Üdvözöljük a

Vámtarifa – kérelem, kontingens, kifogás | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Vámtarifa – kérelem, kontingens, kifogás

Szerző: Pazaurek Szabina | 2018. március 14.

Közeledik az autonóm vámfelfüggesztések és vámkontingesek hosszabbítására, módosítására vonatkozó kérelmek beadási határideje. Ellenőrizze, az Ön cégét miben érinthetik a változások!

A felülvizsgálatára évente kerül sor, melyben a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kereskedelempolitikai Főosztálya és az Európai Bizottság témafelelős részlege az eljáró hatóság.


Az autonóm vámfelfüggesztések lehetővé teszik a gazdálkodó szervezetek számára, hogy kezdeményezzék a termelésükhöz használt importált anyagok, alkatrészek, részegységek importvámjának csökkentését (akár 0%-ra is) abban az esetben, ha az érintett árut nem, vagy nem elegendő mennyiségben állítják elő az Európai Unióban.

 

A jóváhagyott vámfelfüggesztések és vámkontingensek a világ bármely országából származó importra vonatkoznak és azokat bármely EU-n belüli cég használhatja függetlenül attól, hogy eredetileg ki volt a kérelmező. Az autonóm vámfelfüggesztések ideiglenes intézkedések, általában 5 évig érvényesek. Lejáratkor azonban kérelmezni lehet a hosszabbítást. A vámkontingensek formális felülvizsgálatára évente kerül sor: ha használják a vámkontingenst és nem merül fel semmilyen probléma, a vámkontingenst újra megnyitják a következő évben.

 

Jelenleg érvényes autonóm vámfelfüggesztések és vámkontingensek


A jelenleg érvényes vámfelfüggesztéseket, illetve vámkontingenseket, amelyeket évente kétszer (január 1-jétől és július 1-jétől) módosítanak a tagországoktól, vagy az Európai Bizottságtól beérkező javaslatok alapján.
Helyzetükről a naprakész TARIC adatbázisból lehet tájékozódni.

 

Új vámfelfüggesztés vagy vámkontingens, illetve a jelenleg létezők módosítása iránti kérelem

 

A kérelmeket magyarul és angolul, csak elektronikusan kell továbbítani a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kereskedelempolitikai Főosztálya keretei között működő Vámtarifa Bizottság Titkársága számára.

 

A lejáró hatályú vámfelfüggesztések meghosszabbítása

A lejáró vámfelfüggesztések meghosszabbítását – függetlenül attól, hogy azt eredetileg ki kezdeményezte – bármely EU-beli gazdálkodó szervezet kérelmezheti, ha használja vagy használni tervezi az érintett vámfelfüggesztést és ezért érdekelt annak fenntartásában.


Az adott, január 1-jei vizsgálati időszakra vonatkozó hosszabbítási kérelmek benyújtásának végső határideje a tárgyévet megelőző év március 31.


Kifogás egy létező, vagy újonnan kérelmezett vámfelfüggesztéssel, illetve vámkontingenssel szemben


Bármely gazdálkodó szervezet kifogással élhet, ha az érintett terméket, ahhoz hasonló vagy azt helyettesítő árut állít elő. Kifogások folyamatosan beterjeszthetők.

A kitöltött nyomtatványt elektronikusan kell megküldeni a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kereskedelempolitikai Főosztály keretei között működő Vámtarifa Bizottság Titkársága számára.

A benyújtott kérelmek és kifogások vizsgálata

 

Az adott időszakra benyújtott, vizsgálat alatt álló aktuális kérelmek listáját a Bizottság hozzáférhetővé teszi az Adóügyi és Vámuniós Igazgatóság (TAXUD) honlapján.

 

Az oldal alján letölthető formanyomtatványokat az alábbi elérhetőségre, elektronikus formában kell benyújtani, angol és magyar nyelven a tájékoztatóban szereplő határidők figyelembevételével:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Kereskedelempolitikai Főosztály

Vámtarifa Bizottság Titkársága

 

Piller Erika szakmai tanácsadó

telefon: 458-1572

fax: 458-2250

e-mail: vtb.hungary@mfa.gov.hu

postacím: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.