Üdvözöljük a

Webshopot szeretnék működtetni...- Hetedik rész | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Webshopot szeretnék működtetni...- Hetedik rész

Szerző: Schmidt Enikő | 2016. június 21.

Ki-mit-hogyan ellenőrizhet az e-kereskedelemben? A fogyasztóvédelmi hatóság feladata annak vizsgálata, hogy a vállalkozások eleget tesznek-e a jogszabályok által előírt tájékoztatási kötelezettségeiknek, ezen felül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) ellenőrizheti, hogy a weboldalon közzétett általános szerződési feltételek tartalmaznak-e tisztességtelen szerződési feltételeket, és szükség esetén közérdekű keresetet indíthat a bíróság előtt.

Ezen felül felmerülhet a Gazdasági Versenyhivatal hatásköre is, amennyiben az adott kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

 

Az Ektv. 16/A. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az Ektv. 6. §-a vonatkozásában – adott esetben – a Magyar Nemzeti Bank is rendelkezhet hatáskörrel. Ezen felül megjegyzendő, hogy az Ektv. 14/B. §-ban és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ában foglaltak megsértése esetén – az Ektv. 16/A. § (3) bekezdése alapján – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el. Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban eljárási jogosultsággal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelkezik.

 

Az e-kereskedelmi vállalkozások ellenőrzése

 

Az ellenőrzés elsődleges tárgya az elektronikus kereskedelmi tevékenység, „helyszíne” pedig a virtuális értékesítés leggyakoribb és legelterjedtebb megjelenési formája, a klasszikus webáruház.

Az ellenőrzés alapvetően arra irányul, hogy a webáruház üzemeltetője eleget tesz-e az Ektv.-ben, valamint a Korm. rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének. Az ellenőrzés az esetleges aktív megtévesztésekre is kiterjed. Ezen felül a kormányhivatalok az elmúlt időszakban adott esetben próbavásárlás keretein belül ellenőrizték a nyugtaadási kötelezettség és a jótállási jegyre vonatkozó rendelkezések érvényesülését. A próbavásárlások alkalmasak arra is, hogy a hatóság – jóllehet szerződéses viták vonatkozásában a bíróság rendelkezik hatáskörrel – tapasztalatot szerezzen a szerződésszerű teljesítésről és az elállási joggyakorlati érvényesüléséről.

 

A vállalkozások tájékozatlansága az elektronikus kereskedelem területén kiemelkedően magas. 2014-ben végbe ment jogszabályi változások jelentősen módosították a távollévők között kötött szerződésekre irányadó szabályozást és a vállalkozások nincsenek megfelelően felkészülve a hatályos jogszabályok alkalmazására, amelyeket sok esetben a jogalkotói céltól eltérően értelmeznek. Az e-kereskedelem területén elvégzett ellenőrzések adatai az e-kereskedők hiányos ismereteivel indokolják azt, hogy magas az elektronikus kereskedelem területén a kifogásolási arány. Erre tekintettel szükséges a naprakész, egyszerű és világos tájékoztatás, illetve a területen jelentkező – a digitalizáció előretörésével párhuzamosan jelentkező – új típusú jogsértésekkel szembeni fellépés hatékonyságának erősítése.

 

Az e-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások ellenőrzésének módszerei

 

Hatósági eljárás tekintetében a kormányhivatalok rendelkeznek első fokon hatáskörrel, így az ellenőrzéseket a 2016. évet megelőzően a kormányhivatalok végezték az NFH által készített útmutató alapján. Az NFH ezen felül másodfokon eljár hatósági ügyekben, illetve a kormányhivatalok adatszolgáltatásai alapján elkészíti a témavizsgálat összefoglaló jelentését.

A kormányhivatalok a vizsgálatok során, a weboldalakon található minden hivatkozást és aloldalt ellenőriztek, valamint azokat külön lementették és dokumentálták. A vizsgált honlapok a vizsgálati útmutatóban meghatározott szempontok alapján kerültek ellenőrzésre. Jogsértés gyanúja esetén a kormányhivatalok eljárást indítottak a webáruházat üzemeltető vállalkozással szemben, jogsértés esetén pedig határozatot hoztak.

A 2016. évben a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési tevékenységét az alábbi területekre fókuszálja:

  • műszaki cikkeket értékesítő webáruházak,
  • digitális tartalmak, alkalmazáson belüli vásárlások és ingyenes kipróbálási időszakok,
  • kuponos értékesítések,
  • karácsonyi időszak során lefolytatandó vizsgálatok. 

 

Megjegyzendő továbbá, hogy az NFH saját hatáskörében az elmúlt években rendszeresen részt vett a CPC hálózat (Consumer Protection Cooperation Network) által szervezett, az e-kereskedelem területére vonatkozó ún. „sweep”-eken amelyek alkalmasak arra, hogy az NFH által észlelt, vélhető jogsértések hatósági eljáráson kívül, az érintett vállalkozással történő kapcsolatfelvétel keretében kerüljenek megszüntetésre. Amennyiben azonban az adott vállalkozás nem tanúsít együttműködést, úgy az NFH eljárást kezdeményez az illetékes kormányhivatalnál.

 

Internetes vizsgáló laboratórium


A mai vásárlók számára az e-kereskedelemben olyan lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek kezelésére a hagyományos fogyasztóvédelem eszközrendszere korábban nem volt felkészülve.  A fogyasztók olyan eddig ismeretlen vállalkozói gyakorlatokkal találkozhatnak online környezetben, melyek a szükséges ismeretek hiányából fakadóan növelik kiszolgáltatottságukat (pl.: közösségi média felületek, online aukciós oldalak, összehasonlító oldalak, előfizetési csapdák és ingyenes próbaidőszakok, hamis fogyasztói értékelések, online közvetítők, stb.).

 

2015-ben az NFH az Államreform Operatív Program (ÁROP projekt) keretében kifejlesztette az ún. Internetes vizsgáló laboratóriumát, amely korszerű gépekkel, hardware és szoftvereszközökkel (pl. okostelefonon applikáció alkalmazásával történő vásárlás) járul hozzá a digitális világ hatékonyabb ellenőrzéséhez.

A vizsgálatok során a honlapok - különösen - az alábbi adatok tekintetében történő áttekintése történik:

  • a szolgáltató személyére vonatkozó adatok: a vállalkozás neve, elérhetősége, az őt regisztráló bíróság vagy más szerv neve, regisztrációs száma, adószáma stb.;
  • általános szerződési feltételek;
  • elállási joggal kapcsolatos tájékoztatás;
  • kiszállítási költségek, további teljesítési feltételek.

 

Tisztelt Ügyfelünk! Ezen leírásunk tájékoztató jellegű, amelyet a NAV, NFH, illetve más állami szervek alapján rendelkezésünkre bocsátott anyagokból állítottunk össze.

 

Az általunk közölt információk tájékoztató jellegűek, nem teljes körűek és változhatnak.