Üdvözöljük a

A testhez álló foglalkoztatásért – Job Developer projekt | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A testhez álló foglalkoztatásért – Job Developer projekt

Szerző: Nagy Eszter | 2016. április 25.

Április 15-én az érdeklődők információs nap keretében ismerhették meg közelebbről a Job Developer projekt céljait, és bepillantást nyertek a megye jelenlegi, és várható munkaerőpiaci helyzetébe.

A „Job Developer“ projekt célja szerint hozzájárul a munkanélküliség, különösen a fiatalkori munkanélküliség csökkentéséhez, foglalkoztatási lehetőségek kiépítésével. A helyi munkaerőpiac követelményeit egyezteti össze a fiatal munkakeresők erősségeivel és készségeivel. Ezen túlmenően trend- és piackutatások alapján jövőbeni foglalkoztatási területeket is feltár, valamint a potenciális vállalkozók vállalkozói gondolkodását és készségeit erősíti.

 

A projekt vezérgondolata, hogy a résztvevők “önmagukat is projektként kezelik”, megismerik erősségeiket, felismerik a munkaerőpiac lehetőségeit és elvárásait, így végül magukat vezetik, és saját ügyük szakértőjévé válnak.

A résztvevő fiatal felnőtteket előzőleg kiképzett mentorok, ún. Job Developer-ek (a legmegfelelőbb magyar megnevezés talán a pályafejlesztő) vezetik, és közösen tárják fel a fiatalok erősségeit és készségeit, és feleltetik meg ezeket a helyi munkaerőpiac elvárásainak. Az eredmények alapján a pályafejlesztők a résztvevőkkel és más szakértőkkel közösen személyre szabott karrierfejlesztési tervet állítanak össze konkrét javaslatokkal lehetséges foglalkozásokkal, képzési javaslatokkal, vagy további szakmai képzéssel. Ezen túlmenően a pályafejlesztő erősíti a fiatal felnőttek cselekvési képességét és önszervezési készségét, és ösztönzést nyújt a saját készségek azonosítására, valamint arra, hogy ezeket használva „saját ügyük szakértői” legyenek. A munkaerőpiac elemzésével új szakmai területek generálhatóak, és a megfelelő, elvárt képességek továbbfejleszthetőek.

Ennek megfelelően a projekt a munkakeresők mellett a szakképzéssel és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó intézményeknek is értékes eszközökkel szolgál.

 

A projekt három módszer együttes alkalmazásával próbál segíteni.

Miért érdemes részt venni a projektben?

A szakértők és pályafejlesztők a szakmai meghallgatás során szakértőként egyrészt fejleszthetik a szakmai tanácsadás területén szakismereteiket és módszertanaikat, másrészt pedig fiatal felnőtteket toborozhatnak egy munkahelyre, vagy képzésre. Ezeken túlmenően közreműködésükkel hozzájárulhatnak a vállalkozói kultúra fejlesztéséhez, valamint a fiatal, munkanélküli felnőttek támogatásához.

A módszerek megvalósítását a szakértők és pályafejlesztők képzésen sajátítják el, így önállóan is alkalmazni tudják azokat, valamint tanagyag is készül, amely a résztvevőket segíti munkájuk során.

 

A Job Developer projekt keretében összeállított, kipróbált módszertan a projekt lezárulta után is használható lesz.

 

Tehetségdiagnózis az erősségek, készségek és érdeklődés azonosítására

A tehetségdiagnózist Németországban a Minipreneure gGmbH fejlesztette ki és alkalmazta. Arra szolgál, hogy feltárja a fiatalok és a fiatal felnőttek erősségeit, készségeit és érdeklődését. Ennek során az acél, hogy a résztvevők is szembesüljenek saját, gyakran észrevétlenül maradt erősségeikkel, és képessé váljanak saját maguk vezetésére. A tehetségdiagnózis koncepcióját a projekt során a partnerországokban – Spanyolország, Litvánia, Bulgária, Magyarország és Görögország – az adott országra jellemző képzési és munkaerőpiaci adottságokhoz igazítják és így terjesztik.

