Üdvözöljük a

Változott a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható alapnormatíva éves összege | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Változott a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható alapnormatíva éves összege

Szerző: Sörös Dávid | 2014. január 21.

Január elejétől módosult a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény. Fontos változás, hogy megváltozott a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható alapnormatíva éves összege, amely a 2014-es évben 453 000 forint.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) 8. § (1) bekezdése szerint szakképzési hozzájárulást az 5. § szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttókötelezettsége mértékét

 

a) 2012. évre vonatkozóan 440 000 Ft/fő/év összegben meghatározott alapnormatíva alapján,

b) a 2012. évet követően a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott alapnormatíva alapján,

 

az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel (a továbbiakban: csökkentő tétel)csökkentheti.

 

 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 57. § (8) bekezdése szerint az Szht. 8. § (1) bekezdés b)pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2014. évben 453 000 forint/fő/év.

 

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívákmértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet  szerint, ha a hozzájárulásra kötelezett szakközépiskolával vagy szakiskolával (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-al történő elosztásával kell kiszámítani, amelynek összege 3 485 forint.

 

Együttműködési megállapodás alapján felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató után igénybe vehető éves és havi csökkentő tétel megállapításánál szintén a napi 3485 forintos tételt kell alkalmazni azzal, hogy erre a legkésőbb 2012. szeptemberében indult felsőfokú szakképzés esetén van mód.

 

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, a hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100-al történő elosztásával kell kiszámítani, amelynek összege 4 530 forint.

 

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét az alábbiak szerint határozza meg. 

 

A csökkentő tétel éves összege - ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó,

 

a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben,

b) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján indított szakképzés esetében a 2. mellékletben

 

meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata.

 

 

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakképzés keretében hallgatói szerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét az előzőek szerint állapítja meg.

 

Forrás: NAV