Üdvözöljük a

Nemzetgazdasági Minisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahely-teremtő beruházási pályázatot hirdet | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Nemzetgazdasági Minisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahely-teremtő beruházási pályázatot hirdet

Szerző: Merza-Szabó Berta | 2014. január 10.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 1100-1200 KKV-nál 6500 új munkahely létesíthető, továbbá legalább 12 000 már meglévő munkahely megőrzése segíthető. A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120-240 millió Ft támogatás igényelhető.

 

Pályázatok beküldési határideje: 2014. január 9-től 2014. február 14-ig.

A PBKIK Innovációs osztálya vállalja a pályázat benyújtásának segítését, továbbá kérésre az érdeklődők részére alkalmas Kamara által akkreditált pályázatkészítőt keres.

 

A pályázathoz kapcsolódó főbb információk:

 • A beruházást legkésőbb 2014. november 30-ig be kell fejezi
 • a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet
 • a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől számított 3 évig  folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban.
 • a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen
 • legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva).
 • a beruházás nettó bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja
 • a támogatás odaítélése esetére megfelelő fedezetet ajánl fel
 • a pályázat alapján csak induló beruházás támogatható.

 

Elszámolható költségek: kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő költségek, valamint új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

 

A támogatás mértéke:

 

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:      

     

a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségben[1], településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy

 

b) amennyiben a beruházás leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

 

c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,

 

d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

 

e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, az a) vagy a b) pontban meghatározott kiegészítő támogatáson kívül új munkahelyenként további 400 ezer Ft[2].

 

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken, szabad vállalkozási zónákban megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet - a szabad vállalkozási zónákból, leghátrányosabb helyzetű településekből pályázóknál 150 új munkahelyet - eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető.

 

A támogatási intenzitás mértéke:  A támogatás intenzitása régiónként eltérő 10-50 %-os mértékű.

 

A döntést az alábbi főbb szempontok határozzák meg:

 • a regisztrált álláskeresők foglalkoztatásának aránya,
 • a pályázat benyújtása előtt meglévő és az új munkahelyek száma,
 • a beruházásban érintett térség, település hátrányos helyzete, kiemelten a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben működő vállalkozások segítése,
 • a kistérség, település foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,
 • termelő tevékenység ellátása,
 • a beruházásnak a térség munkaerőpiacára gyakorolt hatása.

 A támogatás részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal benyújtandó dokumentumokat a pályázati felhívás, a pályázati útmutató és mellékletei együttesen tartalmazzák. A pályázati dokumentáció a Nemzetgazdasági Minisztérium (a kormányzati portálon: www.kormany.hu, a keresőbe beírni a pályázat kódjelét: NFA-2014-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (nfsz.munka.hu, www.munka.hu/Foglalkoztatás) honlapjáról letölthető, valamint kérés esetén a munkaügyi központokban és a járási munkaügyi kirendeltségeken átvehető.

 

Pályázatok elbírálási határideje: 2014. április 4.

  

[2] A szabad vállalkozási zónák hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, illetve településeken jöttek létre. Ezért a zónákban ennek megfelelően az új munkahelyenkénti 200, vagy 300 ezer Ft kiegészítő támogatáson kívül további 400 ezer Ft, tehát összesen 600 (200+400 ezer Ft), vagy 700 ezer Ft (300+400 ezer Ft) kiegészítő támogatás igényelhető.