Üdvözöljük a

Baranya Megyei Üzleti Estély - a megye gazdaságának legjobbjai | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Baranya Megyei Üzleti Estély - a megye gazdaságának legjobbjai

Szerző: Katona Petra | 2017. február 27.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elismerésekkel díjazta a 2016-ban Baranya megyében kimagasló gazdasági tevékenységet végző vállalkozókat, kézműveseket, a szakképzés és idegenforgalom terén dolgozókat. A február 24-én második alkalommal megrendezett Baranya Megyei Üzleti Estélyen több mint 200-an ünnepelték a gazdasági élet kiválóságait. A pécsi rendezvény – a korábbi évek kamarai báljához hasonlóan – egyben jótékonysági est is volt, az elárverezett gyermekrajzok és műtárgyak árából befolyt összeget a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinikája kapta meg.

A rendezvényen dr. Síkfői Tamás a kamara elnöke köszöntötte a résztvevőket.

 

"Tisztelt Küldöttgyűlés!

Tisztelt Vendégeink!

 

Ma 20-dik alkalommal adjuk át köztestületünk kitüntetéseit az arra érdemeseknek.

20 év alatt számos vállalkozó, szakember, közéleti ember kapott kamarai elismerést, és döntéseink mindeddig megállták helyüket.

A globális versenyben minden eddiginél jobban rászorulunk a kivételes teljesítményekre.

Halmozódó hátrányaink leküzdéséhez, potenciális előnyeink érvényesítéséhez szükségünk van a példaértékű munkák és életművek kiemelésére.

Városaink, megyénk fejlődése, gyarapodása, az életminőség javulása elképzelhetetlen a helyi gazdaság versenyképessége, megerősödése nélkül.

Gazdaságilag, még mindig leszakadóban vagyunk. Leszakadóban a nemzetközi színvonaltól, de leszakadóban a magyar átlagtól is.

Ahhoz, hogy ezt a trendet megfordítsuk, óriási erőfeszítésre van szükség kinek-kinek saját vállalkozásában, szakmájában és piacán…

Ugyanakkor hatalmas közös munkára is az emberi erőforrások fejlesztése, a műszaki fejlesztés, a külpiacra jutás feltételeinek javításában. E közös munka terepe a vállalkozói hálózatok, klaszterek és a kamara.

Ki kell mondanunk, mindezen erőfeszítés sem lesz elég, ha megyénk politikai, közigazgatási és intézményi közélete nem fordul a gazdaság versenyképessége és fejlesztése felé megfelelő erővel.

Mert versenyképes, fejlődő helyi gazdaság nélkül nincs versenyképes, fejlődő helyi társadalom, nincs színvonalas kultúra és csak átmenetileg finanszírozhatóak az intézmények is.

Elvárjuk a helyi közmegrendelések és közbeszerzések a helyi gazdaság felé irányítását. Merkantilista módon helyben kell tartani minden pénzt. Akkor itt tőkésedik, itt lesz műszaki fejlesztés, itt növekednek a bérek, itt tudunk több adót fizetni, és erősíteni a társadalmi felelősségvállalásunkat. Persze nekünk magunknak is erre kell törekednünk a reálgazdaságban.

Elvárjuk, hogy a helyi tudásközpontok végre lássák a helyi gazdaságot. Célunk, hogy közös munkával, egyre több tudást adjunk el termékeinkben, szolgáltatásainkban, amely mindkét fél üzleti sikerét, versenyképességét egyben szűkebb hazánk jólétét is szolgálja.

Meggyőződésünk, hogy először a helyi versenyképes vállalkozások fejlődését kell sokoldalúan, együtt, koordináltan segítenünk. Az így stabilizált helyi gazdaságba olyan új beruházásokat kell közösen megnyernünk, amelyek nem az erőforrások újraelosztását, esetleg még az együttes teljesítmény romlását eredményezik, hanem szimbiózisban a meglévő helyi gazdasággal, szinergiákat felszabadítva hoznak fejlődést.

A baranyai üzleti közösség alkotó partnere lesz minden olyan intézménynek, amely célja a közös fejlődés.

A kihívás hatalmas. Az idő kevés. Tehát a felelősség óriási.

Munkánkhoz erőt meríthetünk sikeres eleink a Zsolnay, Taizs, Angster, Hammerli családok példájából.

A példaképek viszont arra is tanítanak bennünket, hogy összefogás, együttműködés nélkül nincs siker. Ma a verseny globális. Aki lokálisan versenyez, az globálisan elbukik. Tehát szűkebb hazánkban együttműködve tudjuk biztosítani közös és egyéni sikerünket.

Kamaránk stratégiájába épp ezért került meghatározó prioritásként a megyei szolidáris üzleti közösség megteremtése. Aki segíti közös céljainkat, az számíthat a közösség, a köztestület sokoldalú támogatására.

Így a kamarai tag primus inter pares a kötelezettségeit, de bizony a jogait tekintve is a kamara szervezetében.

Ma este ez a szolidáris üzleti közösség ismeri el azok munkáját, akik sokat tettek szűkebb hazánk fejlesztéséért saját szakterületükön."

 

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Várszegi Gyulát, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara humánerőforrásért felelős alelnökét a két évtizedes kamarai vezetői munkájáért és a szakképzésben kifejtett eredményes tevékenységéért elnöki aranyéremben részesítette. A díjat dr. Síkfői Tamás a nemzeti kamara elnökségi tagja adta át a rendezvényen.

 

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Kitüntetési Rendje alapján a kamara elnöksége dönt a kamarai díjak kitüntetettjeiről. A kitüntetésekre számos javaslat érkezett a kamarai testületek és tisztségviselők részéről.

A kamara elnöksége mérlegelve a javaslatokat, december 12-én a következő döntéseket hozta:

 

 

Zsolnay Díj - Baranya Gazdasági Fejlesztéséért

A Baranya Gazdaságáért Díj kitüntetettje: Dr. Rákossy Balázs államtitkár.

Dr. Rákossy Balázs államtitkárként évek óta a baranyai és pécsi gazdasági lobby meghatározó személyisége, aki a baranyai gazdasági eseményeken ismeri meg a megyei vállalkozások problémáit, segíti a helyi vállalkozások EU forrásszerzését és támogatja beruházásaikat. Számos helyi KKV számára adott értékes segítséget. Rákossy Balázs személyében elkötelezett, a helyi gazdasági érdekeket figyelembe vevő államtitkár dolgozik a régió sikeréért. A kamarai szakmai fórumok és a helyi vállalkozások új fejlesztéseit bemutató események állandó résztvevője, személyes jelenlétével erősíti és igazolja a gazdasági szempontok fontosságát.

 

Az Év Üzletembere Díj

Az Év Üzletembere Díj kitüntetettje: Horváth Lajos.

Horváth Lajos az Y Pulyka Kft. vezetőjeként évek óta kiemelkedő gazdasági tevékenységet végez Sásdon és térségében. A vállalkozás és a hozzá tartozó, további két kft.-ből és két szövetkezetből álló cégcsoport a megyében kiemelkedő árbevételt ért el, 70 embert foglalkoztat, 11 megyében termeltet, de 6 saját telephelye is van. 2014-ben 550 millió ft-os beruházást hajtott végre kapacitásbővítés céljából.

 

Angster József Díj

Az Angster József Díj kitüntetettje: Jenei Zoltán kancellár.

Jenei Zoltán a Pécsi Tudományegyetem kancellárjaként dinamikusan kezdte meg szerteágazó tevékenységét. Folyamatosan víziója, a gazdaságot a helyi társadalmat szolgáló egyetem megvalósításáért dolgozik. Ösztönzésére többek között a kutatási irányok és a gazdaság igényeinek harmonizálásában, a KKV képzések megújításában elindult az a komoly szakmai párbeszéd a PTE, a kamara, a térség gazdasági szereplői között, amelynek mindkét fél nyertese lesz a jövőben.

 

Életmű Díj

Az Életmű Díj kitüntetettje Gulácsi János.

Gulácsi János kézműves mester iskoláinak elvégzése után villanyszerelő szakmunkásként dolgozott. Ismereteit ezután is folyamatos képzéssel és önképzéssel fejlesztette, 1964-ben a város legfiatalabb villanyszerelő mestere lett. Kisiparosként a toronyórák és templomi harangok mechanikusról elektronikus működtetésre való átalakításával kezdett foglalkozni. Saját tervezésű és gyártású haranghajtóművei és toronyórái hazánkban és a határokon túl több mint 400 toronyban működnek, csaknem 50 éve hibátlanul.

 

Az Életmű Díj kitüntetettje Windt Ferenc.

Windt Ferencet a villamos szakmában szinte az egész országban ismerik és mai napig hatalmas tisztelettel és szeretettel beszélnek róla. Rengeteg szakembert képzett évtizedek alatt. Mai napig intenzíven dolgozik és tesz a jövő szakembereinek képzéséért és neveléséért. Munkájában nyitott az új technológiák, eljárások iránt.

 

Az Életmű Díj posztumusz kitüntetettje Bognár József.

Bognár József 65. születésnapja előtt néhány nappal tragikus hirtelenséggel hunyt el. Koreográfus, táncos és nem utolsó sorban grafikus szakember volt. Harnóczy Örssel együtt számos minőségi városi kiadványt alkottak. Önálló vállalkozói létük kezdetétől, évtizedek óta tagjai a kamarának. Bognár a kamara gazdasági magazinjának grafikai munkáit tervezte évtizedekig, magas színvonalon, rendkívül kreatívan. A keze közül kikerült címlapok egyediek, maguk is egy-egy komplett történetet mesélnek el. A kamara által kiadott Példaképp kötet grafikai munkáit is ő végezte, de a kötet átadását már nem élte meg, utolsó munkája volt. A díj mellé átadjuk azt a kötetet is, amelyet a benne szereplő példaképek dedikáltak a család számára.

 

Címzetes kamarai tanácsos

A cím kitüntetettje Gulyás Ferenc.

Gulyás Ferenc gépész üzemmérnök, a P'-AutóCity Zrt. minőségirányítási és gyakorlati képzésért felelős vezetője. Elkötelezett a megyei autóipari szakképzés színvonalának folyamatos emelésében, a kapcsolódó szakképesítéseket oktató gyakorlati képzők összefogásában, munkájuk segítésében. Az elmúlt években rendszeresen kezdeményezett és maga is szervezett szakmai fórumokat az autós szakmákban működő és gyakorlati képzést is folyató vállalkozások számára.

 

A cím kitüntetettje Opauszki László.

Opauszki László könyvelő, pályázatíró, adótanácsadó. Évek óta az Önindító program vezető oktatója, mentora. A kamarai ingyenes pénzügyi napok tanácsadója, kamarai projektek állandó segítője. Munkájával az egész megyei üzleti közösséget szolgálja, szorgalma és kitartása példamutató.

 

A cím kitüntetettje Rendeczki Lajos.

Rendeczki Lajos fodrászmester évtizedek óta a fodrász képzés kimagasló egyénisége. Szakmai tudásával folyamatosan építi és javítja a fodrász szakképzés színvonalát. Aktívan részt vállalt a képzések, vizsgák és versenyek előkészítésében valamint lebonyolításában. Igen magas szintű gyakorlati oktatást nyújt a felnőtt képzés keretében is.

 

Az Év Fiatal Üzletembere Díj

A cím kitüntetettje Lengvárszky Szabolcs.

Lengvárszky Szabolcs az RG cégcsoport egyik cégének ügyvezetője. Évek óta sikeresen menedzseli a műholdas technológiákkal foglalkozó céget, amely sikeres és üzletileg előremutató tevékenységet végez. Már most is aktív szereplője a helyi gazdaság fejlesztésének. Évek óta tagja a kamara kisvállalkozásfejlesztési, idén pedig már az ICT bizottságának is.

 

Baranya Megyei Szakképzési Díj

A Díj kitüntetettje Ilijin Petar.

Ilijin Petár ácsmester több évtizede foglalkozik tanulók gyakorlati képzésével. Tanulóival jó személyes kapcsolatokat ápol. Szívügyének érzi a múlt hagyományainak megőrzését is, a régi ácsmesterek tapasztalatainak továbbadását. A kamara mestervizsga bizottságának tagjaként a felnőtt korosztály továbbképzését is fontosnak tartja.

 

A Díj kitüntetettje Wortmann András.

Wortmann András épületgépész mérnök és pedagógus. 1989-től a nyugdíjba vonulásáig dolgozott az Angster József szakképző iskolában, előbb tanárként, majd tanműhelyvezetőként. 2004 óta tevékenykedik kamarai vizsgaelnökként OKJ-s szakmai záróvizsgákon. Tavaly részt vett a gyakorlati képzőhelyek kamarai minősítési rendszerének kialakításában. Munkáját a legmagasabb fokú precízség, megbízhatóság és rugalmasság jellemzi.

 

A Díj kitüntetettje a Pécsi Orgonaépítő Manufakta Kft.

A Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. folyamatosan szerepet vállal az asztalos a tanulók gyakorlati képzésében valamint a szakmai tananyagfejlesztésben. Az alkalmazottak szakmai felkészültsége valamint a cég korszerű tárgyi feltételei a biztosítékai annak, hogy a diákok a kor színvonalának megfelelő, kiemelkedő minőségű gyakorlati képzésben részesülnek.

 

Baranya Megyei Innovációs Díj

A Díj kitüntetettje a PTE Pollack Eco Team, dr. Háber István projektvezető.

A PTE Pollack Eco Team fiatal műszaki szakemberek csoportja, akik évek óta foglalkoznak a hidrogénhajtású autó fejlesztésével. Nemzetközi és hazai versenyek állandó szereplői, győztesei. Példamutató és elszánt fejlesztési tevékenységük, a meglévő erőforrások leghatékonyabb kiaknázásán alapul. A jövő autóipari szakemberei ők.

 

Baranya Megyei Környezetvédelmi Díj

A díj kitüntetettje: a Pannon Hőerőmű Zrt.

Az országban egyedülálló módon, a teljes egészében biomassza-tüzelésű erőmű követendő példaként mutatja be, hogy a megújuló alapú energiatermelés járható és fenntartható út Magyarországon. Ez hasonló fejlesztések katalizátora lehet a jövőben.

 

A Díj kitüntetettje: a Crestyle Kft.

A vállalkozás tevékenysége messze meghaladja a fenntartható termelés iránti törvényi szabályozásokat. A környezettudatos elveket követve bambuszból, viszkóz-keverékekből, valamint biológiai gazdálkodásból származó pamutból is gyártanak ruházati termékeket.

 

Baranya Megyei Idegenforgalmi Díj

A díj kitüntetettje a Mohácsi Busójárás rendezvény.

A búsójárást, mint népszokást, az UNESCO 2009-ben Magyarországról elsőként, felvette az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. A tavaszköszöntő fesztivál évről évre mind nagyobb látogatottsággal rendezik meg. A vendégek száma tavaly már meghaladta a 100 ezer főt. A múlt évi eseménysorozat hat napja alatt harmincnégy helyszínen, mintegy nyolcvan rendezvényt tartottak, a szórakoztatásról 1100 busó és száz egyéb maskarás gondoskodott.

 

A díj kitüntetettje a Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566 Emlékév rendezvény.

2016-ban az emlékév eseményeinek és rendezvényeinek köszönhetően ugrásszerűen megnőtt Szigetvár és térsége legfőbb attrakcióinak látogatottsága, illetve szállásaik vendégéjszaka száma. A látogatószám a jubileumi Zrínyi Napok emlékünnepség alatt csúcsosodott ki, melynek során meghaladta az 50.000 főt. 2016 szeptember 7-én Zrínyi és bajtársai kitörésének emléknapján az egész ország Szigetvárra figyelt. Az azt követő hétvégén pedig soha nem látott turistaáradat érkezett a városba. Hóvári János miniszteri biztos az emlékév szervezésének központi személyisége volt.

 

Baranya Megyei Export Díj

A Díj kitüntetettje a Polytec Kft.

A Polytec Kft. dinamikus export növekedést produkáló vállalkozás, 2015. évi export bevételük több mint 2 700 000 ezer forint volt. Jelenleg mintegy 300 főt foglalkoztatnak. A vállalkozás sikerét a munkavállalói motiválásnak is köszönheti.

 

Kiváló Kamarai Munkáért Díj

Kiváló Kamarai Munkáért díjban részesül Ódorné Kovács Ildikó.

Ódorné Kovács Ildikó tréner, coach, szervezetfejlesztési szakember. Az ötlete alapján és vezetésével alakult meg a kamarai Humán Klub, amely azóta egy világos célrendszer mentén dolgozva valósítja meg szakmai programjait. Nevéhez kötődik az első kamarai HR konferencia, amely ez elmúlt év egyik legsikeresebb kamarai rendezvénye volt.

 

A díj kitüntetettje Pálinkás István.

Pálinkás István az Épgép-Duna Kft. ügyvezetőjeként 2007 óta részt vállal a kamara munkájában. Kilenc éven keresztül volt a kamara mohácsi elnöke. Két cikluson keresztül az Etikai Bizottság, és négy éven át az Innovációs Bizottság is tevékenykedett. Jelenleg az Ellenőrző Bizottság tagja. Szakértelmével, tapasztalatával, tanácsaival, mindig elhivatottan segítette a kamarai testületek munkáját.  

 

Záray Károly Díj

A díj kitüntetettje Prókai Csaba.

Közel másfél évtizede időkorlátot nem ismerve tartja fenn a kamara informatikai rendszerét, Áldozatos, szorgalmas munkájával segíti a többi kolléga munkáját, bármilyen tevékenységről vagy projektről van szó. A kamara hivatalának egyik csendes motorja, és igazi csapatjátékos.

 

Az Év kereskedője Díj

Az elnökség döntése alapján Az Év Kereskedője Díj kitüntetettje Csomay Árpád.

A Csofém Bt. több évtizede vesz részt a város kereskedelmében a fa-, építőanyag, szaniter kereskedelemi piacán. Csomay Árpád munkáját a stabilitás, a vevők igényeinek maximális kielégítése jellemzi. A cég árbevétele növekvő, tartósan jövedelmező, amely tényezők garanciát jelentenek a stabil, hosszú távú működésre és a további fejlődésre.

 

Dr. Fáy Mihály Díj

A mohácsi városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Nagy Jenő.

Nagy Jenő a textilkikészítéssel foglalkozó Screen Hungary Kft. ügyvezetője. Vezetésével a hat fővel induló vállalkozás a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, jelenleg már 99 főt foglalkoztat. 2013-ban új telephely létesítésére nyertek el pályázatot. Kiemelt feladatnak tekinti a megrendelői igények kielégítése mellett, további munkahelyek teremtését, dolgozói munkakörülményeinek jelentős javítását.

 

Mohácsi Szakképzési Díj

A mohácsi városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Riegl Péterné.

