Üdvözöljük a

Testületi ülésen történt | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Testületi ülésen történt

Szerző: Lép Péter | 2013. október 31.
Cimkék: Komló

Október 24-én tartotta soros őszi ülését a komlói önkormányzati képviselő-testület.

 

A Beszámoló a lejárt határidejű határozatok című napirendi pont közel 90 perces vitájában több kérdést érintettek képviselők. Szóba kerültek a védőnői körzetek átalakításával együtt járó személyi kérdések, Kasó Attilával, bányaügyi biztossal folytatott polgármesteri tárgyalások kapcsán a bányanyitás lehetősége, az idősek napja alkalmával rendezett Korda-koncert rendezése és a résztvevők regisztrálása körüli kételyek, az időseket támogató segítő kezek program gyakorlati megvalósításának részletei.

Egy másik napirendi pontban módosította a testület az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletét, ami egyebek mellett a pályázók gyorsabb értesítését, a meglévő költségelvű bérleti jogviszonyok szociális helyzet alapján történő bérbeadását jelentené. Utóbbival megközelítőleg az egyharmadára csökkenne a havi lakbér az adott ingatlanokban.

Miniszteri határozat kiadásának függvényében dönthet a későbbiekben a testület a hulladékszállítás kedvezményével kapcsolatos illetékmentességről. A módosító rendelkezés olyan eljárásrendet vezet be, mellyel mentesíthetőek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjából kedvezményt igénylő lakosok az illetékfizetés terhe alól, ami jelenleg 3000 forint.

Komló is részt vesz a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban. A program 2013. november 1. – 2014. április 30. között zajlik. A közfoglalkoztatottak közösségi munkás, közösségi koordinátor munkakörben az önkormányzatok által ellátandó kulturális, közgyűjteményi feladatok elvégzésében segédkeznek.

Ismét szóba került az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás. Mint ismert másodfokú bírósági ítélet alapján a Pannon Volán a közszolgáltatási feladatokat a szerződés szerint 2015 végéig köteles ellátni. Azonban az önkormányzatunknak feladata megvizsgálni a szolgáltatás ellátásának más lehetőségét. Ám azt az új ajánlattételi felhívás közzététele előtt legalább egy évvel az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

A testület szavazott az Ivóvíz-minőségjavítás című pályázat benyújtásáról, valamint  a Kossuth aknai önkormányzati terület értékesítéséről, illetve a kórház melletti garázstelek visszavásárlásáról.

 

forrás: www.komloiujsag.hu