Üdvözöljük a

Megkezdte az őszi ülésszakot a képviselő-testület | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Megkezdte az őszi ülésszakot a képviselő-testület

Szerző: Lép Péter | 2013. október 2.
Cimkék: Komló

Megtartotta a nyári szünetet követő első rendes ülését a komlói grémium. A napirendi pontok tárgyalása előtt – a hagyományokhoz híven az őszi ülésszak kezdetekor – adták át a Gesztenyési Részönkormányzat elismerő plakettjét, mellyel a településrész érdekében kifejtett évtizedes tevékenységét köszönték meg a Gesztenyési Asszonyklubnak.

 

A „Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című napirendi pont során ellenzéki oldalról Tasnádi László (Jobbik) kérdéseket fogalmazott meg a kökönyösi futballpályát érintő stadion-rekonstrukciós pályázat részleteiről. Kispál László (Polgári Kör) elsősorban a füves pályát körülvevő atlétikai futópálya sorsáért aggódott.

Polics József a stadion-átalakítás kérdéskörében hangsúlyozta, hogy egyelőre „csak” egy beadott pályázatról van szó, ami elsősorban lehetőséget jelent a jelenleg korszerűtlen objektum 21. századivá válásához.

Götzerné Páva Mária, a munkaügyi központ vezetője az utóbbi öt év legkedvezőbb munkanélküliségi mutatójáról kiadott tájékoztatóhoz fűzte hozzá gondolatait. Kiemelte: a Városüzemeltetés, az önkormányzat és a munkaügyi központ közös erőfeszítése az augusztusi ráta 20% alá esése. Ellenzéki vélemény szerint a statisztika és a valóság nem fedi egymást, az elsődleges munkaerőpiac továbbra sem kínál elegendő munkahelyet, így továbbra is zajlik az elvándorlás a városból.

Elfogadta a testület az ad hoc bizottság döntését az utcanévváltozás kérdésében. A Ságvári a Vájáriskola, a Fürst Sándor a Bányász, míg a Sallai a Jó szerencsét utcanevet viseli októbertől.

Komló ismét csatlakozott a felsőoktatási intézetekbe jelentkező, illetve a már ott tanuló hallgatók megsegítésére létrehozott EPER-Bursa pályázati rendszerhez. A  pályázók továbbra is „A” és „B” típusú pályázatban vehetnek részt. A hallgatói pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15. A rendelet szerint a támogatott hallgatók „A” típusú pályázat esetében 4.000.- és 6.000.- Ft/hó közötti támogatásban részesülnek 10 hónapon keresztül, „B” típusú pályázat esetében ez az összeg.3.000.- és 6.000.- Ft/hó.

Komló városa is csatlakozott a Segítő kezek idősügyi mintaprogramhoz. A program hosszú távú célja egy olyan önkéntességre és közösségi szolgálatra épülő segítő hálózat kialakítása, amelynek segítségével a 80 év feletti idős lakosok önálló életvitelüket saját otthonukban a lehető leghosszabb ideig tudják fenntartani. Ennek érdekében szeptember közepétől 20 fő személygondozási foglalkozású időslátogató alkalmazására került sor.

A képviselő-testület két esztendeig ingyenesen a Komlói Állatvédő Egyesület használatába adta a Függetlenség u. 40/a. sz. alatti helyiséget, amit elsősorban tápok, konzervek, nyomtatványok, szállítóboxok, rongyok és raklap-kennel tárolására használnak majd.

Sikeresnek értékelte a képviselő-testület a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivált, és elismerését fejezte ki a szervezőknek, segítőknek a rendezvények lebonyolításáért. A XXI. Kórusfesztivált előreláthatólag 2016-ban kerül megrendezésére.

Ezzel párhuzamosan a képviselő – testület elfogadta a Komlói Napok és Bányásznap programjairól szóló beszámolót és köszönetét fejezte ki a szervezőknek a rendezvények lebonyolításáért.

Polics József polgármester beregszásziak kezdeményezésére – határozatlan időre szóló – együttműködési megállapodást írt alá a kárpártaljai Beregeszászi Járás és Komló Város Önkormányzata között. A megállapodás érvényességét a képviselő-testület ezúttal hagyta jóvá.

Komló és Torrice 2008-tól a mai napig tartó szunnyadó testvérvárosi kapcsolata egy a pályázati partnerséggel ismét éledezik. A szóban forgó projekt célja a testvérvárosi kapcsolatok javítása és megújítása, egyúttal az európai identitástudat erősítése, a helyi, nemzeti és vallási hagyományok ápolása és egymással történő megismertetése.

 

forrás: www.komloiujsag.hu