Üdvözöljük a

Kamarai Választások 2012. szeptember 19. (szerda) 8h-18h | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai Választások 2012. szeptember 19. (szerda) 8h-18h

Szerző: PBKIK Választási Bizottság | 2012. szeptember 16.

A kamarai választásokon lezárult a jelölési időszak, a Jelölő bizottság a jelölőgyűlések és írásos jelölések alapján a törvény és a kamarai szabályzatok szerint kialakította a szavazólapokat.

A kamarai tisztségekre a törvény szerint csak kamara tagvállalkozások képviselői választhatók.


A kamarában rendben regisztrált vállalkozások saját tagozatukban szavazhatnak szeptember 19-én a tagozat kamarai küldötteire.


A kamarai tagvállalkozások a küldöttek mellett szavazhatnak az adott tagozat elnökére és elnökségi tagjaira, valamint a pécsi és pécsváradi kistérségen kívül a városi kamarai elnökökre és elnökségi tagokra.


A választási bizottság Pécsett, Szigetváron, Siklóson, Mohácson és Komlón alakított ki a kamarai ügyfélszolgálatokon szavazó helységeket.


A választás módja titkos, - a jól ismert önkormányzati és parlamenti választások mintájára.


A választási helységekben, előterükben, vagy az odavezető útszakaszon a választók bármilyen zaklatása, befolyásolása szigorúan tilos, és intézkedést von maga után.


Minden vállalkozást egy szavazat illet meg. A szavazásra jogosult személy a törvény szerint a kamarai regisztrációban bejelentett képviselő személye. Ha ő akadályoztatott, akkor a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt Igazoló lap segítségével meghatalmazható a vállalkozás tulajdonosa, vezető alkalmazottja, tisztségviselője (IT, FEB tag) egyéni vállalkozó esetében még bejelentett segítő családi tagja a szavazásra. A törvényi kategóriákon kívüli személyek meghatalmazása érvénytelen. A választási bizottság vizsgálja a választójogi jogosultságot minden választó esetében.


A tagozatok között a mandátumok erősorrendben kerültek felosztásra a törvény szerint. A leadott szavazat akkor érvényes, ha maximum annyi személyre ad szavazatot, mint ahány mandátummal az adott tagozat rendelkezik. A szavazólapon feltüntetésre került a mandátum szám, vagyis a leadható szavazatok száma.


Kérjük éljen választójogával, és vegyen részt a kamarai választásokon! 

 

A következő "Tartalom" alatti oldalakon a Jelölő Bizottság által elfogadott jelöltek listáját olvashatja.