Riegl Péterné az R-Duna 94 Bt. ügyvezetője. A textil-kereskedelemmel foglalkozó cég vezetőjeként mindig fontosnak tartotta az utánpótlás nevelését. A munkájára igényes, kiváló szakembert a tanulók korrekt felkészítése, és humánus hozzáállás jellemzi. Szakképzés iránti elhivatottságát is bizonyítja, hogy 2012-2016 között a kamara szakképzési bizottságának tagja volt.

 

Mohácsi Idegenforgalmi Díj

A mohácsi városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje a

Mohácsi Sokacok Olvasóköre.

Az olvasókör tagjai a nemzetiségi nyelv oktatása mellett újraélesztették a nemzetiségi hagyományokat is. Közreműködnek a busójárás lebonyolításában, az általuk szervezett babfőző fesztivál és dunai mosás látogatottságát tekintve mára már a legnagyobb városi rendezvények közé tartozik. A kör tagjai által létrehozott fesztiválok a város idegenforgalmi kínálatát színesítik.

 

Jánosi Engel Adolf Díj

A komlói városi elnökség döntése alapján a Jánosi Engel Adolf Díj kitüntetettje

Mayerhoff Attila.

Mayerhoff Attila 2011-től a Komlói Fűtőerőmű Zrt. vezérigazgatója. A Komlói Fűtőerőmű vezetőjeként a lehetőségeihez mérten egyre több helyi alvállalkozó bevonásával irányítja a céget. A cég közel 100, többségében komlói munkavállaló számára biztosít megélhetést. A vállalat vezetőként legfőbb célkitűzése az a társadalmi szerepvállalás, amellyel segítik a város kulturális és civil szervezeteit céljaik elérésében.

 

Komlói Szakképzési Díj

A komlói városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Eckl László.

Eckl László a Somág Bt. ügyvezetőjeként a tanulószerződéses rendszerben több száz lakatos szakmunkás gyakorlati oktatását segítette elő az elmúlt időszakban. Tevékenységének köszönhetően magasan kvalifikált szakemberek kerültek a gazdaságba, és a komlói szakképzés jó híre továbbra is megmarad a köztudatban.

 

Komlói Idegenforgalmi Díj

A komlói városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Kalamár József.

A Kalamár József által üzemeltetett Kalafarm Étterem és Lovarda Komló és Sikonda között 10 hektáron helyezkedik el. Vendégeiket, nem csak lovas karámok, hanem fedett lovarda, és kettő kültéri lovas pálya is várja. A látogatók igényeinek minél színvonalasabb kielégítéséhez, a lovardát étteremmel, és panzióval bővítették 2016-ban.

 

Szigetvári Szakképzési Díj

A szigetvári városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Auguszt József.

Az apai útmutatásokat követő Auguszt József irányításával működő Flórián vendéglő és rendezvényterem meghatározó szerepet tölt be Szigetvár vendéglátásában és szakmai utánpótlás nevelésében. Auguszt József kamarai pincér mestervizsgát tett, és jelenleg 12 tanuló gyakorlati képzéséről gondoskodik magas színvonalon.

 

 

Szigetvári Idegenforgalmi Díj

A szigetvári városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Lebedy János.

A Zrínyi emlékév programsorozathoz kapcsolódóan fokozódott az érdeklődés a Szigetvári Vár iránt. Egyre nagyobb szükség lett igazi látványosságokra is a történelmi relikviák kiállítása mellett. Lebedy János nevéhez kötődik a múlt felidézése élvezetes tárlatvezetéssel, történelmi bemutatókkal, ágyúdörgéssel vagy akár hadijátékokkal. Történelmi ismeretei és színes előadásmódja által az ország egyik kiemelkedő várkapitányává vált.

 

 

Than Károly Díj

A siklósi városi elnökség döntése alapján a Than Károly Díj kitüntetettje Szarkándi Lajos.

