Üdvözöljük a

Dohány kiskereskedelmi koncessziós jogosultsággal rendelkezők 2015. évi szakmai képzése | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Dohány kiskereskedelmi koncessziós jogosultsággal rendelkezők 2015. évi szakmai képzése

Szerző: Hendinger Anita | 2015. május 7.

Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a dohánytermék kiskereskedők országos szakmai képzését Baranya-Somogy-Tolna megyéket érintően 2015. május 19-20-án, Pécsett bonyolítja le.

A képzések időpontjáról az ND Nonprofit Zrt. minden jogosultat e-mailben, valamint a www.nemzetidohany.hu weboldalon történő közzététellel tájékoztatott.

 

Figyelem! Kizárólag a megküldött tájékoztatóban megadott napon vehet részt az ND Nonprofit Zrt. által szervezett szakmai képzésen!

 

A szakmai képzés témakörei:

 • koncessziós szerződésből eredő jogok és kötelezettségek pontos bemutatása,
 • koncessziós szerződés megszűnési eseteinek áttekintése,
 • forgalmi adattovábbító rendszer működtetésének ismertetése, különös tekintettel a dohánybolti portálra,
 • a vámhatóság hatáskörébe tartozó működési engedély benyújtása, módosítása, elbírálása, visszavonása (különös tekintettel a dohánybolt jogszabálynak megfelelő elhelyezkedésére, kialakítására, megjelenésére, valamint a dohánytermékek dohányboltban történő elhelyezésére),
 • Jövedéki termékek árusításának szabályai különös tekintettel ezen rendelkezések hatósági ellenőrzésére, valamint a jogsértésből eredő szankciók alkalmazására),
 • a vámhatóság hatáskörébe tartozó szüneteltetési engedély benyújtása, elbírálása,
 • a dohánytermék piacon fennálló feketekereskedelem elleni küzdelem bemutatása, és annak visszaszorítása érdekében a kereskedőkkel történő együttműködés ismertetése,
 • a fiatalkorúak védelmére vonatkozó szabályok ismertetése (különös tekintettel ezen rendelkezések hatósági ellenőrzésére, valamint a jogsértésből eredő szankciók alkalmazására),
 • a dohányboltok kötelező arculati elemeinek jogszabály szerinti megfelelősségének ismertetése (különös tekintettel ezen rendelkezések hatósági ellenőrzésére, valamint a jogsértésből eredő szankciók alkalmazására),
 • a vasárnapi munkavégzés tilalmára vonatkozó dohányboltokat érintő szabályok ismertetése (különös tekintettel ezen rendelkezések hatósági ellenőrzésére, valamint a jogsértésből eredő szankciók alkalmazására),
 • a dohánytermékek összetételét és külső megjelenését érintő közeljövőben várható jogszabályváltozások ismertetése a TPD irányelv alapján,
 • a dohánytermékek kiskereskedelmi árát befolyásoló tényezőkről, azaz a válasz a „Miért kerül ennyibe?” kérdésre.

A képzésre a www.nemzetidohany.hu oldalon letölthető regisztrációs lap kitöltését követően a kepzes@nemzetidohany.hu elektronikus levélcímre történő megküldésével és a képzési díj maradéktalan átutalásával lehet jelentkezni. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kitöltött regisztrációs lapokat kizárólag elektronikus levél formájában a megjelölt email címre szíveskedjen megküldeni, a képzést megelőző 3. munkanapig (2015. május 15.).

 

A regisztrációs lap kitöltése során a jelen képzési tájékoztatóban megjelölt képzési helyet és időpontot szíveskedjen megadni. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a képzés díja 6.350 Ft (5.000,-Ft + ÁFA), melyet kérjük, hogy a képzést megelőző 3. munkanapig (2015. május 15.) rendezzen banki átutalással az ND Nonprofit Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett alábbi számlaszámára: 10032000-00329613-00000055. Kérjük, hogy az átutalásnál a közlemény rovatba – a pontos beazonosíthatóság érdekében – feltétlenül tüntesse fel a Koncesszió jogosult nevét és adóazonosító jelét. A résztvevők a regisztrációs lapon megadott Koncessziót gyakorló nevére kiállított számlát postai úton kapják meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a képzési díj határidőn túli utalása esetében nem tudjuk biztosítani, hogy utalása feldolgozásra kerüljön.

 

A sikeres regisztrációról és a képzés díjának beérkezéséről elektronikus visszaigazolást küldünk Önnek.

 

A szakmai képzésen való részvételt az ND Nonprofit Zrt. igazolja, az arról szóló igazolás kiállításával. Felhívjuk figyelmét, hogy az oktatáson való részvétel során feltétlenül írja alá a részvételi jelenléti ívet, ugyanis pályázati vállalása a részvételt igazoló aláírás hiányában nem számít teljesültnek.

 

Amennyiben a képzésen bármely ok miatt nem tud részt venni, kérjük, hogy azt legkésőbb a képzést megelőző 3. munkanapig (2015. május 15.) jelezze a kepzes@nemzetidohany.hu email címen az alábbi azonosító adatok megadásával (Koncesszió jogosult neve, adóazonosító jele, valamint az előzetesen regisztrált képzés helye és ideje). Felhívjuk figyelmét, hogy ezen határidő elmulasztása után megküldött kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.

 

A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot elnyert Jogosultnak, mint a pályázatával kötelezettséget vállalónak, a képzésen személyesen kell részt venni, meghatalmazott útján történő képviselet nem fogadható el.

 

Kérjük, hogy a képzésen a beléptetés és regisztráció gördülékenysége és a pontos kezdés érdekében szíveskedjen legalább a kezdést megelőző egy órával, azaz 8 órától a helyszínen megjelenni.

 

Tájékoztatjuk, hogy a képzési helyszínen a gépjárművel történő parkolás - bár ingyenes - de időigényes. A pontos kezdés érdekében, kérjük 10 perccel számoljon a parkolás végett.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen képzésen való megjelenés bármely okból történő elmulasztása esetén a 2015. évi szakmai képzésre irányuló pályázati kötelezettségvállalását Koncesszióba adó nem teljesítettnek tekinti, amely a koncessziós szerződése megszűnését eredményezheti!

 

Forrás: ND Nonprofit Zrt.

 

Helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.) - Zsolnay terem és RIC terem
Időpont: 2015. 05. 19. 00:00 - 2015. 05. 20. 00:00
Jelentkezés határideje: 2015. 05. 15. 00:00