Üdvözöljük a

Sikeresen zárult a „Dolgozva tanulj!” projekt! | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Sikeresen zárult a „Dolgozva tanulj!” projekt!

Szerző: Purger Valéria | 2015. december 3.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 23 konzorciumi partnerével, így a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen valósította meg a „Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben” elnevezésű projektet.

Az országos hatókörű kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzés gyakorlati képzéséhez szükséges minőségi oktatói feltételeket és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát, elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését, pályán maradását. Az európai uniós támogatás segítségével a projekt három területen ért el sikereket, amelyek eredményeképpen javultak a duális képzés gyakorlati képzési feltételei.

 

Az „A” alprojekt keretén belül 35 fő részére került sor pedagógiai, pszichológiai, jogi-szakmódszertani és tanügyigazgatási ismeretek átadására. A 60 órás Módszertani képzésre, az iskolai rendszerű szakképzésben együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói vehettek részt.

 

A „B” alprojekt célja 145 gyakorlati oktató támogatása a mestercím megszerzéséhez, elősegítve, hogy a külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával. A projekt keretében 11 szakma képviselői szereztek mesterlevelet. A szakmájukat magas színvonalon gyakorló szakemberek segítségével a szakképzésben résztvevő tanulók a kor szakmai elvárásainak, technikai fejlődésének megfelelő gyakorlati tudáshoz juthatnak hozzá a gyakorlati képzőhelyükön.

 

A „C” alprojekt keretében a „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” programban résztvevő, gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújtottak szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget munkatársaink. A program a pályakezdő szakemberek szakmai ismereteinek elmélyítését és az önálló, kreatív munkavégzés elsajátítását segítette elő a területi kamaráknál kialakított tanácsadói hálózat keretében. Baranyában 28  mentor kapott képzést és 480 tájékoztatásra került sor.

 

A 2015. november 30-án zárult projekt eredményeként a résztvevő vállalkozások, szakemberek, a tanulófoglalkoztatással kapcsolatos törvényi kötelezettségeiknek eleget tehettek, alkalmassá váltak az új jogszabályok szerinti tanuló foglalkoztatásra. A gyakornoki program hosszabb távon pozitív hatással van a pályán maradók számának emelkedésére.