Eredményes Klaszterépítkezés

2013. december 20.
Cimkék: klaszter

Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter (AFK) sikeresen zárja az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programja keretében támogatott induló klaszter pályázatát, mely jelentősen hozzájárult a Klaszter kiépítéséhez és tevékenységeinek elindításához valamint rövid távú céljainak eléréséhez.

Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter 2011 áprilisában alakult 18 taggal. Közép-kelet Európában egyedüliként koncentrálja a tudományág ismereteit, kutatásait és fejlesztéseit. A globális tudományos életben és a versenyszférában egyaránt presztízzsel és nemzetközi referenciákkal, hosszú távú együttműködő partnerekkel rendelkező vállalatok klaszterbe történő tömörülésük alkalmával azt a célt tűzték ki, hogy az alkalmazott földtudományok terén teljes körű szolgáltatást tudjanak nyújtani megrendelőiknek.

Az AFK klasztertagok által egyenként és együttesen is ajánlott szolgáltatások a környezettudatos gazdálkodás szerves részét képezik. Az alábbi projektekhez nyújtanak a klasztertagok mérnöki szolgáltatásokat:

  • Geotermikus kutatás,
  • Megújuló és nem megújuló energiahordozók kutatása,
  • Szénhidrogén-kutatás,
  • Nyersanyagkutatás,
  • Széndioxid-elhelyezés kutatása,
  • Radioaktívhulladék hosszútávon történő biztonságos elhelyezése,
  • Építőipar szakterületén a földtani folyamatokra visszavezethető problémák

    (pl. belvízproblémák, löszfalomlások) megelőzése, kármentesítés,
  • Környezetgazdálkodás és a mezőgazdaság egyes ágazatait (pl. üvegházi termelés) érintő problematikákra is megoldást kínálunk.

 

2011 szeptemberétől élt az induló klaszter pályázati támogatással az AFK, mely a Klaszter alapvető stratégiai dokumentumainak elkészítésétől, a hatékony marketingen át a nemzetközi kapcsolatépítésig több téren segítette az előre lépést.

Az AFK legjelentősebb eredményének értékeli, hogy mind hazai, mind nemzetközi szakmai körökben egyre ismertebbé válik a Klaszter léte. Mindez a hatékony, többoldalú kommunikációnak köszönhető, aminek része volt a világviszonylatban jelentős, nemzetközi konferenciákon és kiállításokon való részvétel és a folyamatos partnerkapcsolat építés.

Számos projektötlet került kidolgozásra, amelyek nagy része nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködések alapja lehet, városi fejlesztéseket is magába foglal, illetve a szakma utánpótlás képzésének átszervezésére vonatkozó elképzelés is született a minőségi és megbízható tudásgenerálás érdekében.

 

A jövőben a Klaszter szeretné erősíteni tagjainak együttműködését és nemzetközi megbízásokat biztosítani számukra. A további szervezeti fejlődés érdekében az Akkreditált Innovációs Klaszter címet pályázta meg az AFK, ami jelentősen hozzájárulna az elkövetkező években a közösség sikeres működéséhez, üzleti haszon realizálásához.

 

Ha az Alkalmazott Földtudományi Klaszterről többet szeretne megtudni vagy kapcsolatba lépne a munkaszervezettel, akkor látogassa meg honlapunkat: www.foldtudomany.hu vagy vegye fel velünk a kapcsolatot: info@foldtudomany.hu

Jelen megjelenés az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi Uniós Fejlesztések, Dél-Dunántúli Operatív Programjának Új Széchenyi Terv előirányzatából valósul meg, a DDOP-1.1.3-11-0022 azonosító számú nyertes pályázat támogatási szerződésének keretében.