (a továbbiakban: kijelölt személy), aki a Kit. 4. § (1) bekezdés szerinti bejelentést haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda (a továbbiakban: FIU) részére.
 
Határidők:
1) A Kit. hatálybalépésekor működő szolgáltatóknak a kijelölt személy adatairól a Kit. hatálybalépését követő 30 napon belül (2017. július 26.) kell az FIU felé a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tenni.
 
2) A Kit. hatálybalépését követően a tevékenységét megkezdő szolgáltatónak a tevékenység megkezdését követő öt munkanapon belül kell a tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni.
 
A szolgáltatók a Kit. 4. § (2) bekezdésében és a Pmt. 31. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségüknek a VPOP_KSZ17 elnevezésű elektronikus nyomtatvánnyal tehetnek eleget.
 
A VPOP_KSZ17 elnevezésű nyomtatvány beküldése az Általános Nyomtatvány Kitöltő (a továbbiakban: ÁNYK) keretrendszeren keresztül teljesíthető. A nyomtatvány és annak kitöltési útmutatója az alábbi linken érhető el.
 
Forrás: NAV