Dolgozva tanulj! - TÁMOP-2.3.4.B-13/1 B alprojekt - Mesterképzés

Szerző: Purger Valéria

Mesterlevéllel rendelkező gyakorlati oktató foglalkozhat a tanulókkal a gyakorlati képzőhelyeken 2015. szeptember 1. után!

Dolgozva tanulj! - TÁMOP-2.3.4.B-13/1 projekt

 

H2020 logoA szakképzés reformintézkedései közül a hároméves szakiskolai képzés, illetve ezzel összefüggésben az átjárható, egymásra épülő és egymást kiegészítő, duális jellegű rendszer kialakítása a munkaerőpiac igényei tekintetében a hatékonyságot, a foglalkoztathatóságot szolgálja. A szakképzési rendszer ilyen irányú átalakítása jelentősen támaszkodik a gazdálkodó szervezetek aktív és minőségi részvételére, ahol elengedhetetlen a pedagógiailag és módszertanilag felkészült szakoktatók jelenléte.

 

A 2011. évi szakképzési  törvény 92 .§ (17) értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati oktatóként 2015. szeptember 1. után csak olyan személy alkalmazható, aki mestervizsgával rendelkezik.

Ezen célok megvalósítását szem előtt tartva a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001.projekt jelentős, 80%-os támogatást nyújt a gyakorlati képzőhelyek szakoktatóinak a mestercím megszerzésére.

 

Kik kaphatnak támogatást?

Együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói, akik vállalják, hogy a mesterképzés képzési és vizsga költségeit a képzőnek és a vizsgahelynek történő befizetéssel megfelelő önrésszel egészítik ki.

A jelentkezés során előnyben részesülnek azon gazdálkodó szervezetek szakoktatói

  • akik eddig is több tanulóval /magas óraszámban/ évek óta foglalkoztak iskolai rendszerű gyakorlati képzéssel
  • a hiányszakképesítésre készítenek fel
  • a gazdálkodó szervezet tanulószerződés keretében foglalkoztatja a tanulókat
  • a támogatás elbírálása a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében történik. (A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 145 fő mester képzésére kapott támogatást a projekt keretein belül!)

Mely szakmák támogatottak?

Azon szakképesítések, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit. Letölthető.

 

Mik a pénzügyi feltételei a képzésnek?

A teljes költség  300 000.-Ft, melyből a támogatás 240 000.-Ft. A résztvevő által fizetett önerő 60 000.-Ft.

 

Jelentkezési lap támogatott mesterképzésre

 

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

  1. Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány.
  2. Adott esetben: eredményesen letett szakirányú technikus/mérnöki vizsgabizonyítvány/oklevél, illetve egyéb beszámítható vizsgák bizonyítványai.
  3. Adott esetben: 1996-tól letett mestervizsgát igazoló bizonyítvány vagy egyes mestervizsga-részek letételét igazoló bizonyítvány(ok).
  4. Vállalkozói igazolvány.
  5. A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolások a munkaadótól.

A bizonyítványokkal és igazolásokkal nem megfelelően ellátott jelentkezéseket nem vesszük figyelembe. A hiányzó dokumentumok pótlását szolgáló ügyintézésre a kamara külön kezelési költséget számíthat fel.

Hiteles másolatnak fogadható el a kamarai ügyintéző által, az eredetiről készített és aláírásával, kamarai pecséttel ellátott fénymásolat is.

 

Kapcsolódó anyagok: