Üdvözöljük a

Veszteséges a cég: lehetséges és kötelező tennivalók | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Veszteséges a cég: lehetséges és kötelező tennivalók

Szerző: Szücs Krisztina | 2017. október 24.

Létezik-e valamilyen konkrét törvényi előírás arra vonatkozóan, hogy egy kezdő vállalkozás mennyi ideig lehet veszteséggel működő anélkül, hogy ebből problémája származna, valamely hivatal megkérdőjelezné a működés jogosságát? Ha a saját tőke rendezése megtörténik, tehát nem csökken a jegyzett tőke fele alá, az segít a kezdeti veszteség tolerálásában?

Ilyen direkt törvényi előírás nincs. Ugyanakkor a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírása szerint:

 

„Ha egymást követő két üzleti évben (két beszámolóval lezárt üzleti évben) a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét (kft.-nél 3 millió forint, zártkörű rt.-nél 5 millió forint, nyilvánosan működő rt.-nél 20 millió forint) és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását, egyesülését, jogutód nélküli megszűnést. „

 

A kft.-nél az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

 

- a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;

 

- a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;

 

- a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy

 

- ha vagyona tartozásait nem fedezi.

 

Ha ez fennáll, a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

 

Részvénytársaság esetében az igazgatóság köteles 8 napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

 

- a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;

 

- a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;

 

- a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy

 

- a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

 

Ha ez fennáll, a részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy közgyűlés tartása nélkül olyan határozatot hozni, amely alkalmas az okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

 

[Ptk. 3:133. § 2) bekezdés, 3:189. § (1)–(3) bekezdés, 3:270. § (1)–(3) bekezdés]

 

Amennyiben a cikkben leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel kérjük írjon a pbkik@pbkik.hu e-mail címre. Megfelelő számú érdeklődő esetén a következő Adófórum témái közé javasoljuk.

 

Forrás: adozona.hu

Kapcsolódó anyagok: