Kelet-Horvátország mezőgazdászai készen állnak az EU direktíváira

Szerző: Obradović Ena | 2013. szeptember 27.

A horvát farmerek számára már csak négy hónap maradt hátra, hogy megfeleljenek az EU nitrát direktívájának, amely az ivóvizet védi a mezőgazdasági forrásból származó szennyeződésektől, elsősorban a műtrágyától.

A direktíva a műtrágyahasználat jelentős csökkentését írja elő, valamint azok használatának folyamatos ellenőrzését már a tavalyi évtől kezdve, továbbá a műtrágyatárolók építésébe fektetett jelentős befektetést legkésőbb 2017-ig. A kormány tavaly kijelölte azokat a területeket, amelyeken a mezőgazdászoknak tiszteletben kell tartani mindent, amit a direktíva előír, minden más területen ez számukra csak ajánlott. A direktívát tiszteletben kell tartani Horvátország szárazföldi területének 9%-án, vagyis 10 megye 75 járásában, a legtöbb, vagyis 33 járásban Isztria megyében, 15-ben Muraköz megyében, 3-ban Vukovár-Szerém megyében stb.

 

A direktíva alkalmazása 75 járásban, vagyis 9%-nyi területen nem kellene, hogy nagy turbulenciát váltson ki a mezőgazdaságban. Sokkal nagyobb problémát fog jelenteni a tej- és hústermelésben, valamint az egész élelmiszeriparban, ha a direktívát az egész országban alkalmazni kell. Az EU még nem adott hivatalosan zöld fényt a direktíva csak 9%-nyi területen való alkalmazására, és ha vízzónák veszélyeztetettnek minősülnek, mint máshol Európában, a szigorú kritériumok alapján egész Horvátország veszélyeztetett vízzónának minősül, és minden mezőgazdásznak kötelező lesz a direktíva betartása. Ez a helyzet például Németországban és Ausztriában, míg a többi országban körülbelül a területük fele veszélyeztetett zónának minősül. A kisebb, körülbelül 500 négyzetméteres farmok számára a direktíva betartása körülbelül 200.000 kúnányi (7,8 millió Ft) befektetést jelent, a nagyobb farmok számára ez 300.000 kúna (11,7 millió Ft) körül mozog. Amennyiben legálisak, és meg kívánnak felelni az új elvárásoknak, a költségeik nagyobb részét – műtrágya tároló építése és hasonlók – EU-s forrásból fedezhetik, de amennyiben kiderül, hogy a farmer a megengedettnél több műtrágyát használ, ettől a támogatástól elesik. A mezőgazdasági földterületre bevihető nitrogén határértéke elő van írva, amely a terület minimum egynegyedén lesz ellenőrizve, a műtrágya használatát pedig folyamatosan nyilvántartásba kell venni. A mezőgazdászok azon túl, hogy biztosak abban, hogy az új anyagi terheket nem tudják majd viselni, arra is felhívták a figyelmet, hogy kisebb lesz a hozamuk. 

 

Ernest Nad, az eszéki Megyei Kamara Mezőgazdasági Osztályának vezetője állítása szerint a kelet-horvátországi (szlavóniai és baranyai) mezőgazdászok készen állnak nem csak a nitrát direktívára, de az EU más direktíváinak a teljesítésére is. Elmondása szerint Szlavónia és Baranya területén megfigyelhető a gyors csökkenés a marha- és sertéstenyésztés szegmensében, mert sok kistermelő ment tönkre. A nagyobbak pedig, akik az elmúlt években építettek farmokat, már a nitrát direktíva szerint jártak el, így nem kell tartani a víz- és a talaj szennyezettségétől.