Üdvözöljük a

Támogatott mesterképzés 2018 | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Támogatott mesterképzés 2018

Szerző: Fülöp Attila | 2017. március 1.

Kiemelkedően magas, 80%-os támogatást kaphatnak a mestercím megszerzéséhez azok a gyakorlati képzőhelyek oktatói, akik a szakiskolai tanulók képzésével foglalkoznak.

2011. évi CLXXXVII. Törvény 31§ értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki mestervizsgával rendelkezik.*

 

A támogatás fő célja, hogy azokban a szakmákban, amelyekben a mesterszint kidolgozásra került, támogassák a gyakorlati képzőhelyek jogszabályi megfelelését.

 

Támogatás mértéke: 80%

 

A mestertanfolyam 4 részből áll, minden részt eredményes vizsgával kell lezárni:

  1. vállalkozási ismeretek,
  2. pedagógiai ismeretek,
  3. szakmai elméleti ismeretek
  4. szakmai gyakorlati ismeretek.  

 

A jelentkezés alapvető feltétele:

 

A támogatott képzésre csak azon gyakorlati képzőhelyek oktatói jelentkezhetnek, akiket a kamara nyilvántartásba vett. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azon oktató regisztrálhat, aki ténylegesen foglalkozik a gyakorlati oktatásban részt vevő szakiskolai tanulók képzésével!

 

A jelentkezés további feltételei:

  • Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány, vagy
  • szakirányú technikus/mérnöki vizsgabizonyítvány/oklevél;
  • szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolások a munkaadótól
  • teljes körűen kitöltött jelentkezési lap
  • teljes körűen kitöltött pályázati-bírálati adatlap

 

Képzés várható költsége: 300 000 Ft, melyhez a pályázat 80%-os támogatást nyújt. A képzés és vizsga maradék  20%-os költségét a kamara által nyilvántartott gyakorlati oktató önrész befizetésével egészíti ki.

 

Abban az esetben, ha a jelenleg képzési tevékenységet folytató gyakorlati oktatók teljes körűen rendelkeznek mestervégzettséggel, azon leendő gyakorlati oktatók is bevonhatók a mesterképzésbe és vizsgáztatásba, akik saját jogon, vagy munkáltatójuk által nyilatkoznak arról, hogy gyakorlati oktatói tevékenységüket a mestervizsga letételét követően haladéktalanul megkezdik.

 

 

A jelentkezés folyamatos, az első tanfolyamok várható kezdete: 2018. március

 

A tanfolyamok szervezője a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.

 

* a mentességről a 2011. évi CLXXXVII. Törvény 31§-nak 3. bekezdése rendelkezik