Kamarai regisztráció, online

Szerző: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara | 2014. szeptember 3.

 Tisztelt Vállalkozás! A sajtóban és a hírportálokon rendkívül pontatlan, téves és hibás információkat adnak közre a regisztrációról. Kérjük olvassa el az online regisztráció előtt ezt az oldalt a problémák megelőzése érdekében. Köszönjük!

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását. 1850-ben alapított köztestület történetében ez újabb változást hoz.

 

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz.

 

( Postacím: 7625 Pécs, Majorossy u. 36.  - Az online regisztráció az ablak alján, kérjük olvassa el a tájékoztatót;  GYIK a lap alján; Kamarai hozzájárulás befiz. számla: 

 

MKB 1030 0002 - 2461 7019 - 7007 3285 )

A 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek

  • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni a székhelyük szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál,

  • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni,

  • a kamara, mint a gazdaság önkormányzati szervezete pedig a

Vállalkozása a kamara honlapján megtalálható Kamarai Szolgáltatási Jegyzék, valamint az e-ügyintézés rovatban található dokumentumokkal kérheti a kamara segítségét az ügyfélszolgálatok felé a szakképzéstől az innovációig, a kereskedelemfejlesztéstől a kedvezményes hitelekig, pályázati lehetőségekig, exportfejlesztésig, a hatósági eljárásokkal kapcsolatos panaszoktól az adózási kérdésekig - széles körben. Felhívjuk figyelmét, a kamarai regisztráció nem jogosít fel a tagi kedvezmények igénybevételére. A regisztrált vállalkozások számára a kamara elküldi a fontos szabályozási, üzleti, fejlesztési lehetőségeket tárgyaló magazinjának, a Dél-dunántúli Gazdaságnak a havi online kiadását február 1-től. Szakreferenseink elérhetőségét a honlapon találja meg. Ugyancsak hasznos, ha a szakreferenseket tájékoztatja piaci törekvéseiről, képzési céljairól, tervezett fejlesztéseiről, mivel a széles kapcsolatrendszerrel rendelkező kollégák így hatékonyabban segíthetik terveit. (A kamarai munkatársakat eskü kötelezi a szolgálati és üzleti titkok megőrzésére.) Regisztrált vállalkozásként lehetősége van a Kamarai Állandó Választottbírósághoz fordulni peres ügyei gyors és hatékony lebonyolítására, ill. a kamarai Etikai Bizottsághoz panaszt benyújtani etikátlan piaci viselkedés kapcsán. (A kamara a törvény alapján kidolgozta az egyes szakmák etikai kódexeit.). Hozzájuthat a kamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézetének elemzéseihez, valamint a kamara brüsszeli képviseletének szakmai segítségét is kérheti uniós kérdésekben. Szintén a honlapról tájékozódhat az egyes szakmák és települések kamarai választott testületeiről valamint a kamara vezetéséről. Javaslatait, problémáit feléjük is továbbíthatja.

 

Fontos részletek:

 

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

 

Nem tévesztendő össze az építőipari vállalkozások korábbi kötelező regisztrációjával, mert azt más jogszabály alapján, más célok érdekében rendelték el. Tehát az építőipari cégeknek is külön eleget kell tenniük a mostani regisztrációs előírásnak.

 

Nem terjed ki az ügyvédi irodákra, de kiterjed a többi hivatásrendi kamara tagjaira, ha egyéni vagy társas vállalkozásban folytatják tevékenységüket. A kereskedelmi kamarában történő regisztráció a gazdaság teljes körű elemzését és nyilvántartását segíti, nem érinti a hivatásrendi kamarák feladatait. (Hazánkban vállalkozás is lehet hivatásrendi kamara tagja, míg minden kontinentális, rendezett szabályozású országban ez csak azon természetes személynek lehetőség, akinek a megfelelő végzettsége, és egyéb feltételei fennállnak. A vállalkozás azonban a gazdaság szerves része, ezért a törvény módosítás egyetemleges. Ebből fakad, hogy a hivatásrendi kamarákban természetes személyként nyílvántartott tagoknak nem kell regisztrálniuk!) Példa: Orvos Kft-nek (Orvosi kamara tagja) regisztrálnia kell a kereskedelmi és iparkamarában. A Orvos Kft.  MOK tag orvos alkalmazottainak, és MOK tag orvos tulajdonosának nem. De ha a MOK tag orvos egyéni vállalkozó, akkor igen. (GYIK a lap alján)

 

Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad a kereskedelmi és iparkamarában, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válhatnak kamarai taggá, a tagságot a kamara elnöksége felé külön kell kérelmezni.

 

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig (a hatálybalépést követő 60 napon belül), legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

 

A bejelentés módja

 

A vállalkozások a kamarai honlapokon (PBKIK: ezen oldal alján!) kitölthető és kinyomtatható online adatlap kitöltése és cégszerű aláírása után postai úton (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.) vagy a beszkennelt dokumentumot e-mail-ben (regisztracio@pbkik.hu) juttathatják el a kamarához.

Személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket.  Kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót. Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel. A gyors ügyintézés érdekében az e-mail címek helyességére kérjük ügyeljenek. Kérjük ügyeljenek a megadott jelszó megőrzésére, mert ennek segítségével módosítható a jövőben az adatlap.

 

Nyilván a külön papíralapú beküldés egyik félnek sem jó többlet adminisztráció, ezért sürgetjük az ügyfélkapun keresztüli regisztrációs lehetőséget, amely várhatóan júniustól megvalósul.

 

Minden vállalkozás fontos érdeke, hogy az önkéntes adatszolgáltatás is minél szélesebb körű legyen, mert ezzel biztosítható az a kamarai szakmai munka, amellyel a helyi és országos gazdasági döntések szakmaiságát lehet kellően alátámasztani. Emellett Az Európai Unión belül az EUROCHAMBRES és az Enterprise Europe Network, az ICC valamint a hazai kamarai rendszer számos, versenyképességét jelentősen javító lehetőséget kínál minden fejlődni kívánó vállalkozásnak, amely kapcsán adatai segítik a pontos, gyors ügyintézést.

  

Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti. Emellett a gyakori kérdések megválaszolásával is igyekszünk segíteni. A területi kereskedelmi és iparkamarák ügyfélszolgálati irodái elérhetőségéről és nyitva tartásáról a kamarai honlapokon tájékozódhat.

 

Baranyában: www.pecsikamara.hu 

 

Ha személyesen szeretné regisztrációját intézni, ügyfélszolgálati irodáinkban megteheti.

Pécsett: 72 / 507 109;  507 113

Szigetváron: 20 / 359 6304

Komlón: 20 / 318 4080

Mohácson: 20 /344 5004

Siklóson: 20 / 582 8566 vagy 20 / 361 9553 

 

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara (Baranyában: PBKIK)

 

erre a célra elkülönített MKB 1030 0002 - 2461 7019 - 7007 3285 bankszámláján

 

történő jóváírást követően, vagy pénztári befizetéssel teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget. („Sárga” postai csekk használatára nincs lehetőség.) A törvény szerint a kereskedelmi és iparkamarai tagok éves tagdíjukat csökkenthetik a kamarai hozzájárulás összegével.

 

A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában az online regisztráció és a hozzájárulás befizetését követően elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. Az - adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő - hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható. Ez az igazolás használható fel pályázati, közbeszerzési anyagokban, ill. további hivatalos ügyintézésekben. Elvesztése esetén az ügyfélszolgálat állít ki másolatot pótdíjért. Az eddig csak postai úton beküldött regisztrációk feldolgozása, majd az online regsiztrációs rendszerbe történt felvitele után az illető vállalkozsok szintén e-mailben kapják meg igazolásukat.

 

A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános, az az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.

 

Amennyiben további kérdése van, hívja munkatársainkat (72/ 507 109, 507 150), vagy írjon nekünk: regisztracio@pbkik.hu  

 

A márciusig várható jelentős regisztrációs roham ellenére minden vállalkozásnak igyekszünk segíteni. Tájékoztatjuk arról, hogy tárgyalásokat kezdeményeztünk a kormányzati szervekkel arról, hogy minél hamarabb az állami nyilvántartások kamarai oldalról történő javításával és hasznosításával teljesíthessük a gazdaság teljes körű nyilvántartásával, képviseletével, és elemzésével, a hazai vállalkozások versenyképességével kapcsolatos feladatainkat, - amely nem jelent majd külön adminisztratív terhet a vállalkozások (sem a kamara...) számára. Addig is köszönjük együttműködését.

 

 

Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és az önkormányzatok, a kormányzat gazdasági döntéseinek szakmaiságát segítő, hasznosítható információkkal tud szolgálni a hazai gazdaságról.

 

 

Az oldal alján megtalálja a szükséges tájékoztatót és online űrlapokat. A kinyomtatott űrlapot cégszerűen aláírva kérjük címünkre eljuttatni. A regisztráció során felmerülő gyakori kérdésekre itt talál választ.

 

Köszönjük.

 

Üzleti sikereket kívánunk!

 

PBKIK vezetése

 

Itt regisztrálhat