Üdvözöljük a

Heti jogász 50. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 50. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. január 8.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 50. héten a Magyar Közlöny 207-213. számai jelentek meg.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/207.
Megjelent: 2017. 12. 11.

ÚJ JOGSZABÁLYOK


2017. évi CLXX. törvény
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 12. 19.


2017. évi CLXXI. törvény
az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi CLXXII. törvény
az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi CLXXIII. törvény
a Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 12. 12. - kivétellel.


2017. évi CLXXIV. törvény
a Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 12. 12. - kivétellel.


2017. évi CLXXV. törvény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 12. 12.


2017. évi CLXXVI. törvény
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 12. 12. - kivétellel.


2017. évi CLXXVII. törvény
a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről

Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi CLXXVIII. törvény
az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 12, 2018. 01. 01.


2017. évi CLXXIX. törvény
a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.


2017. évi CLXXX. törvény
egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 14., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02., 2018. 04. 01., 2019. 06. 01., 2021. 01. 01., 2026. 01. 01.


2017. évi CLXXXI. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 04. 01., 2018. 10. 01.


2017. évi CLXXXII. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2018. 12. 31.


2017. évi CLXXXIII. törvény
az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 02.


2017. évi CLXXXIV. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi C. törvény
a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CLXXVII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1992. évi LXXXIV. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi LIII. törvény
a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01.


1997. évi LXXXIII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi LXXXIV. törvény
a családok támogatásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi XCV. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


1991. évi XI. törvény
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1994. évi LIII. törvény
a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi LIII. törvény
a természet védelméről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi CXVI. törvény
az atomenergiáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CLV. törvény
a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi CLIX. törvény
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1998. évi XII. törvény
a külföldre utazásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2005. évi CLXIV. törvény
a kereskedelemről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2007. évi LXXXIX. törvény
az államhatárról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi LXXII. törvény
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2009. évi CXXXIII. törvény
a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.


2011. évi CXCI. törvény
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi II. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi LXXXVIII. törvény
a termékek piacfelügyeletéről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CII. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2013. évi CCXXXII. törvény
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2014. évi LXXV. törvény
az európai területi társulásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12., 2019. 01. 01.


2017. évi I. törvény
a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2017. évi L. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


1930. évi XXXVII. törvény
a Genfben 1925. évi február hó 19-én kötött "Nemzetközi ópiumegyezmény" becikkelyezéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


1958. évi 24. törvényerejű rendelet
a Hivatalos Mérésügyi Nemzetközi Szervezet létesítése tárgyában Párizsban, 1955. évi október hó 12-én kelt egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


1972. évi 9. törvényerejű rendelet
a Magyar Népköztársaság és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról Bécsben 1972. március 6-án aláírt egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2001. évi LXXVI. törvény
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2007. évi CXII. törvény
a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2008. évi LXVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2009. évi L. törvény
a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2011. évi LXXXV. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi CXXVI. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi CV. törvény
a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2017. évi CXXX. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2017. évi CXXXI. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


1990. évi XII. törvény
a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról

Módosítja: 2017. évi CLXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1995. évi LXVI. törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja: 2017. évi CLXXX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 14.


1996. évi LXV. törvény
az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1996. évi CXXVI. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2017. évi CLXXX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 14.


1997. évi CXL. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja: 2017. évi CLXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.


2004. évi I. törvény
a sportról

Módosítja: 2017. évi CLXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2008. évi XCIX. törvény
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja: 2017. évi CLXXX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 14.


2009. évi XXXII. törvény
az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 14.


2011. évi CIX. törvény
a Magyar Művészeti Akadémiáról

Módosítja: 2017. évi CLXXX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 14., 2018. 01. 01., 2018. 04. 01., 2019. 06. 01., 2021. 01. 01., 2026. 01. 01.


1997. évi CXL. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja: 2017. évi CLXXXI. tv.
Hatályos: 2018. 04. 01.


2001. évi LXIV. törvény
a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2017. évi CLXXXI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 04. 01.


2013. évi LXXXVIII. törvény
a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXI. tv.
Hatályos: 2018. 10. 01.


1988. évi I. törvény
a közúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01.


1993. évi XLVIII. törvény
a bányászatról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01.


1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


1995. évi XCVII. törvény
a légiközlekedésről

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.


1999. évi LXXXIV. törvény
a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.


2000. évi XLII. törvény
a víziközlekedésről

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2003. évi CXXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2005. évi CLXXXIII. törvény
a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01.


2006. évi LIII. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2007. évi CXXIII. törvény
a kisajátításról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2009. évi LXII. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 31.


2011. évi LXXX. törvény
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2012. évi XLI. törvény
a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01.


2015. évi LXXXIV. törvény
a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2015. évi LXXXIX. törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.


2016. évi CXLIV. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2017. évi LXIII. törvény
az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2017. évi L. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2017. évi CXLV. törvény
egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 02.


1996. évi LV. törvény
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja: 2017. évi CLXXXIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 02.


2007. évi CXXIX. törvény
a termőföld védelméről

Módosítja: 2017. évi CLXXXIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 02.


2009. évi XXXVII. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 02.


2012. évi CXXVI. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja: 2017. évi CLXXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi XCVII. törvény
a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Módosítja: 2017. évi CLXXXIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 02.


2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről

Módosítja: 2017. évi CLXXXIV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01.

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK


13/1973. (V. 24.) MT rendelet
a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság közötti postai és távközlési forgalom tárgyában Budapesten, az 1973. évi január hó 19. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CLXXVI. tv.
Hatályos: a Jegyzőkönyv 5. cikkében meghatározott időponttól.


29/1974. (VII. 10.) MT rendelet
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CLXXVI. tv.
Hatályos: a Jegyzőkönyv 5. cikkében meghatározott időponttól.


14/1977. (IV. 22.) MT rendelet
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között Ulánbátorban, az 1976. évi augusztus hó 10. napján aláírt, az állategészségügy területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CLXXVI. tv.
Hatályos: a Jegyzőkönyv 5. cikkében meghatározott időponttól.


324/2005. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között 1984. szeptember 14-én, Ulan Batorban aláírt, a Mongol Népköztársaságban lévő Cagan Dava-i wolframérclelőhely leművelésében való együttműködésről szóló egyezmény megszüntetéséről szóló jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CLXXVI. tv.
Hatályos: a Jegyzőkönyv 5. cikkében meghatározott időponttól.


13/2010. (II. 5.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2017. évi CLXXVI. tv.
Hatályos: a Jegyzőkönyv 5. cikkében meghatározott időponttól.


1952. évi 14. törvényerejű rendelet
a "Magyar Népköztársaság kiváló művésze" és a "Magyar Népköztársaság érdemes művésze" cím adományozásáról szóló 1950. évi 27. törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


1972. évi 26. törvényerejű rendelet
a polgári perrendtartás módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


1997. évi LXXII. törvény
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


1999. évi CXX. törvény
a büntető jogszabályok módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2006. évi III. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2010. évi XXVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XCVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXII. törvény hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2011. évi XXIX. törvény
az energetikai tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2011. évi CXVI. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2011. évi CXXXI. törvény
a bírósági eljárások ésszerű időn belül való befejezésének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2012. évi CVI. törvény
egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2012. évi CLI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2012. évi CLXI. törvény
az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2012. évi CLXXV. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2012. évi CCII. törvény
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2012. évi CCXIII. törvény
az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2012. évi CCXVIII. törvény
a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi XIII. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi XIV. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.

2013. évi XXXIII. törvény
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi LIII. törvény
a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi LIX. törvény
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi LXXX. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi LXXXV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi CXV. törvény
egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi CXX. törvény
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi CXXIX. törvény
az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi CXXX. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi CXXXIII. törvény
a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi CLXXXV. törvény
a szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi CLXXXVI. törvény
egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi CXCV. törvény
egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi CCVII. törvény
egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi CCXVIII. törvény
a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2013. évi CCXXXIX. törvény
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek a nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2014. évi XI. törvény
a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2014. évi XVIII. törvény
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2014. évi XXI. törvény
egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2014. évi XXXIX. törvény
egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2014. évi LXXI. törvény
egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2014. évi LXXXV. törvény
az egyes jogállási törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2014. évi XCIII. törvény
a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2014. évi XCV. törvény
a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2014. évi CVII. törvény
a közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi VI. törvény
egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CXXV. törvény
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CXLII. törvény
egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CLXII. törvény
egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CLXXIX. törvény
egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CXCI. törvény
egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CCIII. törvény
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CCXV. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CCXVI. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CCXIX. törvény
a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CCXXIII. törvény
egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CCXXIV. törvény
az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CCXXV. törvény
egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2015. évi CCXXVI. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi XL. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi XLIV. törvény
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi LXI. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi LXII. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi LXIX. törvény
a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi LXXXI. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi LXXXII. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi LXXXV. törvény
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi XCII. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi CXXVI. törvény
az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi CXXVIII. törvény
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi CXXIX. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi CXLIII. törvény
energetikai tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi CXLVI. törvény
a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi CLXVII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi CLXVIII. törvény
az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi CLXXII. törvény
az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi CLXXXI. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi CLXXXIII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi CLXXXV. törvény
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2016. évi CLXXXVI. törvény
a szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2017. évi XXI. törvény
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


2017. évi XLV. törvény
az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 12.


19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.


34/2009. (XII. 29.) ÖM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. §Źa (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.


39/2009. (XII. 30.) OKM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.


54/2009. (XII. 30.) EüM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.


80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.


82/2009. (XII. 30.) IRM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.


177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.


6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.


31/2012. (X. 16.) NGM rendelet
a munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.


3/2004. (III. 23.) GyISM rendelet
az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény szerinti méltányossági hozzájárulás eljárási szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 2017.évi CLXXX. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 

***************************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/208.
Megjelent: 2017. 12. 11.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK


375/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 12. 12. - kivétellel.

376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
a muzeális intézmények működési engedélyéről

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 04. 01.

 

377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról

Hatályos: 2018. 01. 01.


378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.


380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 12., 2017. 12. 31., 2018. 01. 01.


381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 08. 01.


42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet
a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

Hatályos: 2017. 12. 26., 2018. 01. 01.


34/2017. (XII. 11.) AB határozat
a Kúria Pfv.IV.20.624/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdésében foglalt sajtószabadságból fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat
a bős-nagymarosi jogvita keretében szlovák-magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről


1942/2017. (XII. 11.) Korm. határozat
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található Kormányváró jogi helyzetének rendezéséről


123/2017. (XII. 11.) ME határozat
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Bizottság, valamint a Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság új tagjának kijelöléséről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK


4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
az államháztartás számviteléről

Módosítja: 380/2017. (XII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 12., 2017. 12. 31., 2018. 01. 01.


29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Módosítja: 381/2017. (XII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet
a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Módosítja: 381/2017. (XII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 381/2017. (XII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 381/2017. (XII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 08. 01.

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Módosítja: 381/2017. (XII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


11/2013. (III. 21.) NGM rendelet
a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja: 42/2017. (XII. 11.) NGM r.
Hatályos: 2017. 12. 26.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK


2/2010. (I. 14.) OKM rendelet
a muzeális intézmények működési engedélyéről

Hatályon kívül helyezi: 376/2017. (XII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

52/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet
a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 376/2017. (XII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet
a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról

Hatályon kívül helyezi: 377/2017. (XII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet
a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

Hatályon kívül helyezi: 379/2017. (XII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet
a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról

Hatályon kívül helyezi: 42/2017. (XII. 11.) NGM r.
Hatályos: 2017. 12. 26.


***************************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/209.
Megjelent: 2017. 12. 12.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

382/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 12. 13.


383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és a büntetés-végrehajtási tárgyú jogszabályok változásából adódó módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


385/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 15.


386/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 13.


387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 15.


32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet
a kulturális szakemberek továbbképzéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.


33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet
a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról

Hatályos: 2017. 12. 20.


34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 13.


1943/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
helyi önkormányzat támogatásáról


1944/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
egyes egyházi beruházások támogatásáról


1945/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
a "Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt" tervezési folyamatainak megkezdéséről


1946/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ járóbeteg-szakellátásának hatékonyabb és magasabb minőségű működéséhez kapcsolódó folyamatszervezési és informatikai fejlesztések megvalósításáról


1947/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról


1948/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról


1949/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról


1950/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
a KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0003 azonosító számú ("Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja" című) projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról


124/2017. (XII. 12.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 384/2017. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja: 384/2017. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

Módosítja: 384/2017. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 384/2017. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

Módosítja: 384/2017. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet
egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 385/2017. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 15.


202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 386/2017. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 13.


272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 387/2017. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 15.


110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet
az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 387/2017. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 15.


9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 34/2017. (XII. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 13.


16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet
az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről

Módosítja: 34/2017. (XII. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 13.


59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet
a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról

Módosítja: 34/2017. (XII. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 13.


11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet
az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról

Módosítja: 34/2017. (XII. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 13.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet
a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

Hatályon kívül helyezi: 32/2017. (XII. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet
a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 32/2017. (XII. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


12/2010. (III. 11.) OKM rendelet
a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról

Hatályon kívül helyezi: 33/2017. (XII. 12.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 12. 20.

 


***************************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/210.
Megjelent: 2017. 12. 13.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Hatályos: 2018. 01. 01.


389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről

Hatályos: 2018. 01. 01.


390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a barlangok nyilvántartásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.


393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


394/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 05. 10.395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 14., 2018. 01. 01.

 


396/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
egyes közigazgatási és rendészeti vizsgákkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


397/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 14.

 


398/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


15/2017. (XII. 13.) MEKH rendelet
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


16/2017. (XII. 13.) MEKH rendelet
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


29/2017. (XII. 13.) OGY határozat
az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben

Hatályos: 2017. 12. 14.

 


30/2017. (XII. 13.) OGY határozat
a Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról

Hatályos: 2017. 12. 14.

 


31/2017. (XII. 13.) OGY határozat
a hazatérés falvairól

Hatályos: 2017. 12. 14.

 


32/2017. (XII. 13.) OGY határozat
a Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról


33/2017. (XII. 13.) OGY határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója elfogadásáról


34/2017. (XII. 13.) OGY határozat
az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


1951/2017. (XII. 13.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XXXI. Központi Statisztikai Hivatal költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról


1952/2017. (XII. 13.) Korm. határozat
a közfoglalkoztatás 2018. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések meghatározásáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

1953/2017. (XII. 13.) Korm. határozat
a Dagály Strandfürdő felújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről


1954/2017. (XII. 13.) Korm. határozat
az európai uniós programok likviditási hiányának további kezeléséről


125/2017. (XII. 13.) ME határozat
az Egyezmény Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a kultúra és a művészetek területén létrehozására adott felhatalmazásról


126/2017. (XII. 13.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról


127/2017. (XII. 13.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási társulatokról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet
a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet
az úszólétesítmények lajstromozásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet
a Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet
a "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet
a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet
a szén-dioxid geológiai tárolásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
az egységes működési kézikönyvről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 10.

 


351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

Módosítja: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet
az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 10.

 


541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 10.

 


185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól

Módosítja: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 10.

 


187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

Módosítja: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 10.

 


246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 10.

 

 

330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 10.

 


117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet
a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről

Módosítja: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 10.

 


165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet
a fejlesztési adókedvezményről

Módosítja: 395/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 14., 2018. 01. 01.

 


174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról

Módosítja: 396/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Módosítja: 396/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről

Módosítja: 396/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 397/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 14.

 

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 398/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja: 15/2017. (XII. 13.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

Módosítja: 15/2017. (XII. 13.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

Módosítja: 16/2017. (XII. 13.) MEKH r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat
az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről

Módosítja: 1952/2017. (XII. 13.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 01. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

Hatályon kívül helyezi: 388/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet
az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

Hatályon kívül helyezi: 390/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


56/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


***************************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/211.
Megjelent: 2017. 12. 14.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

399/2017. (XII. 14.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az egészségügyben megvalósuló béremelésekkel kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 15.


35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról

Hatályos: 2018. 01. 13., 2018. 07. 01., 2019. 07. 01.

 


57/2017. (XII. 14.) FM rendelet
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 17.


485/2017. (XII. 14.) KE határozat
a Költségvetési Tanács elnökének kinevezéséről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 399/2017. (XII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 15.

 


432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról

Módosítja: 399/2017. (XII. 14.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 15.

 


48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 57/2017. (XII. 14.) FM r.
Hatályos: 2017. 12. 17.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról

Hatályon kívül helyezi: 35/2017. (XII. 14.) MNB r.
Hatályos: 2018. 01. 13.***************************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/212.
Megjelent: 2017. 12. 15.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

400/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 12. 16., 2018. 01. 01.

 


401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 16., 2018. 01. 01.

 


403/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


404/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek az egyes ellátások központi folyósításával kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2021. 01. 01.

 


407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 


408/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 16., 2018. 01. 01.

 


409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a Budapest XIV. kerületében megvalósuló ingatlan- és infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 16., 2018. 01. 01.

 


4/2017. (XII. 15.) MK rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 16.

 


17/2017. (XII. 15.) IM rendelet
a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1955/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
a World Robot Olympiad döntőjének 2019. évben Magyarországon történő megrendezéséhez nyújtott állami garanciavállalásról


1956/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
az állami tulajdonú sportcélú ingatlannal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról


1957/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2018. január 1-jét követő üzemeltetésének, üzemeltetés támogatásának és fejlesztésének beszerzéséhez szükséges források biztosításáról


1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közúti- és kötöttpályás infrastrukturális beruházásainak megvalósításához kapcsolódó egyes Korm. határozatok módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 16.


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 402/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Módosítja: 402/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 402/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 16., 2018. 01. 01.

 


327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja: 402/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 16., 2018. 01. 01.

 


195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 403/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 404/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 405/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 406/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2021. 01. 01.

 


156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet
a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 


283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet
a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 23.423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet
a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 


139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről

Módosítja: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 23.

 


1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 408/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 408/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 16.

 


291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 408/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 16.

 


322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 409/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 16.

 


3/2016. (IV. 29.) MK rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 4/2017. (XII. 15.) MK r.
Hatályos: 2017. 12. 16.

 


1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1956/2017. (XII. 15.) Korm. h.

 


1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja: 1956/2017. (XII. 15.) Korm. h.

 


1371/2016.(VII. 15.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja: 1958/2017. (XII. 15.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 16.

 


1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja: 1958/2017. (XII. 15.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 16.

 


1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
a 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1958/2017. (XII. 15.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 16.

 


1555/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Göd város infrastrukturális fejlesztéséről

Módosítja: 1958/2017. (XII. 15.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 16.

 


1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről

Módosítja: 1958/2017. (XII. 15.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 16.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

427/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 400/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet
a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 407/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1958/2017. (XII. 15.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 12. 16.

 


1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében született egyes közlekedésfejlesztési projektekről és a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról

Visszavonta: 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat.

 


***************************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/213.
Megjelent: 2017. 12. 15.

 

ÚJ JOGSZABÁLYOK

 

410/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról

Hatályos: 2018. 05. 10.

 


411/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

 


18/2017. (XII. 15.) IM rendelet
a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1959/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami Alkalmazásfejlesztési Környezetről


1960/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
a "Közvetítői szerződés GINOP-8.1.3/B-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram és a VEKOP-2.1.2-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram keretében megvalósítandó, a tőkealapok kezelését végző pénzügyi közvetítők kiválasztására, pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívása és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról

 

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet
a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 411/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 411/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja: 411/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 411/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 411/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet
a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról

Módosítja: 411/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 411/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 


445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 411/2017. (XII. 15.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

 

40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet
a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 18/2017. (XII. 15.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.