Üdvözöljük a

Az önellenőrzés menete | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Az önellenőrzés menete

Szerző: Martin Boglárka | 2013. szeptember 24.

Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, akkor nem zárható el attól a lehetőségtől, hogy tévedését utóbb korrigálja. Az önellenőrzés lehetőségével érdemes élnie az adózónak, mert ezzel mentesül a súlyosabb jogkövetkezmények alól. Gyakorlatilag az önellenőrzés nem más, mint a bevallott adó helyesbítése.

Az önellenőrzés során, amennyiben az adózó feltárja, hogy az adóalapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja. Amennyiben az adózó a bevallásban adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét nem érintő hibát talál, nem önellenőrzést nyújt be, hanem a bevallásának kijavítását kezdeményezheti. Amennyiben az adózó nem nyújtott be adóbevallást, nem önellenőrzésről, hanem a bevallás pótlásáról beszélhetünk. Önellenőrzés kizárólag az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően kezdeményezhető.

 

Első lépésként az önellenőrzéssel feltárt adót és költségvetési támogatást a feltárás időpontjában nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az adózó az elévülési időn belül köteles megőrizni, az önellenőrzési nyilvántartást azonban a bevalláshoz nem kell csatolni. Az önellenőrzés bevallására az adott időszakra vonatkozó bevallási nyomtatványt kell használni.

A helyesbített adó, költségvetési támogatás megfizetése a helyesbített összeg bevallásával egyidejűleg esedékes. Amennyiben az adózó a helyesbített adó-, költségvetésitámogatás-alapot, adót, költségvetési támogatást bevallja, olyan helyzetbe kerül, mintha eredetileg is helyes bevallást adott volna be, továbbá mentesül az adóbírság és a mulasztási bírság alól.

 

Önellenőrzési pótlék: Az önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól az önellenőrzés benyújtásáig kell felszámítani és a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. Önellenőrzési pótlékot azonban csak akkor kell felszámítani, ha az önellenőrzéssel módosított kötelezettség meghaladja az eredetileg bevallott kötelezettséget, vagy a bevallott támogatási igényjogosultság az önellenőrzés eredményeként csökkent. Az adózó javára mutatkozó önellenőrzés esetén nem kell pótlékot fizetni.

 

Az Art. 2013. január 1-jétől vezette be az önellenőrzésre felhívás jogintézményét. Az adóhatóság a vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély adózót – önellenőrzésre történő felhívás útján – önellenőrzés elvégzésére hívhatja fel, ha az adózó bevallásának adatai és az állami adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján az adózó terhére mutatkozó eltérést állapít meg. Az önellenőrzésre való felhívásnak az adózó nem köteles eleget tenni, az önellenőrzés elmulasztása esetén mulasztási bírság kiszabásának nincs helye. Az adózóval szemben ellenőrzés a felhívás közlésétől számított 30 nap elteltéig nem kezdhető meg a felhívásban megjelölt adónem és időszak tekintetében.