Szimulációs projektmenedzsment tréning

Szerző: Piacsek László

Hallott már róla? Tanult már róla? Alkalmazni is próbálta már, de mégsem az igazi? Ódorné Kovács Ildikó az Odoor Consulting szakértője egyszerűen, hatékonyan a gyakorlatban mutatja be a projektek előkészítésének, tervezésének, követésének és értékelésének módszertanát.

A képzés célja, hogy a résztvevő:

 • megismerje és alkalmazza a projektmenedzsment módszertanát (nemzetközi standardok PMBOK alapján),
 • fejlessze a projektvezetői készségeit,
 • megértse a projekt életciklusának egyes fázisait,
 • alkalmazni tudja a projektmenedzsment általánosan használt technikai és módszertani elemeit,
 • több szinten tudja megtervezni egy projekt munkafolyamatait, egyes lépéseit, azok tartalmát és egymással való kapcsolatát,
 • képes legyen meghatározni egy projekt céljait úgy, hogy az megalapozza a projekt sikeres lebonyolítását,
 • képes legyen csoportosan problémák megoldására és döntés meghozatalára,
 • fejlessze a projektek sikeres vezetéséhez szükséges kommunikációs és interperszonális készségeit.

A hatékony projektmenedzsmenthez alapvetően három készség szükséges:

 • jó rendszerszemlélet,
 • képesség a dolgok strukturálására és átlátására,
 • magas szintű kommunikációs, együttműködési, vezetői képességek.

A projektmenedzselés eseti feladat. A projekt – külön kezelhetősége ellenére – szervesen épül be a szervezet egészének cél- és tevékenységrendszerébe, amivel küldetésünk, szervezeti céljaink megvalósítását, a vonzóbb jövőkép kialakítását segíti elő. A piaci követelményekhez való gyors alkalmazkodást, a kihívásokra való gyors reagálást szolgálja a vállalatok törekvése arra, hogy bizonyos munkafolyamatokat projekt formájában bonyolítsanak le.

 

Programunk a fent említett három készség fejlesztésére koncentrál.

 

Képzés célcsoportja:

 • KKV-k tulajdonosai, egyéni vállalkozók,
 • közép-, és felsővezetők,
 • vállalkozók, vállalkozások munkatársai, alkalmazottai.

Tartalom:
A képzés során egy szimulációs projekt végrehajtása történik. A képzés során a résztvevők végigvisznek egy projektet az első lépéstől az utolsóig, és a gyakorlatban, saját tapasztalat útján tanulják meg egy projekt lebonyolításának lépéseit, módszereit.

 

A mintaprojekt minden egyes szakaszánál (I-IV) a következő metodikát követjük:

 1. Rövid elméleti összefoglaló, az adott projektszakasz feladatainak meghatározása, iránymutatás a feladat megoldásához
 2. Feladat megoldása.
 3. Az egyes szakaszokhoz kapcsolódó eredmények prezentálása.
 4. Az eredmények megbeszélése (Mi volt sikeres mi nem, mi az, amin változtatnának stb.)

Az oktató a több mint 20 éves tapasztalatával úgy állítja össze a tréningprogramjait, hogy a lehető legeredményesebben szolgálják az adott helyzet megoldását.

 

A tréningen:

 • a tapasztalati tanulás módszerét alkalmazzuk
 • nem csak a megoldás fontos, hanem a folyamat is, míg odajutunk
 • sikerélmény, amiben jók vagyunk
 • kudarc, amiből tanulhatunk.

Igazi, érdemi és garantált készségfejlesztés - amely a megtapasztalásra épül. A tréning fejleszti a projektvezetők, és a projekttagok asszertív kommunikációs, konfliktuskezelési készségeit. A résztvevők megismerik az eredményes és hatékony projektcsapat összeállításának szempontrendszerét. A tréning eredményeképpen projektjeiben nagyságrendekkel jobban tudják majd kezelni a sokszínűséget, a különböző személyiségtipológiába tartozók közös nevezőre hozását. A résztvevők megismerik a projekt teljes folyamatát, az információgyűjtéshez, tervezéshez megvalósításhoz, a projekt lezárásához szükséges eszközöket és módszereket. A projekttel kapcsolatos kommunikációs helyzetekhez is (tárgyalás, konfliktus, prezentáció) útmutatást ad.

 

Az oktató:

 • Gyakorló projektmenedzserként üzleti projekteket is vezet.
 • HR és szervezetfejlesztési tanácsadóként biztosítja a szakmai támogatást, projektvezetőként pedig az ügyfél projektjeinek menedzselését.
 • A Magyar Projektmenedzsment Szövetség Titkárságvezetőjeként foglalkozik a projektmenedzsment, mint szakma magyarországi ismertségének növelésével, szakmai rendezvények szervezésével, nemzetközi tapasztalatokkal, új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos információk megosztásával a cégvezetők és a projektmenedzserek körében.
 • A PBKIK Humán klub elnökeként abban motivált, hogy elinduljon egy olyan szemléletformálás a régióban, amely elősegíti azt, hogy a cégek és a vállalakozások helyben is megkaphassák azt a támogatást, amely a sikeres működésükhöz szükséges. Fontos célja a helyi HR szaktudás láthatóságának növelése, szemlélet- és közösségformálás.

Képzési idő:
6 x 45 perc

 

Részvételi díj:

 • 12.000.-Ft+Áfa/fő,
 • önkéntes kamarai tagvállalkozások munkatársai számára: 10.000.-Ft+Áfa/fő.
 • Amennyiben több KamarAAkadémia képzésre történik a jelentkezés, illetve egy vállalkozástól egy képzésre több fővel, úgy 1500.-Ft+Áfa/fő kedvezményt adunk a képzés díjából.

A részvétel feltétele a rendezett kamarai regisztráció.


A részvételi díj közvetített szolgáltatásként büfészolgáltatást (kávé, ásványvíz) tartalmaz.

 

Maximális csoportlétszám: 12 fő.

 

Jelentkezés:

 • online, vagy
 • a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével.

További információ:
Piacsek László, 72/507-127, piacsek@pbkik.hu

 

Tekintse meg az oktatóval készült riportot!

 

Helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ - 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Időpont: 2018. 03. 20. 09:00 - 2018. 03. 20. 15:00
Jelentkezés határideje: 2018. 03. 13. 00:00
Kapcsolódó anyagok: