Üdvözöljük a

Ismét felbukkantak megtévesztő adatbekérő levelek | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Ismét felbukkantak megtévesztő adatbekérő levelek

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2018. március 1.
Cimkék: EU,bevallás

A 2017. februári esethez hasonlóan az European Business Number EBN, DAD GmbH hamburgi cég a napokban angol nyelvű levelével keresett meg néhány baranyai gazdálkodó szervezetet – köztük kamaránkat is. A levél végső emlékeztető, mely a közösségi adószám, valamint a cég adatainak egyeztetésére szólít fel. Az adatok kitöltésével és a levél visszaküldésével azonban a gazdálkodó szervezet egy három évre szóló szerződést köt a hamburgi céggel!

A levél szerint a hamburgi cég adategyeztetés céljából keresi meg a vállalkozásokat azzal a kéréssel, hogy a hibás adatokat javítsák, a hiányzókat – elsősorban a közösségi adószámot – adják meg. Az adatokra azért van szükség, hogy a magyar vállalkozás adatait a hamburgi cég adatbázisában megjelentesse.

 

Az adatok kitöltésével és az adatlap visszaküldésével azonban szerződést köt a magyar vállalkozás a hamburgi céggel! Mivel az European Business Number EBN, DAD GmbH levelében kiköti a német jogot, mint irányadót a felek közötti jogvita rendezésére, ezért a szerződés magyar bíróság előtt a magyar jog rendelkezései alapján nem támadható meg.

 

A szerződés szerint a hamburgi cég a magyar vállalkozás adatait megjelenteti honlapján, ezért a magyar vállalkozás díjat fizet. A díj összege évente 771 euró, mely összeg előre fizetendő. Mivel a szerződés 3 évre jön létre, a fizetendő összeg ennek háromszorosa lesz.

 

Újabb csavar az ügyben, hogy a szerződés automatikusan meghosszabbodik, ha a magyar fél legkésőbb a szerződés lejárát megelőzően 3 hónappal nem mondja fel azt. A felmondás elmaradása esetén a szerződés újabb 3 évre meghosszabbodik újabb fizetési kötelezettséget keletkeztetve ezzel a magyar fél számára.

 

A fentiek alapján felhívjuk a vállalkozások figyelmét, hogy az adatszolgáltatás NEM KÖTELEZŐ. A szerződés megkötése az European Business Number EBN, DAD GmbH céggel ugyancsak nem kötelező, azt minden megkeresettnek magának kell mérlegelnie, hogy ilyen feltételekkel igénybe veszi-e a hamburgi cég szolgáltatását.

 

Amennyiben az adatlapot már visszaküldték, javasoljuk, hogy írásban, tértivevényes levélben mondják fel a szerződést. Ha ezt sikerül 14 napon belül megtenni, a levél szerint ezzel elálltak a szerződéstől, vagyis olyan helyzet áll elő, mintha az meg sem kötötték volna. Ezzel a fizetési kötelezettség sem áll fenn.

 

A fenti tárgyú levelet nemcsak papír alapon, hanem e-mail-ben is elküldik a vállalkozásoknak. Az elektronikus levelek esetében ugyanaz a jogi helyzet áll fenn, mint a papír alapon érkezett levél esetében. Információink szerint a fenti levelet Baranya megyén kívül más megyei vállalkozások is megkapták.

 

A kamarának címzett megkeresés a csatolt file-ban található.

Csatolt állományok: