Elkezdődött a 2014-es költségvetés tárgyalása – testületi ülésen történt

Szerző: Lép Péter | 2014. február 27.

Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület. A város 2014-es költségvetése mellett több pályázat, köztük a Sportvölgyet és Szállásfalut  is érintő településrehabilitációs-pályázat beadásáról született döntés.

 

Megkezdte a 2014. évi költségvetés tárgyalását a grémium, mely első olvasatban – ellenszavazatokkal és tartózkodás mellett – elfogadta az előirányzott keretszámokat. Jóváhagyta a benne feltüntetett beruházási célokat, felújítási feladatokat, fejlesztési célú tartalékot és a fejlesztési célú hitelekkel kapcsolatos kiadásokat.

Polics József polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatta a testületet, hogy a korábban jelzett időpontban aláírta a város adósságállományának kormányzati átvételét. A városvezető a költségvetés-tervezet kapcsán kiemelte, hogy annak nagy pozitívuma, hogy a korábbiakkal ellentétben stabilizációs tartalék betervezése, valamint elvonások nélkül készülhetett el az anyag.

Az ellenzéki hozzászólók nem osztották az optimizmust. Elhangzott olyan vélemény, hogy igaz, a működésében spórolt a várost, de vele együtt csökkent az élhetősége is. Más szerint bár az adósság eltűnt, az átvett adósságot máshol kell majd megfizetni.

A vezető koalíció több képviselője szerint a költségvetési tervezet igényes, szakszerű anyag, mely jó kiinduló pontot ad tárgyalásának második fordulója elé.

A testület a továbbiakban az adósságátvállaláshoz kapcsolódó határozatot fogadott el, valamint a határon átívelő – a múzeumkertben létesítendő bányász emlékhely kialakítását célzó – IPA-pályázattal kapcsolatos fedezetcseréről döntött.

A grémium döntése jóvoltából a Belvárosi Óvoda felújításával kapcsolatos pályázatot nyújtott be a város, mely a tetőszerkezet megújítására vonatkozik.

Több mint egyórás vita során hozott döntést a testület a „Lakhatás integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása” című pályázat benyújtásáról. Amennyiben nyer a pályázat, abban a Sportvölgy „barakk épületeinek” bontása történne meg, illetve Szállásfalun, a Vak Bottyán utca 17-18. épületek felújítására kerülne sor. A városban, a pályázati felhívás szerint előírt távolságban, 17 db komfortos lakás vásárlása és felújítása történne meg, ahová csak az integrált, együttélésre alkalmas családok kerülnek beköltöztetésre. Ennek érdekében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói már jelenleg is gondozzák a szegregátumban élő családokat. A projekt megvalósításához az igényelhető támogatás 322 millió Ft.

A képviselő-testület elfogadta a Mecseki Bányászati Klaszter alapító okiratát és Szervezeti Működési Szabályzatát, melynek munkájában akomlói önkormányzat tagként is érdekelt.

Honatyáink véleményezték a Baranya megyei Területfejlesztési Koncepciót, emellett megerősítették pozíciójában Dobóné Bencze Zsuzsannát a Szilvási Általános Iskola igazgatói állásában, valamint pályázatot írt ki a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére.

 

forrás:www.komloiujsag.hu