Üdvözöljük a

Áfabevallás felfüggesztett adószám esetén | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Áfabevallás felfüggesztett adószám esetén

Szerző: Martin Boglárka | 2013. október 10.

Ha az állami adóhatóság az adóalany adószámát felfüggeszti, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően – az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeitől függetlenül – nem gyakorolhatja.

A felfüggesztett adószámú - az Áfa-tv. alapján  adóalanynak minősülő - adózó a felfüggesztés időtartama alatt adólevonási jogával tehát nem élhet, a felfüggesztés időtartama alatt bevallásban levonható adót nem állíthat be. Ki kell emelni, hogy az adóalany adózó nemcsak az ezekben az időszakokban keletkezett levonási jogát nem gyakorolhatja, hanem az elévülési időn belül keletkezett, azonban korábban még nem érvényesített, korábbi bevallásban nem szerepeltetett levonási jogát sem gyakorolhatja, azaz nem állíthat be bevallásába egy januári teljesítési időpontú számla alapján addig nem érvényesített levonható adót. Mivel az Áfa-tv. 131.§ (1) bekezdése alapján levonási jog gyakorlása az is, ha az adóalany a korábbi adó megállapítási időszakban keletkezett, és onnan csökkentő tételként áthozott tétellel csökkenti a fizetendő adóját, ezért az adóalany adózó a felfüggesztés időtartama alatt korábbi időszakról áthozott csökkentő tételt sem szerepeltethet a bevallásában.

 

Ha az állami adóhatóság az adóalany adószámának felfüggesztését úgy szünteti meg, hogy nem törli az adóalany adószámát, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően – az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül – ismét gyakorolhatja.

 

Abban az esetben, ha az állami adóhatóság az adóalany adószámának felfüggesztését úgy szünteti meg, hogy egyúttal törli az adóalany adószámát, az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjával elenyészik.

Mivel az adószám-felfüggesztés ideje alatt az adózó nem gyakorolhat áfalevonási jogot, így korábbi időszakról áthozott csökkentő tételt sem szerepeltethet a bevallásában, azon adómegállapítási időszakok esetében, amelyek alatt az adózó végig az adószám-felfüggesztés hatálya alatt állt, visszaigénylési jog nem keletkezhet.

 

A felfüggesztett adószámú adózó számlabefogadója a felfüggesztett adószámú adózó által kibocsátott számlák alapján – az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó szabályok figyelembevételével – adólevonási jogával élhet, hiszen az adólevonási jog keletkezését a felfüggesztés ténye nem befolyásolja, azonban a számla elfogadója ezekben az esetekben köteles különös körültekintéssel eljárni, mindig megbizonyosodva a számla hitelességéről.