Üdvözöljük a

Baross Innomark | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Baross Innomark

Szerző: Hamar László

Sikerrel zárult 2012 áprilisában a Baross Gábor Innovációs Kompetencia– és Szolgáltatásfejlesztés regionális pályázatán a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara INNOMARK projektje.

A projekt rövid összefoglalója

2010 májusában kezdte meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Baross Gábor regionális pályázat keretében az „Innomark” pályázat megvalósítását, amely a dél-dunántúli régió klasztereinek fejlődését, hálózatba kapcsolódását támogatja, testre szabott innovációs szolgáltatások nyújtásával. A klaszterek egyedi támogatása mellett az együttműködés fejlesztése és a klaszterközi termék- és szolgáltatásforgalom ösztönzése is a program részét képezte.

Megtörtént az úgynevezett „Klasszis” szolgáltatáscsomagok fejlesztése, a Regionális Innovációs Stratégiának és a Pólus Program elsődleges területeinek megfelelően: (gépipar, környezetipar, biotechnológia, energetika, kulturális ipar).

Kihasználva a más klaszterfejlesztési projektek által biztosított szinergiát,  a kamara innovatív módon ötvözte a rendelkezésre álló információkat, üzletfejlesztési lehetőségeket a régió  induló és fejlődő klasztereinek érdekében.

A pécsi kamara 15 éves innovációs munkájának ezen szakaszában a Baross pályázatban elért eredményeket a gyakorlatba ültették át 2012 márciusában: a CNCB klaszterfejlesztési projekt keretében hat ország 70 klasztere találkozott Pécsett, ahol az Enterprise Europe Network projektben alkalmazott B2B (business-to-business) modell mintájára klaszterek kerültek közvetlen kapcsolatba egymással (C2C, cluster-to-cluster).

A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult meg.

A projekt rövid értékelése

A projekt több területen hozott új eredményeket és módszereket a hazai klaszterfejlesztés területén (akkreditált klasztermenedzser képzés, C2C találkozó és módszertan, kamarai együttműködési megállapodás klaszterekkel, stb.)

A Baross Gábor Program által a PBKIK nem csak regionális, de esetenként országos szinten végzi a klaszterekkel való kapcsolatépítést. A projekt zárásával a kamara 15 éves innováció-ösztönző munkája (pályázati lehetőségek közzététele, iparjogvédelmi tanácsadás, projekt menedzsment, oktatás és rendezvényszervezés) teljesedett további szolgáltatásokkal.

A projekt vezetője rugalmas hozzáállást tanúsított a futamidő alatt, a rendelkezésre álló emberi erőforrások optimális kezelése által lehetővé vált a szinergia biztosítása más klaszterfejlesztési projektekkel, az input információk és output szolgáltatások ötvözésével.

Az eredmények hasznosulása ezzel a megoldással részben azonnal lemérhető.

A szolgáltatáscsomagok és módszertani útmutatók kiajánlása, ill. átadása által a kamara, mint kedvezményezett még szorosabbra tudja fűzni üzleti és fejlesztési kapcsolatait a régió klasztereivel.

A projekt során kapott vissza nem térítendő állami támogatás felhasználása teljes mértékben megfelel a támogatási szerződésben foglaltaknak, az output oldalon jelentkező tanulmányok és szolgáltatáscsomagok költséghatékony módon készültek el és állnak a régió összes klaszterének rendelkezésére.


A projekt során több tanulmány készült el, ezeket az érintett klaszterek hozzájárulásával adjuk közre.

 

A Baross Innomark pályázat során készült tanulmányok

  • Protokoll az akkreditációs szint elérésének támogatása érdekében
  • Szolgáltatási protokoll – a Biotechnológiai Innovációs Bázis klaszter tevékenységéhez kapcsolódóan
  • Dél-dunántúli Környezetipari Klaszter (DDKIK) Klasszis szolgáltatáscsomag a horizontális/vertikális termékfogalom érdekében
  • Dél-Dunántúli Energetikai Klaszter (DDEK) Klasszis szolgáltatáscsomag a horizontális/vertikális termékfogalom érdekében
  • Dél-dunántúli Kulturális Ipari Klaszter (KIKK) Klasszis szolgáltatáscsomag a horizontális/vertikális termékfogalom érdekében
  • Dél –Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter (DDÖK) Klasszis szolgáltatáscsomag a horizontális/vertikális termékfogalom érdekében