Üdvözöljük a

Statisztikai jelzőszámok | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Statisztikai jelzőszámok

Szerző: Hendinger Anita

TEÁOR ’08

 

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere az EU tevékenységi osztályozásának, a NACE Rev.2-nek magyar nyelvű változata. Az 1893/2006/EK rendelet alapján 2008. január 1-jétől a TEÁOR'08-at alkalmazzuk a gazdasági egységek főtevékenységének meghatározására, a gazdasági és társadalmi mutatók számításánál, valamint a statisztikai adatok publikálásánál. Az EUROSTAT aktualizálási eljárását követve évente egyszer a TEÁOR'08 tartalmi meghatározásait frissítjük. Kérjük, figyelje a KSH honlapját!

 

 

NACE kód

 

Mit takarnak a NACE kódok és hol találhatóak?

A NACE a gazdasági tevékenységek statisztikai besorolási szabványa az EU-ban. ("Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés Européennes")

2007. január 19-én hatályba lépett a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról, az úgynevezett NACE Rev. 2 rendszerének létrehozásáról szóló új rendelet (1893/2006/EK). Az új rendelet a 3037/90/EGK tanácsi rendeletet, valamint az egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeleteket módosította.

A jogszabály 2008. január 1-jétől minden tagállam számára előírja az új tevékenységi osztályozás kötelező alkalmazását a statisztikai adatgyűjtésekben és a nyilvántartásokban.

A NACE Rev. 2 magyar megfelelője a TEÁOR'08 elnevezésű rendszer. A NACE kódok szerkezetileg megegyeznek a magyar TEÁOR jegyzékkel. 
 

FEOR

 

A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) a foglalkozásokat egy négyszámjegyes rendszerbe sorolja be. Ezen belül az első számhely a foglalkozási főcsoportot, a második a foglalkozási csoportot, a harmadik a foglalkozási alcsoportot, a negyedik pedig magát a foglalkozást jelenti.

 

TARIC    

 

A csatlakozás pillanatától alkalmazzuk a TARIC-ot is, mely az Európai Unió kereskedelempolitikai eszköze. Az EU integrált tarifája minden adónemre, kötelezettségre megszorító, illetve kereskedelempolitikai intézkedésre vonatkozóan konkrét vámtarifaszám szerint tartalmaz rendelkezéseket. Célja, hogy valamennyi, a külkereskedelmi forgalomhoz kapcsolódó adó, kedvezmény, korlátozás, vagy tiltás egyértelműen az adott termék vámtarifaszámához, illetve TARIC kódjához kötődjön.

Itt kereshető egy adott termékre vonatkozó vámtarifa és egyéb rendelkezés