Üdvözöljük a

Múltunk nagyjai - Dr. Falcsik Dezső | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Múltunk nagyjai - Dr. Falcsik Dezső

2011. december 15.

Vannak olyan személyiségek, akik hosszú pályájuk során "hozzánőttek" a városhoz, itt teljesedik ki alkotómunkájuk. Falcsik Dezső nem tartozott közéjük. Igaz, az 1918 után Pozsonyból elűzött Erzsébet Tudományegyetem a főváros után 1923-ban került Pécsre, és ő nemsokára meghalt, de így is számon tarthatjuk az egyetem egyéniségei között.

Törökszentmiklóson született 1862. február 13-án. Apja uradalmi gazdatiszt és földbirtokos volt. Iskoláit a fővárosban és Sopronban végezte, egyetemi diplomáját a fővárosi Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte. Előbb a bölcsész, majd a jogi karra iratkozott be. A jogi karon szerzett előbb állam-, majd jogtudományi végzettséget, doktori oklevelet. 1887-től ügyvéd­jelöltként tevékenykedett a szolnoki törvényszéknél, majd a járásbíróságnál. Ezt  követően Budapesten, majd Magyaróvárott lett ügyvédi irodavezető. Otthagyván ezt a területet, 1890 elején a közigazgatás szolgálatába állott. Előbb Pest vármegyében közigazgatási gyakornoki teendőket látott el, majd Vác aljegyzője lett. Tanári tevékenységét helyettes tanárként kezdte 1893-ban az egri jogakadémián, magyar közigazgatási jogot és statisztikát tanított, de négy féléven keresztül római jogot is oktatott. A budapesti egyetemre a millennium évében, 1896-ban szerzett magántanári képesítést a hazai közigazgatási jog témaköréből. Ekkor léptették elő joglíceumi rendes tanárrá. 1900-ban helyezték át a pozsonyi jogakadémiára, a közigazgatási jog és a statisztika tanára lett. Az 1901/02-es tanévtől kezdődően tanszékvezetője lett a kereskedelmi és váltójogi, illetve a peres és peren kívüli eljárási tanszékeknek, de 1911-ben ismét az eredeti tanszékén találjuk.

Az Erzsébet Tudományegyetemen 1914-ben a polgári törvénykezési jogi tanszékre kapott kinevezést egyetemi nyilvános rendes tanári minőségben, majd 1922-ben - immár Budapesten - a közigazgatási és pénzügyi jogi tanszék egyetemi tanára lett. Ebbéli minőségében került át

Pécsre. Tudományos munkássága a közigazgatási jog területére terjedt ki, de polgári per ­ jogi tankönyve is ismert. Rövid pécsi működése után Budapesten hunyt el 1924. november 5-én.

 

Dr. Vargha Dezső

főlevéltáros