Üdvözöljük a

Változik a kötetlen munkarend definíciója | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Változik a kötetlen munkarend definíciója

Szerző: Varga Erika | 2013. szeptember 13.

2014. január 1-től visszatér a régi szabály, miszerint csak akkor beszélhetünk majd kötetlen munkarendről, ha a munkáltató a teljes munkaidő beosztásának jogát átengedi a munkavállaló részére.

Az új Mt. alapján 2012. július 1-től akkor beszélhetünk kötetlen munkarendről, ha a munkáltató a munkavállalónak írásban átengedi a jogot, hogy napi munkaidejének legalább felét heti rendszerességgel magának ossza be.

 

Vagyis a jelenleg hatályos szabályok szerint nem kell, hogy a munkavállaló a munkaideje egésze felett rendelkezzen, elegendő, ha a munkaidő felét saját maga oszthatja be. Például ha a teljes munkaidős munkavállaló 11 és 15 óra között köteles a munkahelyén munkát végezni (törzsidő), de a fennmaradó 4 órát saját döntése szerint dolgozhatja le, már kötetlen munkarendről beszélhetünk.

 

A kötetlen munkarend sajátossága, hogy keretében az alábbiakra vonatkozó szabályokat egyáltalán nem kell alkalmazni:

  • munkaidőkeret,
  • munkaidő-beosztás,
  • vasárnapi és munkaszüneti napi munkaidő-beosztás,
  • munkaközi szünet,
  • napi és heti munkaidő,
  • rendkívüli munkaidő,
  • ügyelet,
  • készenlét.

Ezáltal nem kell nyilvántartani a rendes és rendkívüli munkaidőt, illetve a készenlétet. Kizárólag a szabadság nyilvántartása kötelező.

 

A kötetlen munkarend azonban kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a munkakör sajátos jellege, illetve a munkavégzés önálló megszervezése tekintetében ez lehetséges.

 

A  2014. január 1-től hatályos  2013. évi CIII.tv. 8.§ (4) módosított törvény szerint kötetlen a munkarend, ha a munkáltató a munkaidő beosztásának jogát -  a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel – a munkavállaló számára írásban átengedi azzal, hogy ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesíti, az nem érinti a kötetlen munkarend alkalmazását. Fontos, hogy azMt. ezen rendelkezésétől a felek sem a munkaszerződésben, sem pedig a kollektív szerződéseben nem térhetnek el.

 

Forrás: hrportal.hu