Üdvözöljük a

Múltunk nagyjai - dr. Vasváry Ferenc | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Múltunk nagyjai - dr. Vasváry Ferenc

2011. december 8.

Jellegzetes alakja volt a két világháború közötti Pécsnek. Volt úgy, hogy egyetemi professzor, híres közéleti ember létére szakadtruhában, kapával a vállán ment a Király utcai korzón ki a szőlejébe, igazi pécsi tükéhez méltón, a formaságokra mit sem adván. Legendás volt emlékezőtehetsége, a város fontos dolgait, adatait tartalmazó hatalmas cédulakatalógusa nemkülönben.

Híres vaskereskedő családból származott, amely két szép épülettel ajándékozta meg a várost már. A Király u. 19. sz. Vasváry-házzal, és a helyi tudományos élet központjaként ismert Vasváry-villával a Jurisits út végén.

Pécsett született 1872. november 22-én. Középiskoláit kedvenc mecsekalji városában,

egyetemi tanulmányait a fővárosi Pázmány Péter Tudományegyetem jog- és államtudományi karán végezte, ahol 1897-ben jog-, 1898-ban államtudományi doktori diplomát szerzett. Még végzése évében a zombori törvényszékhez került bírósági aljegyzőnek, két hónapi kitérő után került vissza Pécsre. Előbb a szabad királyi város II. osztályú aljegyzője, majd egy év múltán a törvényhatóság árvaszéki ülnöke lett. 1900 őszén a pécsi püspöki joglíceum hívta meg rendkívüli tanárnak, ugyanitt 1907 elején rendes tanári kinevezést kapott. Egyetemi magántanári képesítést diplomázási helyén 1905-ben szerzett. Külföldi tanulmányúton járt Ausztriában, Németországban, Belgiumban és Svájcban. A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre kerülésének küszöbén, 1922. augusztus 22-én nevezték ki az egyetem közgazdaságtan és statisztika tanszékére egyetemi nyilvános rendes tanárrá.

Nem volt jó előadó, hadarva magyarázott, nem tudta szemléltetni mondanivalóját. Tudományos munkái közül kiemelkedik a Magyar közigazgatás központi alapszervei c. könyve, amely címén felül arra is vállalkozott, hogy bevezeti az olvasót a közigazgatási jogunk tudományába, összefoglalván még a közigazgatási eljárás elveit is. Hitvallásában azt állította, hogy nemcsak tudományos cél elérése, hanem gyakorlati igények kielégítése is a célja volt. A statisztika témaköréből megemlítendő az 1910. évi népszámlálás főbb eredményeit vallási szempontból tárgyaló munkája, illetve egy rövid lélegzetű közigazgatás-statisztikai jegyzete. 1918 után inkább a helyi közéletben vett részt. Számtalan egyesület, társaság vezetője lett, sokszor nyilatkozott meg számos kérdésben. Ekkor vált legendás alakká. Rektorként, dékánként is működött, nyugdíjba 1943. október l-jén vonult. Pécsett hunyt el 1952. január 7-én. Sajnálatos, hogy pótolhatatlan cédula­gyűjteménye is az enyészeté lett...

 

Dr. Vargha Dezső

főlevéltáros