Üdvözöljük a

A vállalkozások véleménye a hatóságok működéséről 2014-ben | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A vállalkozások véleménye a hatóságok működéséről 2014-ben

Szerző: Nagy Eszter | 2014. május 8.

A kamara 2014. február-március hónapokban online kérdőíves vizsgálatot folytatott a megyében működő vállalkozások körében a különböző szakhatóságok ismertségéről és tevékenységéről. Hasonló tartalmú vizsgálat készült 2008, 2009 és 2012. években, így lehetővé vált az egyes hatóságok megítélésének változását is értékelni.

Az évek során változott a vizsgálatba bevont hatóságok köre és száma. Ez egyrészt a közigazgatás átszervezése, másrészt a gazdasági kamarák szabályozásának változása miatt történt. Az idei vizsgálatba már nem vontuk be az agráriumhoz kapcsolódó hatóságokat, illetve az elsődlegesen lakossági ügyekkel foglalkozó szerveket. Először szerepeltek a felmérésben a Járási Hivatalok. A 17 korábban is vizsgált hatósággal együtt 18 szervezetről alkottak véleményt a vállalkozások. (A vizsgálatban a Járási Hivatalokra, a Városi Adóirodákra és a Városi Hatósági Osztályokra vonatkozó adatok összevontan szerepelnek, függetlenül attól, hogy mely városban, vagy kistérségben találhatók.)

A felmérés során 197 vállalkozás válaszait elemeztük. A válaszadók többsége (43,7 %-a) a szolgáltatások területén működik, őket a kereskedők (26,4 %) követik. A hatóságok általános megítélése kis mértékben változott az előző felmérés óta.

 

A vállalkozások különböző mértékben kerülnek kapcsolatba a vizsgált 18 szervezettel. A legismertebbek a NAV Baranya Megyei Igazgatósága (66,0 %), a Városi Adóirodák (53,8 %), a Munkaügyi Központ (44,2 %) és a Munkaügyi Felügyelőség (42,1 %). A vállalkozások előtt legkevésbé ismertek a Mérésügyi Hivatal (9,6 %), a Népegészségügyi Hivatal (15,7 %), a Városi Hatósági Osztályok (17,8 %) és a Magyar Államkincstár (18,3 %).

 

A hatóságok elismertsége két év alatt számottevően javult. Míg 2012-ben a 100-as skálára vetített elismertségi mutató átlagos értéke 50 pont volt, az idén már kismértékben meghaladta a 60 pontot. A felmérésben most először szereplő Járási Hivatalok elismertsége átlag feletti. A legnagyobb mértékben a Munkaügyi Központ elismertsége javult (+19 pont). Meg kell jegyezni, hogy az előző felméréskor ennek a szervezetnek az általános elismertsége csökkent a legnagyobb mértékben. Számottevő pozitív változás következett be az Építésügyi Hivatal (+18 pont) és a Munkavédelmi Felügyelőség (+17 pont) megítélésében is. Ugyancsak kiemelkedő ebben az összehasonlításban a Munkaügyi Felügyelőség elismertségének változása is (+27 pont).

 

A vállalkozói vélemények szerint a leginkább elismert szervezetek a Mérésügyi Hivatal (70 pont), a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (69 pont), a Munkaügyi Központ (67 pont), valamint a Magyar Államkincstár és a Népegészségügyi Szervezet (66-66 pont). Változatlanul érvényes az előző felmérés megállapítása, mely szerint „a leginkább elismert intézmények ismertsége alacsony”. Csupán a Munkaügyi Központ ismertsége és elismertsége tartozik a legjobbak közé. A legismertebb szervezetek közül a NAV Baranya Megyei Igazgatósága és a Városi Adóirodák elismertsége közel átlagos, a Munkaügyi Felügyelőségé viszont a legalacsonyabb (53 pont). A legalacsonyabb elismertséggel bíró szervezetek közé tartozik még a Közlekedési Felügyelőség és az Élelmiszerlánc-biztonsági Igazgatóság (55-55 pont), valamint a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (56 pont).

 

A teljes elemzés a csatolt dokumentumban olvasható.

Kapcsolódó anyagok: