Üdvözöljük a

Agrárkamarai tagdíjkedvezmények visszamenőleges érvényesítése | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Agrárkamarai tagdíjkedvezmények visszamenőleges érvényesítése

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. június 21.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tájékoztatása szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2017. május 24-én megtartott Küldöttgyűlése a tagdíjkedvezmények visszamenőleges érvényesítésére alakított ki lehetőséget.

AZ MKIK tájékoztatása szerint a tagdíjkedvezmények visszamenőleges érvényesítésére a következő lehetőséget biztosítja a NAK:

 

2017. július 31-ig áll fenn a lehetőség az Agrárkamarai Alapszabály II. fejezetének G/06-11. pontjai  szerinti kedvezmények (pl. az árbevétel-arányosítás) 2013-2016 évekre visszamenőleges igénylésére. Az ehhez szükséges „egyedi tagi nyilatkozat” 2017. június 20-át követően a NAK portálján, az e-Irodába belépve készíthető el.

 

Ismét lehetőség van a 2013-2015. évi kötelezettségek elengedésére, továbbá a 2017. évi tagdíjfizetés alóli mentesülésre, amennyiben a gazdálkodó szervezet a bejegyzett agrárgazdasági tevékenységeit ténylegesen nem végzi, és a NAK önkéntes tagja sem kíván lenni. Ennek feltétele, hogy legkésőbb 2017. július 31-ig

-        a 2016. évi kirótt tagdíját (a pótlékkal együtt) megfizesse, és

-        töröltesse a cégjegyzékből és az egyéb nyilvántartásokból az agrárgazdasági tevékenységeket, és

-        a NAK Alapszabály II. fejezetének G/06-11. pontjai  szerinti tagdíjalap csökkentő kedvezményeket a 2016. évi tagdíj vonatkozásában ne igényelje, és

-        az e-Irodán keresztül 2017. június 20-a és 2017. július 31. között küldje meg a megfelelően kitöltött nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy 2019. december 31-ig nem keletkezik újra NAK tagsága. A NAK hangsúlyozza, hogy a kötelezettségek elengedéséhez a nyilatkozat újbóli elküldése és az abban foglaltak teljesítése akkor is szükséges, ha ezt a nyilatkozatot a gazdálkodó szervezet korában megküldte ugyan, de az abban foglaltakat nem teljesítette maradéktalanul.

 

A 2017. évi tagdíjbevallás a NAK e-Irodáján keresztül 2017. július 15-ig küldhető meg pótlékmentesen. Ezt követően 2017. július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése mellett van lehetőség a bevallás megtételére. Ha a tag a bevallási kötelezettségének ez utóbbi határidőig sem tesz eleget, úgy a NAK az állami adóhatóságtól beszerzett adatok alapján állapítja meg  a fizetendő tagdíj összegét. Ebben az esetben a NAK 20 százalékos mulasztási pótlékot számít fel.

 

A 2017. évi tagdíj megfizetésének határideje 2017. július 31.

 

A NAK a tagdíjbevallás elkészítéséhez a falugazdász, illetve a hétköznap munkaidőben a +36-80-900-365 belföldi számról ingyenes hívható kamarai telefonos ügyfélszolgálat segítségét ajánlja fel tagjainak.

 

Terjeszt továbbá a NAK a tagjai körében egy keltezés nélküli, Darabos Tamás főigazgató aláírásával ellátott formalevelet is, amely egyebek mellett a tagoknak nyújtott térítésmentes szolgáltatásokról (online kalkulátorok, online keresők, gazdálkodási napló, biztosításközvetítés, területmérés, tápanyag-gazdálkodási terv készítés, pályázati tanácsadói hálózat, felnőttképzés stb.), ezek szüntelen fejlesztéséről, az agrárkamarai szolgáltatási díjak egy részének a kamarai tagdíjból való leírásának lehetőségéről ad tájékoztatást.

Csatolt állományok: