Késedelmes fizetés és lánctartozás a magyar vállalkozások körében

Szerző: Nagy Eszter | 2016. június 15.

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) friss elemzésében a hazai vállalkozások késedelmes fizetéssel és lánctartozással kapcsolatos tapasztalatait vizsgálta. Az utóbbi évek eredményeivel összevetve az látható, hogy a cégek késedelmes fizetésekkel kapcsolatos helyzete javult: átlagosan csökkent a késedelmesen fizető üzleti partnerek, illetve a késve befolyó összegek aránya is. Szintén csökkent azon cégek aránya, amelyek vevőik késedelmes fizetése miatt nem tudtak legalább egyszer időben fizetni a beszállítóiknak, és az elmúlt évekhez viszonyítva alacsonyabb azon válaszadók aránya is, akik a lánctartozás problémájának súlyosbodását érzékelik.

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) januári negyedéves konjunktúra-felvételének keretében az intézet 400 hazai céget kérdezett meg a késedelmes fizetés és lánctartozás témakörében. Az alábbiakban a januári eredményeket és az elmúlt évekhez képest történt változásokat mutatjuk be.

A felmérésben megkérdezett cégek jelentős többsége (81%) rendelkezett legalább egy olyan üzleti partnerrel, amely 2015. második félévében több alkalommal is késedelmesen fizetett, ami enyhe növekedést jelent az előző években tapasztaltakhoz viszonyítva. Ugyanakkor csökkent azon cégek aránya is, melyek üzleti partnereinek több, mint fele késedelmesen fizetett: 2016 januárjában a cégek 13%-a, 2015 júliusában 17%-uk, míg egy évvel ezelőtt a válaszadók 14%-a számolt be erről (lásd 1. ábra).

Az érintett cégek köre összességében hasonlóan alakult, mint az elmúlt években. A leginkább érintett cégek az 50 fő alatti létszámú kisvállalkozások voltak, melyek 86%-a volt kapcsolatban késve fizető partnerrel. ágazatonként vizsgálva az adatokat elmondható, hogy a megkérdezett cégek közül az építőiparban, illetve a kereskedelemben működő vállalkozások találkoztak a leggyakrabban a jelenséggel. Előbbiek esetében átlagosan partnereik 27%-a, míg utóbbiak átlagosan 21%-a fizetett több alkalommal is késedelmesen. Emellett az eredmények azt mutatják, hogy a tisztán hazai tulajdonú cégek esetében átlagosan magasabb volt a késedelmesen fizető üzleti partnerek aránya (22%), mint a részben külföldi tulajdonú (14%), illetve a tisztán külföldi tulajdonú (19%) cégek esetében. A jelenlegi, valamint várható üzleti helyzetét rossznak ítélő vállalatok esetében a késedelmesen fizető partnerek aránya átlagosan magasabb volt (34% illetve 43%), mint azoknál a cégeknél, amelyek kielégítőnek (21% illetve 23%) vagy jónak (23% illetve 17%) ítélték aktuális és jövőbeni üzleti helyzetüket.

 

1. ábra: Késedelmes fizetést tapasztaló cégek aránya, 2007-2016

 

Forrás: GVI

A megkérdezett cégek 80%-a esetében az értékesített termékek ellenértékének legalább egy része több, mint egy héttel a fizetési határidő lejárta után érkezett meg, az érintett cégek esetében pedig átlagosan az értékesítésből származó bevételeik 32%-át fizették ki késedelmesen. Az összes válaszadót vizsgálva elmondható, hogy a cégek átlagosan partnereik 21%-ánál tapasztaltak késedelmes fizetést, míg a fizetési határidőn túl befolyó összegek aránya az értékesítésen belül átlagosan 18% volt, mindez pedig csökkenést jelent az elmúlt két évben tapasztaltakhoz képest, különösen az utóbbi mutató esetében (lásd 2. ábra).

 

2. ábra: Késedelmesen fizető partnerek aránya és a fizetési határidő után befolyó összeg aránya átlagosan, 2007-2016

 

Forrás: GVI

Szintén csökkent azon cégek aránya, amelyek vevőik késedelmes fizetése miatt nem tudtak legalább egyszer időben fizetni a beszállítóiknak. Míg az ilyen cégek aránya egy éve 29%, 2015 júliusában pedig 28% volt, 2016 januárjában a vállalkozások 26%-a jelezte, hogy a megelőző egy évben előfordult ilyen eset (lásd 3. ábra). A lánctartozást tapasztaló cégek aránya a nagyvállalatokat vizsgálva lényegesen alacsonyabb, 13%-os, míg a kkv-k esetében 33%, a kisvállalkozások körében pedig 45% volt. ágazatonként tekintve az építőiparban tevékenykedő válaszadók körében volt a legmagasabb azon cégek aránya, melyek üzleti partnereik késedelme miatt nem tudtak időben fizetni (33%).

 

3. ábra: Késedelmes fizetés miatt legalább egyszer késve fizető cégek aránya, 2007-2016

Forrás: GVI

 

Az elmúlt fél évben a megkérdezett cégek 45%-ával fordult elő, hogy legalább egyszer, egy vagy több beszállítójuknak csak késedelmesen tudtak fizetni, míg ez az arány egy éve hasonló, 44%, 2015 júliusában pedig némileg jobb, 41% volt. Az arány ebben az esetben is relatíve magas volt a kisvállalkozások, illetve az építőipari cégek körében.

A lánctartozás okozta problémák súlya a felmérést megelőző három hónapos időszakban a válaszadó cégek 55%-a szerint nem változott, 12%-uk szerint csökkent, míg 7%-uk szerint nőtt. A lánctartozás problémájának súlyosbodását érzékelő vállalkozások aránya összességében csökkent az elmúlt évben tapasztaltakhoz képest (2015 januárjában 10% volt, 2015 júliusában pedig 15%). A probléma súlyosbodását elsősorban a kkv-k, valamint a rossz üzleti helyzetről beszámoló cégek érzékelik.

 

A teljes elemzés elérhető a csatolt linken.