Üdvözöljük a

Kamaránk szolgáltatásai klaszterek részére | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamaránk szolgáltatásai klaszterek részére

Szerző: Hamar László | 2014. április 1.

Kamaránk több mint egy évtizede foglalkozik klaszterfejlesztéssel. Részesei voltunk számos külföldi és hazai klaszterfejlesztési pályázatnak (CNCB, CMC, Baross Innomark), több klaszter elindulását aktívan segítettük (KIKK, AFK, Pécsi Kesztyű, MKGYF, Mecsek Bányászati Klaszter). Eredményeink közül talán a legjelentősebb a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter elindítása és a menedzsment feladatok ellátása – az induláskor nyert pályázat sikeres megvalósítása mellett a klaszter a közelmúltban elnyerte az Akkreditált Innovációs Klaszter címet is.

A hazai innovációs klaszterek portfóliójának közreadásához, a klaszterek egymás közötti tevékenységének és nemzetközi láthatóságuk növeléséhez létrehoztuk a klaszterportfólió honlapot, melyen közel félszáz klaszter adatai megtalálhatók. Terveink szerint ez a szám megduplázható a következő időszakban, melyben számítunk a többi területi kamara aktív közreműködésére is.

 

Kamaránk az alábbi szolgáltatásokat tudja biztosítani a megye, esetenként a régió és az ország további klaszterei számára – a kölcsönös előnyök figyelembe vételével, együttműködési megállapodás megkötésével.

 

A PBKIK szolgáltatásai Klaszterek részére

 1. Klaszter és klasztertagok gazdasági és innovációs potenciáljának felmérését szolgáló kérdőív elkészítése, a lekérdezést szolgáló módszertani anyag átadása, az elkészült portfólió elemzése és publikálása a Klaszterrel történő együttműködésben. További információ: www.klaszterportfolio.hu A honlapon megtalálható a társkamarák illetékes munkatársainak elérhetősége is.
 2. Az Enterprise Europe Network rendszerében a felmért technológiai igény, ajánlat, kereskedelmi ajánlat elkészítésének –külön megállapodásban rögzített feltételek szerinti- elvégzése, az Enterprise Europe Network rendszerben 45 országba az ajánlat eljuttatatása, a kapcsolatépítés folyamatos menedzselése.
 3. Klaszter tájékoztatatása a releváns nemzetközi vásárok/kiállítások időpontjáról és tartalmáról. Lehetőség szerint forrást biztosítása saját, uniós és/vagy hazai forrásból a kiutazás finanszírozása céljából.
 4. az Enterprise Europe Network elektronikus felülete (POD) használatához technikai és módszertani segítséget nyújtása a Klaszter számára. 
 5. Tájékoztatás a potenciális pályázatokról, folyamatos forráskoordinációs tevékenységet ellátva. Pályázati közös együttműködés során részvétel a pályázatkészítésben külön megállapodás alapján.
 6. A Klaszter logó és a Klaszter weboldal link megjelenítése a kamarai honlapon.
 7. Médiafelület biztosítása a Dél-Dunántúli Gazdaság c. kamarai lapban 50%-os kedvezménnyel, ill. egyes helyi média felületeken, negyedévente a klaszter híreinek megjelentetése, sajtóesemények szervezése (céglátogatás, sajtóhír, interjú) a Klaszter kommunikációs igényeinek megfelelően, külön megállapodás szerint.
 8. A Klaszter eredményeinek megjelentetése és elemzése (eltérő megállapodás hiányában) a kamara által használt médiafelületeken.
 9. A kamarai üzleti közösség erősítése érdekében a Klaszter menedzsment szervezetnek és klaszter tagvállalatoknak/intézményeknek kedvezményes tagdíj rendszert biztosítása, ami az első évben alaptagdíj, második évben 50%-os mérsékelt tagdíjat jelent.
 10.  Klaszteres hírek továbbítása, klaszteres rendezvényeken való részvétel lehetőségének biztosítása, a kamara klaszterfejlesztéssel összefüggő hazai és nemzetközi projektjeiben történő bevonás a Klaszter tevékenysége szerint.
 11. A Klaszter menedzsment szervezet, ill. a tagvállalati szakértők bevonása törvény-előkészítési, szabályozási és véleményezési tevékenység ellátására
 12. A helyi és regionális klaszterekre vonatkozó fejlesztési és koordinálási tevékenység a MAG Zrt. Klaszterfejlesztési Irodával történő együttműködésben.

 Várjuk a klaszterek jelentkezését, elsősorban a portfólió elkészítéséhez, illetve a további együttműködési lehetőségek áttekintéséhez. További információ: Rabb Szabolcs osztályvezető (szrabb@pbkik.hu, 72/507-118), Hamar László projekt menedzser (hamar@pbkik.hu, 72/507-187)