Üdvözöljük a

Zöld szálloda pályázatot hirdet az MSZÉSZ | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Zöld szálloda pályázatot hirdet az MSZÉSZ

Szerző: Hullmann Eszter | 2014. június 27.

Már lehet jelentkezni a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének „Zöld szálloda 2015-16” elnevezésű pályázatára.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége több mint 20 éve, 1993-ban írta ki először a „Zöld Szálloda” pályázatot annak elősegítésére, hogy a mindennapjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bíró környezettudatos gondolkodás teret nyerjen. Ezért a szállodaüzemeltetők sokat tudnak tenni a hatékony energiafelhasználással, a víztakarékossággal, a környezetet kímélő tisztítószerek, anyagok felhasználásával, közvetlen környékükről történő árubeszerzéssel, és sok más intézkedéssel.

Az MSZÉSZ eddigi „Zöld Szálloda” pályázatain több mint 100 szálloda vett részt.

Pályázzon az Ön szállodája is a „Zöld Szálloda 2015-16” címre!

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

1. A pályázó tagja a MSZÉSZ-nek

2. A szállodákra vonatkozó környezetvédelmi törvényeket a szálloda ismeri és betartja.

 

Területek:
Épített környezet
Termékdíj
Környezetterhelés
Területrendezés
Levegőtisztaság-védelem
Kémiai biztonság
Ivóvíz, szennyvíz
Vízvédelem
Hulladékgazdálkodás
Zaj és Rezgésvédelem
Beruházás, engedélyezés
Büntető és, szabálysértési rendelkezések hatósági díjtételek
Nemzetközi egyezmények.

 

3. A környezetvédelmi hatóságok felé az éves bevallásokat határidőre beadja.
Az utóbbi 2 évben elmarasztaló határozat nem született a szálloda ellen. (Környezetvédelmi)

 

4. A szálloda rendelkezik Környezetvédelmi szabályzattal.

(Amely a fenti jogszabályok adaptálása az adott szállodára vonatkozóan. Ennek tartalmaznia kell, hogyan valósulnak meg a jogszabályi előírások az adott szállodában, ki a felelős azokért.)

Pl: Környezetterhelési díj: A hatályos előírások szerint környezetterhelési díjat a kazánok működése során kibocsátott levegőszennyező anyagok után kell fizetni. A szálloda által megrendelt nyomtatványok után, mennyiségtől függően környezetterhelési díjat kell fizetni. Az adatokat a szálloda környezetvédelmi felelőse szolgáltatja, a számítást a környezetvédelmi szolgáltató számítja ki. Befizetés 1 évenként történik.

 

5. Kizárólag az a szálloda vehet részt a pályázaton, amelyik csatolja a „CARBONLÁBNYOM”-át (elérhetőség: HES.net: www.hotelenergysolutions.net ), szelektíven gyűjti a hulladékot és rendelkezik zsírfogóval.

 

6. A mellékelt Környezetvédelmi pályázat táblázatban „Alap”-ként megjelölt 27 kérdést teljesíteni kell (értelemszerűen, ha nincs wellness részleg, az nem számít bele) amivel maximum 56 pontot lehet elérni. Ehhez további 61 pontot gyűjthető, ha a többi „Plusz” 22 kérdésre eredményes a válasz.

Az önértékelés szerint a szálloda a pályázati követelmények alapján minősíti saját teljesítményét. Ezt a zsűri ellenőrzi, s hozza meg a döntést.

 

A pályázat terjedelme

- Szállodaismertető 2 oldal, mely a szálloda alapvető környezetvédelmi céljait határozza meg.
A kitöltött kérdőívet pdf-ként kérjük a pályázathoz mellékelni.

- Kinyomtatott CARBONLÁBNYOM (3 oldal) www.hotelenergysolutions.net

1. oldal: Carbon footprint,
2. oldal: Energy related report
3. oldal: Energy solutions

Valamennyi kért mellékletet PDF formában az info@hah.hu e-mail címre kérjük elküldeni, valamint kinyomtatva az MSZÉSZ Titkárságára a 1123 Budapest, Jagelló út 1-3. címre.

 

Beadási határidő: 2014. szeptember 15.

 

Eredményhirdetés, oklevélátadás az MSZÉSZ 2014. őszi Közgyűlésén.

Ha a pályázattal kapcsolatban bármilyen kérdésük van, szíveskedjenek Réger Zsuzsához, a Környezetvédelmi Szekció vezetőjéhez ( zsuzsa.reger@accor.com ) fordulni.

 

(forrás: MSZÉSZ )