 

Foglalkoztatási radar a helyi és jövőbeni foglalkoztatási területek feltárására

A foglalkoztatási radar koncepcióját a Minipreneuer gGmbH fejlesztette ki és sikeresen tesztelte is. A radar segítségével a résztvevők rálelhetnek a meglévő foglalkoztatási lehetőségekre, új foglalkoztatási lehetőségeket teremthetnek, végül pedig megfigyelhetik új foglalkoztatási lehetőségek trendjeit és lehetőségeit. A képzett pályafejlesztőkkel együtt a fiatalok és fiatal felnőttek egy többnapos, interaktív workshop során elkészítik a régió foglalkoztatási radarját, amelynek során a helyi és jövőbeni foglalkoztatási lehetőségeket tárják fel. Az elkészítéshez figyelembe veszik a helyi vállalkozások, iparágak, trendek és piaci potenciál információit is. A cél az, hogy összekapcsolódjon a pályafejlesztő szakmai tapasztalata és tudása a fiatalok saját ötletével.

 

Tehetségek felismerése és foglalkoztatási lehetőségek kiépítése

A szakmai meghallgatás során a pályafejlesztő és a helyi vállalkozások, kamarák munkatársai a résztvevő munkakeresőkkel együtt értékelik a tehetségdiagnózis és a foglalkoztatási radar eredményeit. A résztvevők a szakértőktől szakmai továbbfejlesztési tervet kapnak, legyen ez egy konkrét állásajánlat, javaslat tovább/képzésre, vagy támogatás saját tevékenység elindítására.

 

A tehetségdiagnózis, a foglalkoztatási radar és a szakmai meghallgatás megvalósítását a multiplikátorok (pályafejlesztők és más szakértők) képzésen sajátítják el, így önállóan is alkalmazni tudják a módszereket, eszközöket és eljárásokat. A multiplikátorok képzése mellett tanagyag is készül, amely a résztvevőket segíti munkájuk során. Ezzel egy időben a pályafejlesztők is elsajátítják a tehetségdiagnózis, a foglalkoztatási radar, a szakmai meghallgatás és a coaching speciális módszertanát. Ezzel a projekt két célcsoportot szólít meg egyszerre. Az elsődleges célcsoportot a multiplikátorok és pályafejlesztők alkotják, míg a második célcsoportot a 18 éven felüli fiatal munkakeresők alkotják.

 

A projekt tehát két célcsoportot szólít meg.

Egyrészt a 18 éven felüli fiatal felnőtteket. Ők lesznek a projekt megvalósításának és eredményeinek fő haszonélvezői. Lehetnek bármilyen középiskola vagy felsőoktatási intézmény tanulói, karrierjüket tervező gyakornokok, vagy olyan fiatal felnőttek, akik foglalkoztatási lehetőséget keresnek, és ehhez támogatásra van szükségük.

Másrészt a pályafejlesztők, akiknek kulcsszerepük van a módszertan megvalósításában. Ők tanácsadással támogatják a fiatalokat a teljes folyamat során. Tapasztalt emberek helyi intézményektől, mint pl. kamara, munkaügyi központ, középfokú oktatási intézmények, egyetemek, kutató intézmények, vállalkozásfejlesztési intézmények, humán szolgáltató, és karrieriroda stb. Ezek a szervezetek a projekt helyi multiplikátoraiként tevékenykednek, és szakértőként támogatják a projekt megvalósulását.

 

Az információs nap előadásai csatolva találhatóak.

 

 

A projektben való részvételi szándékát jelezze a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársainak.

Nagy Eszter (enagy@pbkik.hu) és Rozs Eszter (rozs@pbkik.hu)

 

 

A Job Developer projekt finanszírozása az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. Jelen közlemény tartalmáért kizárólag a szerző tartozik felelősséggel; a Bizottság nem áll jót a benne foglaltak további felhasználásáért.