Szarkándi Lajos a sellyei és a siklósi járást felölelő leader akciócsoport munkaszervezet vezetője, Túrony polgármestere. Munkája során aktivizálja a pólusokba szerveződő gazdasági tevékenységet és a kiterjedt periféria egymást segítő lehetőségeit, melynek eredményeként a térség vállalkozói fejlődhetnek. Szarkándi Lajos célja ezen gazdasági és társadalmi rétegek közötti szoros és hatékony együttműködés megvalósítása.

 

Siklósi Szakképzési Díj

A siklósi városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Horváth István.

Horváth István az utóbbi öt évben a Siklósi Szakképző Iskola igazgatóhelyetteseként elkötelezett híve a szakképzés minőségi, tartalmi megújításának. Rendszeresen részt vett a minisztériumok, a kamara és más szervek által kiírt pályázatok előkészítésében. Szakmai tudása, a tanári pályán eltöltött 4 évtizedes tapasztalata, emberi hozzáállása kiemelkedő a képzésben.

 

Siklósi Idegenforgalmi Díj

A siklósi városi elnökség döntése alapján a Díj posztumusz kitüntetettje Becker Leonóra.

Becker Leonóra egyik alapítója és haláláig mozgatórúgója volt az 1994-ben megalakult, első hazai, Villány-Siklósi Borútnak. Több cikluson keresztül Palkonya polgármestere, a Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék programsorozat megálmodója. Ő hozta Palkonyára az Európa Kulturális Faluja mozgalmat. A turizmusban és a vidékfejlesztésben végzett munkájáért már eddig is számos elismerésben részesült. Becker Leonóra 2015. december 26-án hunyt el, óriási önuralommal viselt betegségében. Szinte az utolsó pillanatig dolgozott.

 

Elismerő oklevél

 

Kiemelkedő idegenforgalmi tevékenységéért: Alsómocsoládi Községfejlesztő és szolgáltató Nkft.

Kiemelkedő környezetvédelmi tevékenységéért: RG Networks Kft.

Kiemelkedő környezetvédelmi tevékenységéért: Amnis Kft.

 

 

Az idén adták át első alkalommal a kamara legmagasabb gazdasági díját Zsolnay díj néven. A család részéről Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia köszöntötte a megjelenteket.

 

"Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket!

 

Aki az Iparkamara meghívására érkezik egy rendezvényre, alkalmanként ükapám mellképével szembesül a meghívón. Feltételezem, ritkán tudatosul ez Önökben. Számunkra – Zsolnay családtagokat értem ez alatt – azonban ez különös jelentőséggel bír.  Valamiféle tiszteletadással vegyes folytonosságot jelenít meg.

Önök itt olyan emberek, akik megküzdöttek a vállalkozásukért, vagyonukért, pozíciójukért, akár hírnevükért. Van fogalmuk arról, mennyi ráfordítás és áldozat jár az úttal.

Az én felmenőim bejárva azt az utat - önmagukat szinte feláldozva ugyan - az előbb felsoroltakat mind elérték; végül mégis mindent elvesztettek. Remélem, önök közül egynek sem lesz ez a sorsa.

Mi nem tudjuk, hogy a Zsolnay gyárnak mi a jövője, de hisszük és reméljük, hogy van neki! Amit tudunk, azt megtesszük a fennmaradás érdekében. Védjük nevünket: a Zsolnay név nem közkincs.

Akik az elvárható tiszteletet megadták: az Iparkamara munkatársainak és Síkfői Úr személyes elkötelezettségének köszönhető az a kontraktus, mely létrehozta lehetőségét e díjnak. Megvalósulását szívből köszönjük, s hasonlóképpen szívből gratulálunk első díjazottjának!"

 

Gratulálunk valamennyi díjazottnak!

 

A rendezvény támogató:

MKB Bank Zrt.

Pappas Autó Magyarország Kft.

 

Kapcsolódó anyagok: